Osale

Selleks hooajaks on ankeetide esitamine lõppenud. 


Ajujaht on Eesti tuntuim iduettevõtete stardiplatvorm, mis pakub kasvamiseks intensiivset ja kõrgel tasemel kiirendiprogrammi, kogenud mentorvõrgustikku, rahalisi auhindu ja võimalust kaasata kapitali tuntud investoritelt.

Kui sul on osalemise kohta küsimusi, siis vaata, äkki saad allpool nendele vastuse. Kui ei, siis kirjuta meile e-kiri või saada sõnum Facebookis ja leiame neile kindlasti vastused.

Lähemalt osalemisest

Kiirendisse kandideerimine on lihtne. Seda saad teha F6S veebikeskkonnas, mida kasutavad nii teised start-up kiirendid kui investorid. Keskkonda saad siseneda Facebooki, LinkedIni või e-maili kaudu konto loomise abil. Viimane on vajalik selleks, et saaksid hiljem oma esitamisel olevat ankeeti täiendada või seda peale esitamist vaadata.

Küsimused ja vastused

Kas eelmistel hooaegadel osalenud meeskonnad võivad uuesti Ajujahil osaleda?
Jah. Kui oled varasemalt kandideerinud, kuid pole õnneks läinud, siis ootame sind uuesti kandideerima. Samuti võib julgelt tulla Ajujahile uuesti mõne uue äriideega.
Kui suur on ja kuidas jaguneb Ajujahi auhinnafond?
Ajujahi auhinnafond on tänavu üle 300 000 euro: selle sees on 150 000 eurone investeerimisettepanek Eesti ingelinvestoritelt, auhinnaraha vähemalt 30 000 eurot Ajujahi võtjale ja preemiad nii teise kui kolmanda koha omanikele ning toetajate eriauhinnad. Samuti kuulub siia hulk kiirendiprogrammiga kaasnevaid hüvesid – näiteks kuni 10 000 USD krediiti Amazoni pilveteenuste kasutamiseks, tasuta piletid erinevatele üritustele, õppereis TOP9-le. Auhinnafondi suurus ajas kasvab ning siia lisandub kindasti veel häid üllatusi.
Kas osalejatele on vanusepiiranguid?
Ei ole.
Mis valdkonnast peab äriidee olema? Kas ainult IT valdkonnast?
Ei, siin piiranguid ei ole. Ajujahi kiirendiprogramm on avatud erinevatele valdkondadele ja sektoritele. Ajujahil on mentorite ja toetajate seas erinevate valdkondade eksperte, mistõttu saame pakkuda arengutuge erinevatest valdkondadest pärit idufirmadele.
Kas Ajujaht annab mulle mentori?
Jah. Kõik Ajujahi arenguprogrammis osalevad meeskonnad saavad endale nn võtmementori, kes töötab tiimiga kiirendiprogrammi algusest kuni selle lõpuni – reeglina on sellised mentorid ise iduettevõtjad ja Eesti Asutajate Seltsi liikmed. Lisaks on meil väga lai võrgustik mentoreid nii toetajate, alumnide, erinevate investorite kui teiste idufirmade asutajate näol.

Ajujahti võib tulla ka oma mentoriga, kui Sul on juba hea nõustaja olemas. Mentori roll on aidata ja toetada meeskonda idee läbimõtlemisel, arendamisel ja anda tagasisidet. Idee elluviimine on ikka Ajujahil osaleva meeskonna ülesanne.

Mis keeles tuleb idee Ajujahile esitada?
Ideid saab saata läbi selleks ettenähtud keskkonna (F6S), täites avalduse eesti või inglise keeles. Ajujahi koolitused ja üritused toimuvad nii eesti kui inglise keeles, seega tuleb kasuks kui tiimis on esindatud mõlemad keeled.

Tingimused

Esitades oma idee Ajujahi konkursile kinnitan, et

  • idee ja selle senine teostus kuulub idee esitaja(te)le ning kellelgi ei ole pretensioone selle suhtes (mh on järgitud kõiki autoriõigustega seotud asjaolusid): juhul kui vajalikud on kolmandate osapoolte load, litsentsid, sertifikaadid vmt, siis on need olemas. Kui konkursi käigus tuleb välja antud punkti osas vastuolusid, on korraldusmeeskonnal õigus tingimust rikkunud idufirma kiirendiprogrammist koheselt välja arvata;
  • luban konkursi korraldajatel avalikustada toote/teenuse lühikirjeldust ja idufirma nime;
  • olen teadlik, et ankeediga seotud informatsioon on nähtav Ajujahi korraldajatele, hindajatele ja žürii liikmetele.
  • luban konkursi korraldajatel kasutada konkursi käigus oma idufirma ja meeskonnaga seotud tsitaate, pildi, video jm materjale, mis tekivad erinevate konkursi etappide käigus;
  • luban jagada enda idufirma kontaktandmeid Ajujahi elluviimisega seotud toetajatega ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni sihtasutuse ja selle allasutustega;
  • idufirma kasvu monitoorimiseks edastan oma idufirma andmeid nagu meeskonnaliikmed, käive, kaasatud investeeringud jmt vastavalt korraldajate poolsetele päringutele;
  • olen valmis aktiivselt osalema Ajujahi kiirendiprogrammis ning muudel asjakohastel üritustel;
  • luban endale saata Ajujahi korraldajatel ja koostööpartneritel Ajujahiga seotud informatsiooni ning Korraldajate ja toetajate poolseid eripakkumisi.

Kõiki idee esitamise käigus esitatud andmeid kasutatakse kooskõlas ülaltoodud punktide ja GDPR’i nõuetega.

Alamprogrammid

Ajujahi konkursil on neli alamprogrammi, mis aitavad osalejail kogu hooaja jooksul oma äriideed selgemaks mõelda ja ettevõtteks vormida.

Ettevõtlusteadlikkuse programm

Programmi käigus innustame osalejaid tegelema ettevõtlusega ja julgustame neid alustama oma äriideega. Tutvustame Ajujahi varasemaid edulugusid, aga ka ebaõnnestumisi ning nende tagamaid. Programm kestab septembrist novembrini ning koosneb inspiratsiooniseminaridest ülikoolides, aruteludest Ajujahi maailmakohvikutes ja praktilistest õpitubadest, mis toimuvad ettevõtluspäevadel, äriideede võistlustel, Garage48s ja teiste partnerite üritustel.

Äriideede programm

Programmi käigus julgustame osalejaid otsima ja nägema lahendamist vajavaid probleeme või turul olevaid võimalusi. Samuti looma ja hindama oma äriideed reaalse äri- ja turusituatsiooni kontekstis. Õpetame osalejaid oma ideid avalikkusele esitama ja innustame neid astuma esimesi samme oma ettevõtte loomiseks. Alamprogrammi lõpuks valib žürii välja 30 äriideed, mille arendamine jätkub järgnevas Ärimudeli programmis.

Ärimudeli programm

Programmi raames saavad osalejad täiendada oma teadmisi ettevõtte käivitamiseks, kasvatamiseks ja arendamiseks. Lisaks konkursi läbiviijatele on sellesse programmi kaasatud mentorid, kes juhendavad meeskondi ärimudeli loomisel ja selle klientide peal testimisel. Programmi lõpuks luuakse toote või teenuse prototüüp, mida on võimalik kasutada ettevõtte reaalseks käivitamiseks. Kui äriideede programmis hinnatakse peamiselt äriideed ja vähem meeskonna arengut, siis ärimudeli programmis muutuvad järjest olulisemaks meeskonna kompetentsid sh isiklik areng konkursi käigus ja programmi jooksul toimunud edusammud ärimudeli rakendamisel.

Vilistlasprogramm

Programm on suunatud ärimudeli programmis osalenutele ja Ajujahi konkursi eelmiste hooaegade vilistlastele. Alamprogrammi eesmärgiks on ärimudeli programmis osalenud meeskondade toetamine oma äri arendamisel pärast hooaja lõppu ja nende suunamine teiste ettevõtlusega tegelevate organisatsioonide juurde nagu kiirendid, inkubaatorid, jt.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: