Top 10

Ajujaht 2019/2020 hooaja järgmisesse vooru valis žürii 12 meeskonda, kes jätkvada võistlust Ajujahi peaauhinna nimel.

 • Alfred

  Alfred Tartumaa

  Alfred on tööriist ettevõtte andmekaitseprogrammi juhtimiseks. Infoturbeprotsessid on keerulised ja aeganõudvad ning auditid on spetsialistidele peavalu, mille seost igapäevatööga on raske aduda. Nõuetele vastavuse tõestamine jääb üksikute õlule, kuigi turvalisuse tagamine on iga töötaja ülesandeks. Alfred on tööriist, mis seob regulatsioonide nõuded turvameetmete, riskide ja andmevaradega ja aitab planeerida igapäevaseid tegevusi nii, et auditiks vajalik info luuakse sisulise töö kõrvalnähtusena. Alfredi abil tead täpselt mis tehtud, mis tegemata ja kes mida järgmisena tegema peaks. Alfredi taga on 7-liikmeline tiim, kel on aastaid kogemusi andmekaitse, B2B tarkvaraarenduse ja tootedisaini alal.
 • Aligner

  Aligner Tallinn

  Aligner’i tiim viib läbi revolutsiooni tõlketehnoloogia valdkonnas ning muudab kiire ja kvaliteetse tõlke kättesaadavaks igaühele meist. Veebipõhine keskkond võimaldab tõlkida ja seejärel muuta erikeeltes turundusmaterjale, tootetingimusi, veebilehtede tekste ja palju teisi dokumente seitse korda kiiremini kui alternatiivid. Aligner toob kasutajateni kaks toodet: iseteenindusportaal, kus igaüks saab mugavalt tõlkeid tellida ning tarkvara, mis võimaldab lisaks inimtõlkele kasutada masintõlget, mugavalt muuta tekste kõigis keeltes ning neid ka jagada. Nii on võimalik uuendada juba tõlgitud dokumente ülimalt kiiresti. Lisaks tõlketarkvara arendamisele koondab Aligner vabakutselisi tõlkijaid üle kogu maailma, kes suudavad pakkuda tõlkeid ligi 140 keeles 24/7. Kui traditsioonilise teenuse kaudu võib tõlke valmimiseks kuluda päevi, siis Aligner’is valmib 85% tõlkeprojektidest 6 tunni jooksul.
 • Communicare

  Communicare Tartumaa

  CommuniCare on suhtlusvõrgustik mis on loodud läbi inimvaheliste suhete ja tehnoloogia. Ettevõtte eesmärgiks on soodustada eakate suhtlust välismaailmaga ja teha nende viimased eluaastad väärikaks.
 • DriveX Technologies

  DriveX Technologies Tallinn

  DriveX automaatne inspektsioon hindab sõiduki seisundit kiirelt, täpselt ning soodsalt. Auto rentimine ja jagamine on tõusev trend. Üha suurem probleem on välja selgitada, kes ja millal autot kasutas ning milline oli auto seisukord kasutamise alguses ning lõpus. DriveX oma idee valideerinud rahvusvaheliste rendiettevõtete, kindlustusseltside, pankade, autoesinduste ning isegi autotootjatega. DriveX meeskonnas on kogenud tehnoloogiasektori tegijad.
 • Köömen

  Köömen Tartumaa

  Köömen on sotsiaalne ettevõte, mis ühendab maitsva toidu, sotsiaalse arengu ja pagulase sisenemisega Eesti tööturule. Köömen on stardilava, mille arenguprogramm annab esmase töökogemuse, praktilise keeleõppe ning töökultuuri sisseelamise Eestisse saabunud uussisserändajatele ja pagulastele. Arenguprogrammis osalejatega pakume rahvusköökide cateringi, millega saab autentse ja kordumatu toiduelamuse ning läbi mille toetad uussisserändajate arengut ja integratsiooni ühisekonda. Köömeni meeskonnas on pagulased, kohalikud kokad ning integratsioonivaldkonna eksperdid.
 • LeVinum

  LeVinum Tallinn

  LeVinum on neile, kes on huvitatud investeerimisest ja tahavad kindlustunnet finantskriiside vastu. LeVinumi eesmärk on muuta veinidesse investeerimine mugavaks igale huvilisele, sõltumata, kas ollakse veinigurmaan või karsklane. LeVinum toob kokku veinieksperdid, kes põhjaliku analüüsi tulemusel toovad klientideni pidevalt uut valikut investeerimisveine, mille hinnad ei ole sadades eurodes. Veinid leiavad koha spetsiaalsetes LeVinumi veinikeldrites ja soovi korral aitab LeVinum igal ajahetkel veinid maha müüa.
 • Pagerr

  Pagerr Tallinn

  Pagerr aitab säästa loodust tänu spetsiaalsele trükiste optimeerimise viisile, mis muudab kasutamata jäänud trükipotensiaali uuteks klientideks. Iga päev visatakse ainuüksi Eesti trükikodades ära umbes 50 tonni paberit ehk keskmiselt 7% kogu trükitoodangust, sest õigel ajal ei olnud trükiplaadile midagi trükkida. Pagerr saab klientidele pakkuda kuni 4 korda odavamat hinda, sest ära kasutatakse muidu raisku minev paber ning tellimisprotsess on läbi veebilehe lihtne ja kiire. Kasu saavad ka trükikojad, kuna läbi antud tehnoloogia saavad nad teenida 20 korda rohkem raha üle jäänud paberi eest võrreldes sellega, kui paber müüakse kokkuostjale. Pagerri tiimijuht Rudolf-Gustav Hanni omab 8 aastat kogemust kirjastuse juhtimisel. Tiimis on ka trükiekspert, Eesti edukamates start-upides töötanud arendaja kui ka suurepärane müügi-ja turundustiim.
 • Parents Co-Working

  Parents Co-Working Tallinn

  Beebide ja väikelaste vanematel on suur väljakutse: nad soovivad tegeleda rohkem töö ja muu eneseteostusega, aga seda on väga keeruline korraldada. Kodus on raske keskenduda, enamik hoide alla 1,5 aastast last ei võta ja ta on ju alles nii pisike, et kuidagi ei taha teda endast kaugele jätta. Parents Co-Working pakub lahendust: kõrvuti helikindlalt eraldatud ruumides 1) lastehoidu, 2) vaikset töötamisala ja 3) suhtlusala. Vanem säästab hinnalist aega, saades kõik vajaliku ühest kohast, ning võib näha oma pisikest kohe siis, kui soovib. Vabakutseline, ettevõtja, kaugtöötaja ja paindliku töö austaja – see on võimalus kogeda, mida tähendab töö- ja pereelu tasakaal. Tiimis on kolm energilist ema ühiskondlike muutuste vedamise, lapsi puudutava seadusandluse ja ärihariduse taustaga.
 • Recovery Companion

  Recovery Companion Tallinn

  Vaime tervis on vähiravis väga oluline, kuna diagnoos on raske ja ravi pikaldane, mis omakorda viib suurenenud ärevuseni, isoleerituse tundeni ja depressioonini. See võib negatiivselt mõjutada ravi efektiivsust. Keegi ei pea oma teekonda üksi käima. Recovery Companion on platvorm, mis ühendab kasutajaid vastavalt dignoosile, ravile ja huvidele, luues mõtestatud üks-ühele kontakti. Platvormil on juturobot, mis kasutaja profiili täiendab ja soovitab uusi kontakte vastavalt muutustele diagnoosis või ravis. RC on lihtsalt kasutatav, eesmärgistatud, reklaamivaba keskkond, kus kasutajad võivad end tunda turvaliselt ja keskenduda olulisele.
 • Sharewell

  Sharewell Tallinn

  Sharewell on platvorm, mis aitab kiiremini ja kergemini leida oma uuele arendusele sobivad testkasutajaid. Kasutajaid, kes oleksid võõrad, kuid samas sihtgruppi sobivad. Sharewell platformis saab koostada vajalikud küsimustiku, lisada pilte või teste, millele testkasutajad vastavad. Küsimustik edastatakse valitule sihtgrupile, mis on eelnevalt kasutaja poolt koostatud. vastamiseks saab panna limiteeritud aja, mis annab võimaluse koostajal saada soovitud ajaks vastused. testijal on vaja, et vastused oleksid adekvaatsed, ning seetõttu platform selekteerib välja automaatselt ebakorrektsed vastused, mis ei vasta etteantud parameetritele. Hetkel valitseb olukord, kus saadetakse küsimustik oma tuttavatele sotsiaalmeedia vahendusel ning vastuste saamine võtab nädalaid. Sharewellis saab teha küsimustiku paari minutiga ja paari päeva pärast on vastused olemas. Tiim koosneb: Igro Murujev - tehniline pool; Sten Kreisberg - müük, turundus.
 • Unsinkable Robotics

  Unsinkable Robotics Tallinn

  Unsinkable on autonoomne allveerobot, mis teostab vette ehitatud objektidele regulaarseid ülevaatusi. Ülevaatused on olulised, et avastada näiteks meretuulikute vundamentides praod enne kui hilja. Robot kasutab skanneerimiseks ultraheliandureid ning kaameraid, ning visualiseerib kogutud andmed 3D mudelina, mida analüüsides on võimalik hinnata objekti tehnilist seisundit. Korduvate ülevaatustega on võimalik loodud mudeleid võrrelda ning probleeme ennetada. Allveerobotite globaalseks turu mahuks on ligi 4 miljardit ning kuna merre ehitatakse üha enam, eeldatakse turumahtude kahekordistumist aastaks 2023.
 • Woodspot

  Woodspot Pärnumaa

  Woodspot on veebipõhine platvorm, mis toob metsamaterjaliturul tegutsevad ettevõtted ühte keskkonda. Täna jagatakse ostuinfot emaili või telefoni teel ning metsamaterjali müüjad peavad kõikide ostjate infot korraga haldama. See on ajakulukas ja ei anna turust korralikku ülevaadet. Woodspoti platvormil saavad metsamaterjali ostjad mugavalt jagada ja muuta enda üldist ostuinfot ning pakume võimalust ka erikokkulepeteks. Tänu platvormil jagatud ostuinfole saavad müüjad tervikliku ülevaate metsamaterjali turuolukorrast ja võimaluse leida parima hinna ning transpordikulu suhtega ostja. Woodspot vähendab ettevõtete ajakulu info otsimisele ja võimaldab tulusamaid tehinguid. Meie tiimi kuuluvad tarkvaraarendaja Kevin Janson, majandusalaste ja logistika teadmistega Risto Vaher, pikaajalise metsandussektori kogemusega Paavo Vaher ja disainer Kaupo Kalda.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: