Top 7

Callmidwife.com

30 sekundi pitch: Loome rasedatele veebi- ja mobiilirakendust Callmidwife.com, mis kasutab meie meditsiiniekspertide poolt loodud teaduspõhiseid algoritme, mille abil saab naine enda rasedust paremini monitoorida, kaebusi diagnoosida ja koduseid ravijuhendeid kasutada. Lisaväärtusena pakume ämmaemanda nõuandetelefoni, live chat konsultatsiooniteenust ja peagi on lisandumas ka video konsultatsioon, mis kõik on kättesaadavad ööpäevaringselt ja 7 päeva nädalas. 2016. aasta märtsis avasime Eestis ööpäevaringse ämmaemanda nõuandetelefoni, kus on praeguse seisuga üle 1000 maksva kliendi kuus. Kokku on teenust kasutanud juba 14 000 klienti. Järgmisena siseneme teenustega Venemaa ning seejärel USA turule. Lisaks soovime lähitulevikus luua Eestis digikaardi äpi rasedatele.

Probleem: Oma suureks sihiks oleme seadnud USA turu. Miks? USA-s on arenenud riikidest kõrgeim loote ja lasteootel naiste suremus. Lisaks on USAs tervishoiuteenus väga kallis ja aega nõudev. Rasedust puudutav küsimus või mure tekib aga tavaliselt äkitselt ja nõuab kohest tähelepanu. Arstidel on aga piiratud tööaeg, mitmetes riikides on puudulik psühholoogiline tugi ning internetist oma probleemidele vastuste otsimine on ohtlik ja madala usaldusväärsusega.

Lahendus: Callmidwife’i algoritmid arvestavad eelnevate kaebuste ja anamneesiga ning pakuvad naisele enda raseduse paremat jälgimist, kaebuste diagnoosimist ja koduseid ravijuhiseid. Meie algoritmide kaudu on võimalik vähendada olukordi, kus rasedad guugeldamise tulemusena endale vale diagnoosi panevad. Juhendame naisi oma rasedust ise jälgima nii nagu seda tehakse kliinikus professionaalse ämmaemanda poolt, vähendades sellega loote suremust, tüsistusi ja muid rasedusaegseid komplikatsioone.

Kasutajaskond: Levinud on valearusaam, et ämmaemand tegeleb ainult raseduse ja sünnitusega seotud küsimuste lahendamisega. Ämmaemand vastab tegelikult aga kõigile küsimustele, mis on seotud on naiste ja laste tervisega. Seega on meie kasutajaskond väga lai: mehed, naised, noored ja vanad.

Turu suurus:

 • SOM 810 000.00 klienti 26 miljonit eurot
 • SAM 8 138 000.00 klienti (USA, Soome ja Eesti sünnid ja 1-aastased lapsed)
 • TAM 262.8 mln klienti (kogu maailma sünnid ja kuni aastased lapsed)

Konkurents: Meie peamisteks konkurentideks Eestis on Perearsti nõuandetelefon ja Lastearsti nõuandetelefon. Soomes tervishoiu asutused nagu seda on näiteks NEUVOLAD. USA turul aga ka veebipõhised arstiabi portaalid nagu näiteks Americanwell.com, Doctorondemand.com, MDLive.com ja teised. Callmidwife ei konkureeri haiglate ega kliinikutega. Meie eesmärk on see, et naised käiksid regulaarsetel kontrollidel, mida kahjuks siiski tihti erinevatel põhjustel ei tehta (teenuse hind, kättesaamatus ootejärjekordade tõttu). Oma teenusega aitame meie vähendada loote ja rasedate suremust ning rasedusagseid komplikatsioone. Meie teenus ei asenda ämmaemandat ega kohustuslikke arstivisiite vaid oleme täiendavaks toeks ja teenuseks nimetatud valdkonnas. Konkurentideks on teised ettevõtted, kes pakuvad erinevaid rasedatele mõeldud äppe või telefoni teel meditsiinilist nõustamist. Meid eristab konkurentidest see, et meil nõustavad professionaalsed ämmaemandad, kes kasutavad teaduspõhiseid algoritme.

Ärimudel: Teenuse müük toimub läbi B2B ja B2C müügi sihgrupipõhiselt. Hetkel teenime müügitulu telefonikonsultatsioonide pealt, mis jätkub ka edaspidi. Lisaks sellele, et meie teenust saavad kasutada ja osta tavakasutajad, on meie teaduspõhiseid algoritme võimalik müüa ka erinevate riikide avaliku ja erasektori organisatsioonidele (haiglad, ministeeriumid jne).

Puuduolevad ressursid: Täna on meil vaja tegeleda jõudsamalt turundusega ja tootearendusega (teaduspõhiste algoritmide arendamisega).

Kontakt:

Liina Normet

www.callmidwife.com

www.12252.ee

[email protected]

+372 58 170 724

 

Fanvestory

30 sekundi pitch: Fanvestory pakub muusikateoste autoritele võimalust kaasata fännidelt raha loomingu edendamiseks, võimaldades fännidel saada osa teose kasutamisest tekkivatest tuludest. Lisaks finantseeringule toimib platvorm tugevat fännisidet loova turunduskanalina. Artisti toetamise eest on võimalik inimestel erinevalt tavalistest ühisrahastuse platvormidest teenida ka reaalset rahalist kasu. Fanvestory soovib tulevikus laieneda ka teistesse intellektuaalomandi sektoritesse nagu filmid ja raamatud.

Probleem: Fanvestory on suunatud kahepoolsele probleemi lahendusele. Ühelt poolt on fännid passiivsed muusikatarbijad, kuna nende võimalused oma lemmikartistiga suhestuda on piiratud. Samal ajal on artistidel üha raskem tihedas rahvusvahelises konkurentsis läbi lüüa ja tasud loomingu eest, millega karjääri edendamist finantseerida, laekuvad pika hilinemisega.

Lahendus: Fanvestory pakub fännidele võimalus toetada oma lemmik artisti ostes osaluse nende lauludesse ja teenida selle pealt koos nendega pikaajalist tulu. Fanvestory toimib artisti jaoks ka turunduskanalina ja võimaldab pakkuda fanvestoritele eksklusiivset informatsiooni ja pakkumisi.

Kasutajaskond: Fanvestory on B2B tasemel suunatud artistide ja laulukirjutajate loometöö finantseerimiseks. B2C tasemel on Fanvestory kasutajateks muusikahuvilised inimesed ja konkreetsete lugude autorite fännid.

Turu suurus: CISAC (Autorite Ühinguid koondav rahvusvaheline katuseorganisatsioon) tõi välja 2016. aasta aruandes, et 2015. aastal laekus 7,5€ miljardi euro väärtuses autoritasusid.

Konkurents: Ühelt poolt on Fanvestory konkurentideks ühisrahastusplatvormid nagu Kickstarter, mis hetkel ei tööta B+ artistide jaoks ega võimalda fännidega luua pikaajalist seotust. Teiselt poolt on üritatud maailmas teha ka analoogseid ärimudeleid, kuid legaalse rägastiku ja tööstuse spetsiifilise iseloomu tõttu pole veel Fanvestory’le identset vastast.

Ärimudel: Fanvestory on intellektuaalomandi nagu laulude autoritele mõeldud finantseerimisplatvorm, mis võimaldab neil fännidelt raha kaasates saada täna kohe kätte tulu, mida lugu teeniks muidu 10 aasta või autori eluaja jooksul. Fännidel on võimalik ennustada nagu artisto manageril või kirjastajal, millistel lugudel on kõige suurem potensiaal saada edukaks ning teenida artisti keskmisest loomingust rohkem tulu. Oodatust suurema tulususe korral on fanvestoritel võimalus teenida pikaajalist tulu koos artistiga. Lisaks sellele on võimalik laulu osakutega kaubelda ka järelturul.

Puuduolevad ressursid: Otsime oma tiimi rahvusvahelise intellektuaalomandi alase juriidilise kompetentsiga inimest.

TempID

30 sekundi pitch: TempID on ühekordselt või korduvalt kasutatav nutikleepekas mis mõõdab ja salvestab kehatemperatuuri andmed, mis on loetavad mobiilist. Mobiilise rakendusega on võimalik erinevaid tervisenäitajaid analüüsida, pidada ravi-logi ja saata andmed mugavalt arstile. Hoides endas patsiendi koodi saab toodet kasutada ka patsiendi isiku tuvastamiseks haiglates. TempID vähendab mõõtmisprotseduuridele kuluvat ressurssi ja ravikulusid ja tõstab terviseandmete jälgimise efektiivsust, võimaldades täpsemat ravidiagnoosi.

Probleem:

 • Puudub odav ja mugav lahendus palaviku pidevaks mõõtmiseks, salvestamiseks ja andmete analüüsiks.
 • Patsientide palaviku jälgimine ja lugemite võtmine on kulukas.
 • Tihedat kehatemperatuuri jälgimist nõudvate terviseandmete kogumine kodustes tingimustes on keerukas ja ebausaldusväärne.
 • Väikelaste puhul on kehatemperatuuri mõõtmise protseduur ebameeldiv ja keeruliselt teostatav.
 • Ühekordselt kasutatav odav lahendus tihedaks palaviku mõõtmiseks puudub (nakatumise risk korduvkasutatav seadmel).

Lahendus: Pakume välja painduvast elektroonikast kehale kleebitava sensori, mis mõõdab ja salvestab keha temperatuuri. Tegemist on kodutarbijale korduvkasutatava ja haiglatele ühekordselt kasutatava tootega. Seejuures kodukasutaja saab toodet kasutada kaks aastat. Haiglatele loob toode lisavõimaluse patsientide identifitseerimiseks. Toodet toetab ka mobiilne rakendus, mis võimaldab andmeid lugeda, talletada, salvestada ravi-logi ning saata andmeraporteid otse ka arstile.

Kasutajaskond: Meie lahendus ja toode on kasutamiseks mõeldud nii kodukasutajatele, haiglatele ja teistele ravi- ning hooldusasutustele, ravimitööstusvaldkonnas tegutsejatele kui ka näiteks terviseuuringute ja teadusasutustele.

Turu suurus:

 • Eestis hospitaliseeritud haigeid (2014) 237 949, vajadus umbes 10% patsientidest ehk 23 000 potentsiaalset kasutajat aastas.
 • Perearsti vastuvõtte on Eestis Statistikaameti andmetel ligikaudu 3,1 elaniku kohta, mis teeb potentsiaalseteks toote kasutajateks umbes 120 000 inimest aastas.
 • Nišitooted (rasestumistsükli jälgimine, ravimitööstus, teadusuuringud jne). Potensiaal: 20 000 toodet aastas.

Konkurents: Hetkel viipega lugemise ning püsiva kiirguseta kehatemperatuuri andmete salvestamise seadmeid turul ei ole.
Olemas on bluetooth tehnoloogial põhinevad tooted, mille ees on meie eeliseks toote hind, kestvus, mugavus, suurus ja täpsus.

Ärimudel: Ettevõtte põhikasum tuleb riistvara müügist, varuvahendite müügist, nišitoodete komplektide arendusest ja müügist ning andmete mudeldamisest ja müügist terviseuuringute ja ravimitööstuse valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele. Edaspidi lisandub nimistusse ka eTervise ning patsiendisüsteemidesse pakutavad lisa arendused ning andmed.

Puuduolevad ressursid:

Toode ja esmased väikeseeriad on toodetud. Küll aga vajame ressurssi suuremahulise tootmise alustamiseks, toote turustamiseks ja uute tooteseeriate välja arendamiseks.

Kontakt:

Rait Rand

www.tempid.ee

www.facebook.com/tempid.ee

[email protected]

 

Vaga Aed

30 sekundi pitch: Eestis on ohtralt kasutamata taastuvat toorainet, mida saab edukalt rakendada kiirelt kasvaval tervisetoodete turul. Vaga Aed töötleb levinud söödimaa ravimtaimed nõges, naat, malts jt tervist toetavaks tooraineks. Külmkuivatustehnoloogiat (freezedry) kasutades säilib 99% tooraine toiteväärtusest. Sel moel saadud tooraine on hinnatud ravimi-, ilu  ja toiduainetetööstustes. Fookus on esmalt nõgesepulbri tootmisel. Talutootjate võrgustiku kaasabil suurendame töödeldava tooraine kogust suurtööstustega tellimuslepingute sõlmimiseks vajalike mahtudeni.

Probleem: Tuntud rohepulbrite nagu spirulina, nisuoras jt kõrval on vaid vähesel määral esindatud spirulinaga samaväärne kõrvenõges ning täiesti puudu ränirikas naat ja valgurikas malts.

Lahendus: Toome toitained taldrikule tagasi, vähendame sünteetilist värvainet ravimitööstuses ja pakume ilutööstusele väärtuslikke komponente.

Kasutajaskond: Vaga Aed nõgesepulber on juba kasutusel Muhu Pagar OÜ-s, kellega koostöös oleme toonud turule nõgeseleiva. Mitmed pealinna söögikohad kasutavad meie nõgesepulbrit oma roogades. Müügilepingud on sõlmitud Stockmanniga, Selveriga, Kaubamaja Toiduosakonnaga, NOP’iga Kadriorus ja Koloniaalkauplusega Kalamajas, Pärnu ja Tartu Taluturuga ning Paide Farmshop OÜga. Esimesed väliskliendid on ka juba tulnud läbi internetimüügi.

Turu suurus: Väetoitude tarbijad jagunevad Euroopas kahte peamisse gruppi: veganid ja terviseteadlikud inimesed. Euroopa vegan-liikumine on hüppeliselt kasvanud alates 2008 aastast. Eestis oli 2015 aastal ajakirjanduse hinnangul 20 000 veganit, kes on rohepulbrite tarbijad. Tarbijate terviseteadlikkust on hinnatud sihtriigi suurketipoodide mahelettide laienemiste ning raamatute müügiedetabelite trendide jälgimisega: aasias (enam terviseteadlikkus),  Soomes (enam veganlus), Rootsis (enam veganlus) ja Eestis (enam terviseteadlikkus).

Konkurents: Maailmas ulatuvad toidu-, ilu- ja ravimitööstustes kasutatud rohepulbrite mahud miljarditesse tonnidesse. Soomes näiteks tegutseb mitu nõgese- ja teiste rohetaimede kultiveerijat, kelle peamine turg on ravimitööstused Saksamaal aga ka kohalik lõpptarbija. Aastal 2017 plaanime meie toota 5 tonni nõgesepulbrit.

Ärimudel: Tänaseks on tooteportfellis neli toodet – nõgesepulber, kuiv leivajuuretis (maailmas unikaalne), nõgeseleib ja nõgesemesi. Müügist saadud vahendid suuname edasi tootmishoone rajamiseks. Koostöös TTÜ, Maaülikooli ja TÜ teadlastega alustasime mobiilse külmkuivatustehnoloogiaga sisustatud tehase projekteerimist. Rahastamiseks kasutame EAS-i innovatsiooniosakut ja SA Archimedes meedet “Nutikas spetsialiseerumine”.

Puuduolevad ressursid: Puuduvad ressursid on kogumahus 200000 eurot, et rajad külmkuivatustehas koos laohoonega.

Kontakt:

Nele Kirsipuu

www.vagaaed.ee

www.facebook.com/vagaaed.ee/

[email protected]

 

Finisher.TV

30 sekundi pitch: Finisher on osaleja, kes spordivõistlusel ületab finišijoone. Finsher.TV võimaldab osalejal oma positiivseid spordiemotsioone meenutada ja sõpradega jagada tootes selleks TV-sarnase video võistleja nime, numbri, koha ja ajaga. 5 kuuga on Finisher.TV esindatud erinevatel spordivõistlustel Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Austraalias. Meie teeme spordivõistlused atraktiivseks osalejatele, korraldajatele ja toetajatele.

Probleem: Võistluse fotod ja aeg protokollis ei anna osalejale sellist emotsionaalset meenutust kui personaalne video.

Lahendus: Finisher.TV automaatne lahendus teeb võistluse ajavõtupunktide videokaamera materjali ja tulemuste protokolli abil igast võistlejast personaalse video.

Kasutajaskond: Finisher.TV on 5 kuuga tootnud üle 9000 video erinevatest spordivõistlustest alates suusa-, uisu-, jooksumaratonitest orienteerumisvõistluste ja trepijooksuni.

Turu suurus: Maailmas on hinnanguliselt miljon võistlust aastas, millest vähem kui 1% salvestatakse suuremate fototeenuste pakkujate poolt. Personaalse videolahendusena on teenus olemas vaid mõnesajal suuremal võistlustel. Finisher.TV eesmärk on 5 aastaga jõuda 1% maailma ajavõtuga spordivõistlusteni.

Konkurents: Maailmas on 3-4 tegijat, kellest põhitegevusena tegeleb analoogse lahendusega Rumeenia-päritolu startup iRewind.

Ärimudel: Müüme võistluste korraldajatele videolahendust (vastavalt osalejate arvule) ning osalejatele reklaamivabu videoklippe.

Kontakt:

Reigo Kimmel

www.finisher.tv

www.facebook.com/FinisherTV

[email protected]

 

MARKUS

30 sekundi pitch: Oleme meeskond, kes on ehitanud iseõppivaid süsteeme tervishoiust isesõitvate autodeni. Nüüd aitame poodide iseteeninduskassades teha vanusekontrolli automaatselt, kiiremalt ja täpsemalt.Uuringud on leidnud, et alaealised saavad iseteeninduskassadest alkoholi üllatavalt vabalt kätte. Samal ajal püüavad suured jaeketid klienditeenindajate aega optimeerida, sest sekundid võitu igalt teeninduselt võib tähendada kuni miljoneid eurosid säästu.

MARKUSe tehisintellekt suudab vanusetuvastuse iseteeninduskassades lahendada efektiivsemalt, kui seda tehakse täna. Sama tehnoloogia on kasutatav ka muudes valdkondades – et kaotada kliendikaardid, saame tulevikus tuvastada kliendid näo järgi.

Probleem: 2016. aastal viidi Hollandis läbi uuring, kus selgus, et 89% 17-aastaseid saavad iseteeninduskassadest alkoholi kätte. Põhjuseid on mitmeid: sageli juhtub, et klienditeenindaja ei olegi automaatkassade juures ja kui ka teenindaja seal on, siis tal on liiga palju kassasid hallata või halb vaateväli adekvaatse otsuse tegemiseks. Teine uuring USAs näitas, et veerandil ostudest oli vaja kliendil oodata vansetuvastust rohkem kui 2 minutit ning see lõi võimalusi vargusteks. Sellistel põhjustel keelati Kalifornias alkoholimüük iseteeninduskassades täielikult. Teisalt näiteks Wal-Mart võidab 12 miljonit iga sekundi pealt, mis klienditeenindaja peab vähem kulutama.

Lahendus: Pakume SaaS lahendust, mis

1)  tuvastab videopildist automaatselt inimese vanuse. Kui inimene tuvastatakse üle 30-aastaseks, võib ta kohe ostuga jätkata;

2)  Kui inimene tuvastatakse alla 30. aastaseks, siis näitab ta dokumenti skannerile. Automaatselt kontrollitakse, kas dokumendipilt vastab inimesele videopildil ning dokumendilt loetakse vanus. Lisaks kontrollitakse dokumendi valiidsust.

Lahenduse tuumaks on masinõppe algoritmid. Vanusetuvastuse prototüüpi saab testida aadressil https://markus.mindtitan.com/age-prediction.

Kasutajaskond: Jaeketid, kes kasutavad iseteeninduskassasid ning müüvad vanusepiiranguga tooteid. Ettevõtted, mis omavad vanusepiiranguga tooteid müüvaid müügiautomaate.

Turu suurus: Maailmas on kokku 325000 iseteeninduskassat, mille turg kasvab 10-15% aastas. Total Available Market on 300 mln €/aastas. Serviceable Available Market on 120 mln €/aasta (40% turust). Serviceable Obtainable Market on 60 mln €/aasta (20% turust).

Konkurents: Jaapanis testitakse sarnast süsteemi sigaretiautomaatides. Teadaolevalt rohkem sarnaseid lahendusi turul ei ole. Kaudseks konkurendiks on tööjõu kättesaadavus ja palk: kui lihtne on jaekettidel teenindajaid leida ja kui kõrget palka neile on vaja maksta.

Ärimudel: Ärimudeliks on subscription mudel: iga seadmekomplekti kasutamise eest igakuine tasu. Jaotuskanaliks on otsemüük äriklientidele. Lisaks kasutame süsteemiintegraatoritena iseteeninduskassade tootjaid ning paigaldajaid.

Puuduolevad ressursid: Arenguhüppe tegemiseks on vaja toodet kliendi juures piloteerida – see selgitab ka edasise investeeringu või ressursside vajaduse.

Kontakt:

http://www.mindtitan.com

https://www.facebook.com/mindtitan/

 

POIROT SYSTEMS

Tutvustus tuleb peatselt!

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: