Arenguprogramm

Ajujahi arenguprogramm on osalust mitte-võttev kiirendiprogramm, mis toimub igal hooajal novembrist veebruari lõpuni. Arenguprogrammis osalevad kõik 30 parema hulka valitud meeskonnad ning see koosneb koolitusnädalavahetustest, teemaõhtustest ja personaalsest mentorlusest. Parimad meeskonnad jätkavad arenguprogrammi jooksul ja peale seda võistlust TV3 telesaates “Ajujaht”, konkureerides 75 000 euro suuruse auhinnafondi nimel.

Ajujahi korraldustiim toetab kõiki arenguprogrammis osalevaid meeskondasid, suunates neid asjakohaste investorite, kiirendite, inkubaatorite ja teiste äri alustamiseks vajalike kontaktide ning organisatsioonide juurde. Seda nii arenguprogrammi ajal kui ka pärast seda Ajujahi vilistlasprogrammis.

Ajujahi arenguprogramm toob kokku tasemel eksperdid nii Eestist kui piiritagant. Arenguprogrammi käigus loodud võrgustik aitab äri alustamisel ka peale konkursi lõppu.

Mentorlus

Ajujahi arenguprogrammis osalevad meeskonnad viiakse programmi aluses kokku mentorite võrgustikuga. Üheks esimeseks ürituseks arenguprogrammis on MentorMeetUp, kus kõigil meeskondadel on võimalik mentoritega lähemalt tuttavaks saada ja leida enda äriidee spetsiifikast ja valdkonnast lähtuvalt sobiv mentor. Mentorid suunavad ja nõustavad meeskondasid terve arenguprogrammi vältel.

Mentorite hulka kuuluvad nii tuntud ettevõtjad, investorid, võrgustikuliikmed ja Ajujahi toetajate ning sponsorite tippeksperdid. Ajujahi mentoreid saad näha siit.

Kiirendi ja koolitused

Arenguprogramm koosneb koolitusnädalavahetusest. Need annavad nii teadmise kui tööriistad kõigeks, mida on vaja enda ärimudeli loomiseks, selle läbimõtlemiseks ja edasi arendamiseks. Ajujahi arenguprogrammi koolituste teemad ja koolitajad on:

Koolituste teemasid kohandatakse vastavalt arenguprogrammis osalevate meeskondade reaalsetele vajadustele. Koolitusnädalavahetused on sisukad ja hands-on – iga meeskond saab samaaegselt tegelenda enda äriideega, seda edasi arendada ja kuuldut kohe katsetada.

Koolitused oleme planeerinud nädalavahetuseti, et kõik arenguprogrammis osalevad meeskonnad nendest maksimaalselt osa saaksid võtta. Kusjuures esimese tipp-tasemel koolituse saavad ka kõik 100 parema hulka valitud meeskonnad enne kui nad žürii ette astuvad. Sellel koolitusel on fookuses just enda pitchimistehnika lihvimine.

Lisaks programmis ettenähtud koolitustele toimuvad terve konkursi vältel ka mitmed teemaõhtud, mis on avatud ka kõigile teistele Ajujahi sõpradele ja huvilistele.

Telesaade “Ajujaht”

Ajujahi konkurssiga käib käsikäes ka kaheksast episoodist koosnev telesaade, mis jälgib arenguprogrammi jooksul meeskondade arengut ja tutvustab osalevaid äriideid Eesti rahvale. Telesaade paneb meeskonnad proovile ja sõelub välja tugevamad. Telesaade on TV3 eetris kevadel 2020. Saatejuht on Marii Karell.

Eelmise hooaja saateid saad järele vaadata siin.

Ühisüritused

Ajujaht ei ole pelgalt äriideede konkurss, vaid ühtlasi ka võrgustik, mistõttu paneme tipptasemel koolituste ja äriideede arendamise kõrval olulist rõhku ka ühistele ettevõtmistele ja kogemuste vahetamisele. Korraldame ühiseid väljasõite, vaatame traditsiooniliselt üheskoos telehooaja avasaadet, saame kokku põnevaks superfinaaliks ning jagame üksteisega nii võite kui katsumusi.

Võrgustik ja kontaktid

Eesti suurima äriideede konkursina teeme järjepidevalt koostööd nii start-up-kogukonna, katusorganisatsioonide kui mitmete algatuste ja üritustega. Ajujahi arenguprogramm pakub kõigile meeskondadele võimalust soodsalt ja stressivabalt saada osa nii konverentsidest (Latitude59, Arctic15 jt), pitchimisüritustest (EstBAN pitch jt) kui muust.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: