Top 30

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

 • Aligner

  Aligner Tallinn

  Aligner’i tiim viib läbi revolutsiooni tõlketehnoloogia valdkonnas ning muudab kiire ja kvaliteetse tõlke kättesaadavaks igaühele meist. Veebipõhine keskkond võimaldab tõlkida ja seejärel muuta erikeeltes turundusmaterjale, tootetingimusi, veebilehtede tekste ja palju teisi dokumente seitse korda kiiremini kui alternatiivid. Aligner toob kasutajateni kaks toodet: iseteenindusportaal, kus igaüks saab mugavalt tõlkeid tellida ning tarkvara, mis võimaldab lisaks inimtõlkele kasutada masintõlget, mugavalt muuta tekste kõigis keeltes ning neid ka jagada. Nii on võimalik uuendada juba tõlgitud dokumente ülimalt kiiresti. Lisaks tõlketarkvara arendamisele koondab Aligner vabakutselisi tõlkijaid üle kogu maailma, kes suudavad pakkuda tõlkeid ligi 140 keeles 24/7. Kui traditsioonilise teenuse kaudu võib tõlke valmimiseks kuluda päevi, siis Aligner’is valmib 85% tõlkeprojektidest 6 tunni jooksul.
 • Alfred

  Alfred Tallinn

  Alfred on tööriist ettevõtte andmekaitseprogrammi juhtimiseks. Infoturbeprotsessid on keerulised ja aeganõudvad ning auditid on spetsialistidele peavalu, mille seost igapäevatööga on raske aduda. Nõuetele vastavuse tõestamine jääb üksikute õlule, kuigi turvalisuse tagamine on iga töötaja ülesandeks. Alfred on tööriist, mis seob regulatsioonide nõuded turvameetmete, riskide ja andmevaradega ja aitab planeerida igapäevaseid tegevusi nii, et auditiks vajalik info luuakse sisulise töö kõrvalnähtusena. Alfredi abil tead täpselt mis tehtud, mis tegemata ja kes mida järgmisena tegema peaks. Alfredi taga on 7-liikmeline tiim, kel on aastaid kogemusi andmekaitse, B2B tarkvaraarenduse ja tootedisaini alal.
 • DriveX

  DriveX Tallinn

  DriveX automaatne inspektsioon hindab sõiduki seisundit kiirelt, täpselt ning soodsalt. Auto rentimine ja jagamine on tõusev trend. Üha suurem probleem on välja selgitada, kes ja millal autot kasutas ning milline oli auto seisukord kasutamise alguses ning lõpus. DriveX oma idee valideerinud rahvusvaheliste rendiettevõtete, kindlustusseltside, pankade, autoesinduste ning isegi autotootjatega. DriveX meeskonnas on kogenud tehnoloogiasektori tegijad.
 • Gattai

  Gattai Tallinn

  Gattai veedab suure osa oma nädalast, otsides vastusi kahele järgnevale küsimusele: kuidas pääseksid kasutajad lihtsamalt ligi erinevatele online- ja finantsteenustele, ilma, et nad peaksid pidevalt erinevatele ettevõtetele samu dokumente kontrollimiseks saatama, ning kuidas saaksid ettevõtted oluliselt vähendada uute kasutajate verifitseerimise kulusid ja tuua sisse rohkem rohkem kliente. Gattai loob platformi, mis ühendab fintech- ja veebiettevõtted ühe või mitme ID-verifikatsiooni teenusepakkujaga ning annab kasutajatele võimaluse oma dokumentide verifikatsiooni ka tulevikus uuesti kasutada.
 • Hesu

  Hesu Tartumaa

  Hesu toob igal päeval sooja õhtusöögi ukse taha. Kasutaja valib nädalamenüüst toidu ja kohale toimetamiseks sobiliku aja. Kokad valmistavad road ning kullerid toimetavad selle kohale. Hesu teenus on mõeldud kiire elustiiliga inimesele, kes tahaks õhtuse söögitegemise aja veeta perega, lugedes raamatut, käies trennis või veeta muul moel vaba aega. Hesu asutajad on Mart Vainu ja Renee Kaine, kellele lisaks on tiimis tegevad veel kokad ja mentorid.
 • Netikool

  Netikool Tallinn

  NetiKool on e-õppekeskkond, mis aitab enam kui 100 000 eestlast, võimaldades koduõppel olevatel õpilastel omandada haridust oma asukohast sõltumata ning enda katkenud haridusteed jätkata täiskasvanutel, kellel puudub gümnaasiumiharidus. Kasutaja saab õppida videovahendusel endale sobivas rütmis, kus lisaks tavakooli õppeprogrammiga kattuvatele videomaterjalidele on võimalik näha ka näidisülesannete lahendamist. Tiimis on 4 liiget – Cathy Vivien Vahi (idee autor ja äriarendaja), Sigrid Kinguste (disainer), Kristo Danilson (tehnilised lahendused) ja Viivika Vahi (ärimudeli arendus ning turundus).
 • YuMuuv Tartumaa

  YuMuuv on digitaalne platvorm füüsilise aktiivsusega seotud ühiste väljakutsete korraldamiseks. Rohkem kui parima sportlase väljaselgitamine, on YuMuuvi eesmärk aidata igal inimesel saavutada soovituslik füüsilise aktiivsuse tase. Antud toote muudab unikaalseks spetsiifilise valemi kasutamine, mis mõõdab ühtlustatud kujul inimeste aktiivsust nende liikumiseelistusest, füüsilistest parameetritest või aktiivsusmonitori brändist sõltumata. Sellest lähtuvalt on meie klientideks ettevõtted, kes tahavad vähendada ebavajalikke kulutusi viisil, mis samaaegselt nende töötajate tervist ja produktiivsust edendab.
 • Woodspot

  Woodspot Pärnumaa

  Woodspot on veebipõhine platvorm, mis toob metsamaterjaliturul tegutsevad ettevõtted ühte keskkonda. Täna jagatakse ostuinfot emaili või telefoni teel ning metsamaterjali müüjad peavad kõikide ostjate infot korraga haldama. See on ajakulukas ja ei anna turust korralikku ülevaadet. Woodspoti platvormil saavad metsamaterjali ostjad mugavalt jagada ja muuta enda üldist ostuinfot ning pakume võimalust ka erikokkulepeteks. Tänu platvormil jagatud ostuinfole saavad müüjad tervikliku ülevaate metsamaterjali turuolukorrast ja võimaluse leida parima hinna ning transpordikulu suhtega ostja. Woodspot vähendab ettevõtete ajakulu info otsimisele ja võimaldab tulusamaid tehinguid. Meie tiimi kuuluvad tarkvaraarendaja Kevin Janson, majandusalaste ja logistika teadmistega Risto Vaher, pikaajalise metsandussektori kogemusega Paavo Vaher ja disainer Kaupo Kalda.
 • Sharewell

  Sharewell Tallinn

  Sharewell on platform, mis aitab kiiremini ja kergemini leida oma uuele arendusele sobivad testkasutajaid. Kasutajaid, kes oleksid võõrad, kuid samas sihtgruppi sobivad. Sharewell platformis saab koostada vajalikud küsimustiku, lisada pilte või teste, millele testkasutajad vastavad. Küsimustik edastatakse valitule sihtgrupile, mis on eelnevalt kasutaja poolt koostatud. vastamiseks saab panna limiteeritud aja, mis annab võimaluse koostajal saada soovitud ajaks vastused. testijal on vaja, et vastused oleksid adekvaatsed, ning seetõttu platform selekteerib välja automaatselt ebakorrektsed vastused, mis ei vasta etteantud parameetritele. Hetkel valitseb olukord, kus saadetakse küsimustik oma tuttavatele sotsiaalmeedia vahendusel ning vastuste saamine võtab nädalaid. Sharewellis saab teha küsimustiku paari minutiga ja paari päeva pärast on vastused olemas. Tiim koosneb: Igro Murujev - tehniline pool; Sten Kreisberg - müük, turundus.
 • Shipper

  Shipper Saaremaa

  Shipper on deposiitteenus, mis muudab võõrastega veebis kauplemise turvalisemaks. Osapooled sõlmivad veebipõhise lepingu ning valivad kohaletoimetamise viisi. Ostja sooritab makse Shipper’i keskonda, kus raha jääb deposiiti, kuniks ta on kinnitanud, et kaup vastab ootustele. Lisaks pakub Shipper erinevaid lahendusi juhtudel, kus ostja ja müüa vahel tekib arusaamatusi. Tiim Shipper plaanib pakkuda oma teenust väiksematele e-poodidele ning laieneda välisriikidesse. Meeskonda kuuluvad tarkvaraarendaja Olavi Allik, graafiline kujundaja ja copywriter Kalli Allik, turunduse ja finantsidega tegelev Timo Jantson ning praktikandid.

Sotsiaalne ettevõtlus

 • A Story

  A Story Tartumaa

  Loojutustamine annab elule värvi ning on väga oluline oskus, mõjutades nii suhtlemisega hakkamasaamist kui lugema õppimist. Soovime, et nii õpetajad kui lapsevanemad õpetaksid senisest enam ja teadlikumalt lapsi jutustama, sest ligi 60% lastest valmistab jutustamine suuri raskusi. A Story on rakendus, mis on mõeldud 5-9 aasta vanuste laste jutustama õpetamiseks animeetirud pildiseeriate abil. Rakendus on kasutatav ka erivajadustega laste õpetamisel. A Story meeskonnas on 4 särasilmset naist, kes usuvad lugude jutustamise väesse: Kati Mäesaar (meeskonna juht), Kristina Kutsar (eripedagoog), Eliise Vahi (lasteraamatute illustraator) ja Pihel Saatmann (mänguarendaja).
 • Around the table

  Around the table Tartumaa

  Around the Table on äpp ja veebileht, mille kaudu välismaalane saab kohalikku perre einestama minna. Peamisteks klientideks on välistudengid ja riiki tööle tulnud spetsialistid. Around the Table aitab välismaalasel kohaliku kultuuriga paremini lõimuda ja nautida odavalt ning hubaselt kodust toitu. Samuti on see kasulik kohalikule võõrustajale, sest einestamine välismaalasega laiendab silmaringi, aitab praktiseerida võõrkeeli ning muudab rutiinse eine põnevaks kultuurielamuseks. Teenuse eest maksab klient läbi äpi/veebilehe.
 • CommuniCare

  CommuniCare Tartumaa

  CommuniCare on suhtlusvõrgustik mis on loodud läbi inimvaheliste suhete ja tehnoloogia. Ettevõtte eesmärgiks on soodustada eakate suhtlust välismaailmaga ja teha nende viimased eluaastad väärikaks.
 • Köömen

  Köömen Tartumaa

  Köömen on sotsiaalne ettevõte, mis ühendab maitsva toidu, sotsiaalse arengu ja pagulase sisenemisega Eesti tööturule. Köömen on stardilava, mille arenguprogramm annab esmase töökogemuse, praktilise keeleõppe ning töökultuuri sisseelamise Eestisse saabunud uussisserändajatele ja pagulastele. Arenguprogrammis osalejatega pakume rahvusköökide cateringi, millega saab autentse ja kordumatu toiduelamuse ning läbi mille toetad uussisserändajate arengut ja integratsiooni ühisekonda. Köömeni meeskonnas on pagulased, kohalikud kokad ning integratsioonivaldkonna eksperdid.
 • Life Patch

  Life Patch Tartumaa

  Life Patch on kleebis, mis lisatakse päästevestile või muule isikuga kaasas olevale rõivaesemele. Life Patchi ülesanne on edastada vette sattunud ja hädaolukorras inimese asukoha koordinaadid selleks, et pääste võimalikult kiiresti õigesse kohta suunata ning suurendada elupääste tõenäosust.
 • Parents Co-Working

  Parents Co-Working Tallinn

  Beebide ja väikelaste vanematel on suur väljakutse: nad soovivad tegeleda rohkem töö ja muu eneseteostusega, aga seda on väga keeruline korraldada. Kodus on raske keskenduda, enamik hoide alla 1,5 aastast last ei võta ja ta on ju alles nii pisike, et kuidagi ei taha teda endast kaugele jätta. Parents Co-Working pakub lahendust: kõrvuti helikindlalt eraldatud ruumides 1) lastehoidu, 2) vaikset töötamisala ja 3) suhtlusala. Vanem säästab hinnalist aega, saades kõik vajaliku ühest kohast, ning võib näha oma pisikest kohe siis, kui soovib. Vabakutseline, ettevõtja, kaugtöötaja ja paindliku töö austaja – see on võimalus kogeda, mida tähendab töö- ja pereelu tasakaal. Tiimis on kolm energilist ema ühiskondlike muutuste vedamise, lapsi puudutava seadusandluse ja ärihariduse taustaga.
 • Suunavari Harjumaa

  Õpingute raames ei saada toetavat ülevaadet erinevate ametite sisudest ja valikutest. Töövarjupäev ei paku head lahendust. Suunavari loob simulatsioonimängudel põhineva ametite varjutamise platvormi koostöös erisektorite ettevõtetega, et õpilased saaksid võimaluse teha paremaid eriala valikuid.

Tervis ja biomeditsiin

 • Recovery Companion

  Recovery Companion Tallinn

  Vaime tervis on vähiravis väga oluline, kuna diagnoos on raske ja ravi pikaldane, mis omakorda viib suurenenud ärevuseni, isoleerituse tundeni ja depressioonini. See võib negatiivselt mõjutada ravi efektiivsust. Keegi ei pea oma teekonda üksi käima. Recovery Companion on platvorm, mis ühendab kasutajaid vastavalt dignoosile, ravile ja huvidele, luues mõtestatud üks-ühele kontakti. Platvormil on juturobot, mis kasutaja profiili täiendab ja soovitab uusi kontakte vastavalt muutustele diagnoosis või ravis. RC on lihtsalt kasutatav, eesmärgistatud, reklaamivaba keskkond, kus kasutajad võivad end tunda turvaliselt ja keskenduda olulisele.

Tööstus ja disain

 • Pagerr

  Pagerr Tallinn

  Pagerr aitab säästa loodust tänu spetsiaalsele trükiste optimeerimise viisile, mis muudab kasutamata jäänud trükipotensiaali uuteks klientideks. Iga päev visatakse ainuüksi Eesti trükikodades ära umbes 50 tonni paberit ehk keskmiselt 7% kogu trükitoodangust, sest õigel ajal ei olnud trükiplaadile midagi trükkida. Pagerr saab klientidele pakkuda kuni 4 korda odavamat hinda, sest ära kasutatakse muidu raisku minev paber ning tellimisprotsess on läbi veebilehe lihtne ja kiire. Kasu saavad ka trükikojad, kuna läbi antud tehnoloogia saavad nad teenida 20 korda rohkem raha üle jäänud paberi eest võrreldes sellega, kui paber müüakse kokkuostjale. Pagerri tiimijuht Rudolf-Gustav Hanni omab 8 aastat kogemust kirjastuse juhtimisel. Tiimis on ka trükiekspert, Eesti edukamates start-upides töötanud arendaja kui ka suurepärane müügi-ja turundustiim.
 • Puitmajade virtuaaltehas

  Puitmajade virtuaaltehas Tallinn

  Kuidas saaks Eesti keskmine puitmajatehas võtta vastu endast kümme korda suuremaid projekte? Kuidas oleks võimalik Eesti keskmisel puitmajatehasel osaleda 100 miljoni euro suurustel ehitushangetel? Puitmajade virtuaaltehas viib Eesti puitmajatööstuse järgmisele tasemele, luues puitmajade virtuaaltehase, millega saame konkureerida Euroopa suurimate tootjatega ja osaleda Euroopa suurimatel ehitushangetel.

Turism ja teenusmajandus

 • Lokimo Tallinn

  Lokimo on platvorm, mis võimaldab väga lihtsal kujul luua ja disainida reisimisega seotud sisu. Iga teine Eurooplane külastab aastas vähemalt korra mõnda teist liikmesliidu riiki ning tahes tahtmata tahab ta tutvuda peamiste vaatamisväärsuste või huvitavate kohtadega, kuid selleks on tal vaja teha enda research, mis nõuab palju aega ega garanteeri head kogemust. Teine võimalus on kasutada giidi teenust, mis on individuaalselt kas väga kallis või seob kindla grupiga, kes ilmselt on Sulle võõrad. Lokimo lahendab selle probleemi läbi digitaalsete tuuride, mis annab võimaluse valida erinevate temaatiliste tuuride vahel. Tuur annab võimaluse olla ajaliselt sõltumatu ehk teha seda endale sobival ajal ja inimestega.

Muu

 • Akvalabs Tartumaa

  Akvalabsi arendatud konteinerfarmid võimaldavad sõltumata ilmastikutingimustest aastaringselt ühtlase kvaliteediga saaki kasvatada. Akvalabsi farmid sobivad enamike kultuur- ja kosmeetikataimede kasvatamiseks. Saak on puhtam kui paljud mahetooted, kuna ei saa kasutada väetisi ega taimekaitsevahendeid, mis kahjustaksid kalade tervist. Suletud süsteemis kasutavad taimed 90% vähem vett ja kasvavad tavapärasest kuni 4x kiiremini. Hetkel on rõhk akvapoonikal, kuid Akvalabsi süsteeme saab kasutada ka hüdropooniliselt - väetada taimi vesilahuses. See sobiks suurte kõrbealadega piirkondadele. Saab rajada ka linnafarme ja tuua tootmist tarbijale lähemale.
 • Applysis Tallinn

  Applysis is a platform for businesses and developers to get better insight into people's opinions towards different features of the app. Finding relevant information into hundreds or thousands of user reviews is not always an easy job, thus we offer automated, simple solution to accomplish this task. Applysis, with the help of AI, extracts most popular features from user reviews and offers detailed sentiment analysis for each feature. Using Applysis, it's easy to find weak, strong or most demanded features and even compare them to other applications. Our team has solid technical background, consisting of software engineers and data scientists.
 • Bidrento

  Bidrento Tallinn

  Bidrento on Eesti esimene üüriplatvorm, mis aitab üüripinna otsijatel leida mugavalt ja kiirelt sobiv üüriobjekt ning üürileandjatel leida usaldusväärne üürnik parima hetke turuhinnaga. Platvorm on suunatud neile, kes ei soovi maksta üürimisel vahendustasusid ja eelistavad pakkumisi otse omanikult. Bidrento soovib üüriprotsessi automatiseerida ning muuta efektiivseks ja läbipaistvaks, tuues nii sobiva vastaspoole leidmise kui ka üürikorteri haldusplatvormi ühte online-keskkonda. Asutajatel Taavol ja Nataljal on pikaajaline töökogemus finants- ja kinnisvarasektoris. Lisaks kuulub tiimi kaasasutajast tarkvaraarendaja ja turundusspetsialist.
 • LeVinum

  LeVinum Tallinn

  LeVinum on neile, kes on huvitatud investeerimisest ja tahavad kindlustunnet finantskriiside vastu. LeVinumi eesmärk on muuta veinidesse investeerimine mugavaks igale huvilisele, sõltumata, kas ollakse veinigurmaan või karsklane. LeVinum toob kokku veinieksperdid, kes põhjaliku analüüsi tulemusel toovad klientideni pidevalt uut valikut investeerimisveine, mille hinnad ei ole sadades eurodes. Veinid leiavad koha spetsiaalsetes LeVinumi veinikeldrites ja soovi korral aitab LeVinum igal ajahetkel veinid maha müüa.
 • Pro Tribe Tallinn

  Pro Tribe on äpp, mis viib kokku sportlased brändidega.
 • SecureBadger Tallinn

  Kasuta oma tuleviku üüritulu tänaste võimaluste elluviimiseks. Securebadger maksab kinnisvarainvestorile kuni kolme aasta üüritulu osaliselt või täielikult ettemaksuna ning hakkab seejärel üürnikult igakuiseid üürilaekumisi ise koguma. Ettemaksu saab üürileandja kasutada kinnisvara tootluse suurendamiseks läbi põhjaliku remondi, portfelli suurendamiseks, laenude refinantseerimiseks, hüpoteegi tasumiseks või muude ootamatute kulutuste katteks. Ettemaksu teenustasu jääb vahemikku 5%-15% aastas sõltuvalt lepingu krediidiriskist ning on oluliselt soodsam ja paindlikum alternatiiv ärilaenule või väikelaenule.
 • talents.fund

  talents.fund Tallinn

  Talents.fund on platvorm, mis lahendab tööjõu väljakutsed ja ühendab tööjõuturul kolm peamist sidusrühma: talendid, ettevõtted ja haridus. Talents.fund ei ole tavapärane tööotsingu portaal. Lihtsate sõnadega, see on justkui personaliassistent, kellel on juurdepääs tuhandetele talentidele, kes teab tööandja vajadusi konkreetse töökoha jaoks ja suudab mõne sekundiga analüüsida, sobitada, valida nimekirja ja palju muud. Teisest küljest tegutseb talent.fund nagu talendi isiklik karjäärinõustaja, suunab ta kõige paremini sobivatele karjäärivõimalustele ning nõustab oskusi ja teadmisi, mida talent peab oma karjääri õnnestumiseks arendama.
 • Unsinkable robotics Tallinn

  Unsinkable on autonoomne allveerobot, mis teostab vette ehitatud objektidele regulaarseid ülevaatusi. Ülevaatused on olulised, et avastada näiteks meretuulikute vundamentides praod enne kui hilja. Robot kasutab skanneerimiseks ultraheliandureid ning kaameraid, ning visualiseerib kogutud andmed 3D mudelina, mida analüüsides on võimalik hinnata objekti tehnilist seisundit. Korduvate ülevaatustega on võimalik loodud mudeleid võrrelda ning probleeme ennetada. Allveerobotite globaalseks turu mahuks on ligi 4 miljardit ning kuna merre ehitatakse üha enam, eeldatakse turumahtude kahekordistumist aastaks 2023.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: