Top 3

Callmidwife.com

30 sekundi pitch: Loome rasedatele veebi- ja mobiilirakendust Callmidwife.com, mis kasutab meie meditsiiniekspertide poolt loodud teaduspõhiseid algoritme, mille abil saab naine enda rasedust paremini monitoorida, kaebusi diagnoosida ja koduseid ravijuhendeid kasutada. Lisaväärtusena pakume ämmaemanda nõuandetelefoni, live chat konsultatsiooniteenust ja peagi on lisandumas ka video konsultatsioon, mis kõik on kättesaadavad ööpäevaringselt ja 7 päeva nädalas. 2016. aasta märtsis avasime Eestis ööpäevaringse ämmaemanda nõuandetelefoni, kus on praeguse seisuga üle 1000 maksva kliendi kuus. Kokku on teenust kasutanud juba 14 000 klienti. Järgmisena siseneme teenustega Venemaa ning seejärel USA turule. Lisaks soovime lähitulevikus luua Eestis digikaardi äpi rasedatele.

Probleem: Oma suureks sihiks oleme seadnud USA turu. Miks? USA-s on arenenud riikidest kõrgeim loote ja lasteootel naiste suremus. Lisaks on USAs tervishoiuteenus väga kallis ja aega nõudev. Rasedust puudutav küsimus või mure tekib aga tavaliselt äkitselt ja nõuab kohest tähelepanu. Arstidel on aga piiratud tööaeg, mitmetes riikides on puudulik psühholoogiline tugi ning internetist oma probleemidele vastuste otsimine on ohtlik ja madala usaldusväärsusega.

Lahendus: Callmidwife’i algoritmid arvestavad eelnevate kaebuste ja anamneesiga ning pakuvad naisele enda raseduse paremat jälgimist, kaebuste diagnoosimist ja koduseid ravijuhiseid. Meie algoritmide kaudu on võimalik vähendada olukordi, kus rasedad guugeldamise tulemusena endale vale diagnoosi panevad. Juhendame naisi oma rasedust ise jälgima nii nagu seda tehakse kliinikus professionaalse ämmaemanda poolt, vähendades sellega loote suremust, tüsistusi ja muid rasedusaegseid komplikatsioone.

Kasutajaskond: Levinud on valearusaam, et ämmaemand tegeleb ainult raseduse ja sünnitusega seotud küsimuste lahendamisega. Ämmaemand vastab tegelikult aga kõigile küsimustele, mis on seotud on naiste ja laste tervisega. Seega on meie kasutajaskond väga lai: mehed, naised, noored ja vanad.

Turu suurus:

 • SOM 810 000.00 klienti 26 miljonit eurot
 • SAM 8 138 000.00 klienti (USA, Soome ja Eesti sünnid ja 1-aastased lapsed)
 • TAM 262.8 mln klienti (kogu maailma sünnid ja kuni aastased lapsed)

Konkurents: Meie peamisteks konkurentideks Eestis on Perearsti nõuandetelefon ja Lastearsti nõuandetelefon. Soomes tervishoiu asutused nagu seda on näiteks NEUVOLAD. USA turul aga ka veebipõhised arstiabi portaalid nagu näiteks Americanwell.com, Doctorondemand.com, MDLive.com ja teised. Callmidwife ei konkureeri haiglate ega kliinikutega. Meie eesmärk on see, et naised käiksid regulaarsetel kontrollidel, mida kahjuks siiski tihti erinevatel põhjustel ei tehta (teenuse hind, kättesaamatus ootejärjekordade tõttu). Oma teenusega aitame meie vähendada loote ja rasedate suremust ning rasedusagseid komplikatsioone. Meie teenus ei asenda ämmaemandat ega kohustuslikke arstivisiite vaid oleme täiendavaks toeks ja teenuseks nimetatud valdkonnas. Konkurentideks on teised ettevõtted, kes pakuvad erinevaid rasedatele mõeldud äppe või telefoni teel meditsiinilist nõustamist. Meid eristab konkurentidest see, et meil nõustavad professionaalsed ämmaemandad, kes kasutavad teaduspõhiseid algoritme.

Ärimudel: Teenuse müük toimub läbi B2B ja B2C müügi sihgrupipõhiselt. Hetkel teenime müügitulu telefonikonsultatsioonide pealt, mis jätkub ka edaspidi. Lisaks sellele, et meie teenust saavad kasutada ja osta tavakasutajad, on meie teaduspõhiseid algoritme võimalik müüa ka erinevate riikide avaliku ja erasektori organisatsioonidele (haiglad, ministeeriumid jne).

Puuduolevad ressursid: Täna on meil vaja tegeleda jõudsamalt turundusega ja tootearendusega (teaduspõhiste algoritmide arendamisega).

Kontakt:

Liina Normet

www.callmidwife.com

www.12252.ee

[email protected]

+372 58 170 724

 

TempID

30 sekundi pitch: TempID on ühekordselt või korduvalt kasutatav nutikleepekas mis mõõdab ja salvestab kehatemperatuuri andmed, mis on loetavad mobiilist. Mobiilise rakendusega on võimalik erinevaid tervisenäitajaid analüüsida, pidada ravi-logi ja saata andmed mugavalt arstile. Hoides endas patsiendi koodi saab toodet kasutada ka patsiendi isiku tuvastamiseks haiglates. TempID vähendab mõõtmisprotseduuridele kuluvat ressurssi ja ravikulusid ja tõstab terviseandmete jälgimise efektiivsust, võimaldades täpsemat ravidiagnoosi.

Probleem:

 • Puudub odav ja mugav lahendus palaviku pidevaks mõõtmiseks, salvestamiseks ja andmete analüüsiks.
 • Patsientide palaviku jälgimine ja lugemite võtmine on kulukas.
 • Tihedat kehatemperatuuri jälgimist nõudvate terviseandmete kogumine kodustes tingimustes on keerukas ja ebausaldusväärne.
 • Väikelaste puhul on kehatemperatuuri mõõtmise protseduur ebameeldiv ja keeruliselt teostatav.
 • Ühekordselt kasutatav odav lahendus tihedaks palaviku mõõtmiseks puudub (nakatumise risk korduvkasutatav seadmel).

Lahendus: Pakume välja painduvast elektroonikast kehale kleebitava sensori, mis mõõdab ja salvestab keha temperatuuri. Tegemist on kodutarbijale korduvkasutatava ja haiglatele ühekordselt kasutatava tootega. Seejuures kodukasutaja saab toodet kasutada kaks aastat. Haiglatele loob toode lisavõimaluse patsientide identifitseerimiseks. Toodet toetab ka mobiilne rakendus, mis võimaldab andmeid lugeda, talletada, salvestada ravi-logi ning saata andmeraporteid otse ka arstile.

Kasutajaskond: Meie lahendus ja toode on kasutamiseks mõeldud nii kodukasutajatele, haiglatele ja teistele ravi- ning hooldusasutustele, ravimitööstusvaldkonnas tegutsejatele kui ka näiteks terviseuuringute ja teadusasutustele.

Turu suurus:

 • Eestis hospitaliseeritud haigeid (2014) 237 949, vajadus umbes 10% patsientidest ehk 23 000 potentsiaalset kasutajat aastas.
 • Perearsti vastuvõtte on Eestis Statistikaameti andmetel ligikaudu 3,1 elaniku kohta, mis teeb potentsiaalseteks toote kasutajateks umbes 120 000 inimest aastas.
 • Nišitooted (rasestumistsükli jälgimine, ravimitööstus, teadusuuringud jne). Potensiaal: 20 000 toodet aastas.

Konkurents: Hetkel viipega lugemise ning püsiva kiirguseta kehatemperatuuri andmete salvestamise seadmeid turul ei ole.
Olemas on bluetooth tehnoloogial põhinevad tooted, mille ees on meie eeliseks toote hind, kestvus, mugavus, suurus ja täpsus.

Ärimudel: Ettevõtte põhikasum tuleb riistvara müügist, varuvahendite müügist, nišitoodete komplektide arendusest ja müügist ning andmete mudeldamisest ja müügist terviseuuringute ja ravimitööstuse valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele. Edaspidi lisandub nimistusse ka eTervise ning patsiendisüsteemidesse pakutavad lisa arendused ning andmed.

Puuduolevad ressursid:

Toode ja esmased väikeseeriad on toodetud. Küll aga vajame ressurssi suuremahulise tootmise alustamiseks, toote turustamiseks ja uute tooteseeriate välja arendamiseks.

Kontakt:

Rait Rand

www.tempid.ee

www.facebook.com/tempid.ee

[email protected]

Finisher.TV

30 sekundi pitch: Finisher on osaleja, kes spordivõistlusel ületab finišijoone. Finsher.TV võimaldab osalejal oma positiivseid spordiemotsioone meenutada ja sõpradega jagada tootes selleks TV-sarnase video võistleja nime, numbri, koha ja ajaga. 5 kuuga on Finisher.TV esindatud erinevatel spordivõistlustel Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Austraalias. Meie teeme spordivõistlused atraktiivseks osalejatele, korraldajatele ja toetajatele.

Probleem: Võistluse fotod ja aeg protokollis ei anna osalejale sellist emotsionaalset meenutust kui personaalne video.

Lahendus: Finisher.TV automaatne lahendus teeb võistluse ajavõtupunktide videokaamera materjali ja tulemuste protokolli abil igast võistlejast personaalse video.

Kasutajaskond: Finisher.TV on 5 kuuga tootnud üle 9000 video erinevatest spordivõistlustest alates suusa-, uisu-, jooksumaratonitest orienteerumisvõistluste ja trepijooksuni.

Turu suurus: Maailmas on hinnanguliselt miljon võistlust aastas, millest vähem kui 1% salvestatakse suuremate fototeenuste pakkujate poolt. Personaalse videolahendusena on teenus olemas vaid mõnesajal suuremal võistlustel. Finisher.TV eesmärk on 5 aastaga jõuda 1% maailma ajavõtuga spordivõistlusteni.

Konkurents: Maailmas on 3-4 tegijat, kellest põhitegevusena tegeleb analoogse lahendusega Rumeenia-päritolu startup iRewind.

Ärimudel: Müüme võistluste korraldajatele videolahendust (vastavalt osalejate arvule) ning osalejatele reklaamivabu videoklippe.

Kontakt:

Reigo Kimmel

www.finisher.tv

www.facebook.com/FinisherTV

[email protected]

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: