Top 30

Ajujahi 2020 arenguprogrammi pääsesid järgmised TOP30 ideed:

 

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIAD

 • SmartBites

  SmartBites Tallinn

  SmartBites on loodav veebiplatvorm, mis pakub kiireid õpiampse lühiajalist õpituge vajavatele tavalistele õpilastele ning paindlikke tööampse õpetajatele. Professionaalne juhendamine kohe vajaduse tekkimisel on abiks õpilastele, kes jäävad hätta koduste ülesannetega, kontrolltööks ja eksamiks valmistumisel või hoopis peale koolist puudumist materjali iseseisval omandamisel. Hoiame ära tõsisemad mahajäämused õpitulemustes, lahendades probleemid kohe, kui need tekivad! Oleme ise lapsevanemad ja vägagi tuttavad olukorraga, kus laps õhtul kodus kurdab, et ei oska kodust ülesannet lahendada, ei mäleta, mida õpetaja koolis rääkis või jäi selgitus arusaamatuks. Selline olukord võib olla päris stressirohke, eriti kui vanemal napib aega või oskusi, et last aidata. Õigeaegne ja professionaalne õpiamps võimaldaks probleemi koheselt lahendada ja vähendaks ka lapsevanemate koormust.
 • KRATT Services

  KRATT Services Tallinn

  Juba enne koroonat oli maailmas digiekspertide järele karjuv ja kasvav nõudlus. Viimasel aastal on maailmas toimunud väga suur hüpe digitaliseerimise, e-äri, e-õppe ja kaugtöö suunas. Olulisem kui kunagi varem on, et kasutaksime väärtuslikku ja piiratud digi-ekspertide hulka võimalikult efektiivselt. KRATT on professionaalidele ja agentuuridele suunatud lahendus digikutseliste, nagu arendajad ja disainerid, leidmiseks projektimeeskondadesse. Eksperdid keda nad regulaarselt otsivad oma projektidesse on näiteks arendajad, disainerid, veebititurundajad ja teised digikutselised. Seni on tulnud tiimi koostajal enamasti loota eelkõige oma isiklikule kontaktiraamatule ja heale õnnele. Märkmiku nurga peale nukralt infot kribades hõivatud võivahepealt täiskohaga tööle läinud ekspertidest. Mõnikord võib olla abi LinkedIn’ist. Harvem on abi freelanceri-portaalidest nagu upwork või freelancer.com. Meie usume et suuremate klientide ja projektide juures on agentuuridel oma vajalik roll ja lähtume KRATT arendusel profi vajadustest. Meie ideaalseteks klientideks on IT-ettevõtted, veebiagentuurid, digiagentuurid, reklaamiagentuurid ja teised organisatsioonid kes igapäevaselt koostavad projektitiime digiproffidest. KRATT toetab tänapäevaseid töömudeleid, kus ekspert võib koostööd teha mitme organisatsiooniga ja olla samal ajal erinevates tiimides erinevas rollis. Ainulaadselt toetame keerukamate ja suurematemate tiimide koostamist ja mitmetasandilist peatöövõtja ja alltöövõtjate hierarhiat. KRATT arendamise taga seisab selle aasta Ajujahi üks suuremaid ja kogenenumaid meeskondasid. Pane KRATT enda jaoks tööle! Leia digikutselised oma järgmise projekti jaoks!
 • RUEX

  RUEX Harjumaa

  RUEX arendab platvormi, mis viib kokku elektriauto kasutajad laadijatega. Elektriauto juht näeb platvormis lähedal olevaid laadijaid, nende hõivatust, broneerib aja, valib lühima teekonna, laeb, maksab ja saab arve. Laadija omanik saab anda oma laadija kasutamiseks ja teenida raha ajal, kui laadija seisab tühjalt. Ühelt poolt saavad elektriauto juhid nii valida suurema hulga laadijate vahel ja teiselt poolt saavad eraisikud kui ettevõtted oma laadijaid tulusalt välja rentida. Lisaks pakume eraisikutele ja ettevõtetele juba platvormiga ühendatud sertifitseeritud laadijaid ning nende paigaldust.
 • RawQis

  RawQis Tallinn

  Iga kord, kui näeme teles või internetis videoreklaami, kõlab taustal sobiv taustamuusika. Heli sulab nähtavaga maagiliselt üheks, loob emotsiooni ja seob meid toote või brändiga. Kas teadsite, et videoloojatel võib sobiva heliriba otsimiseks kuluda kuni terve tööpäev? Sadade muusikakogude kasutamine, miljonite organiseerimata internetti paisatud muusikapalade vahel navigeerimine ja keerulised ja segadusse ajavad litsentsilepingud on videoloojatele iga video tegemisel takistuseks. Seepärast lõime RawQis-e, veebiplatvormi, mis lihtsustab litsentsilepingute tegemist ja kureerib muusikakogude sisu ning soovitab sobivaid heliribasid. Teenus lubab videoloojatel otsida ja filtreerida, pakkujatelt sobivaid palasid lisada, neid osta ja kohe õige litsentsiga alla laadida. Nii säästavad nad aega ja väldivad autoriõiguste rikkumist. RawQuis on tehisintellekti abil töötav otsingumootor ja muusikaturg. See kasutab reklaamklippidele sobiva heli otsimise lihtsustamiseks masinõpet ja Natural Language Processing vahendeid.
 • Klapp

  Klapp Harjumaa

  Klapp tegeleb vabakutseliste tööõnnega. Suur osa vabakutselisi töötab igapäevaselt üksi ja tunneb puudust inimestest, kelle käest nõu küsida või moraalset tuge saada. Aitame vabakutselistel spetsialistidel hõlpsamini omavahelisi sisukaid töökontakte luua ja kasvatame seeläbi nende äri. Uuringutest on teada suurem osa eduka freelanceri uutest projektidest tuleb olemasoleva koostöövõrgustiku kaudu. See vähendab töö otsimise närvikulu ja tagab sissetulekute stabiilsuse. Klapp töötab nagu kohtinguäpp, soovitades kasutajale meelepäraseid inimesi lähtuvalt tema eelistustest. Võtame arvesse mitte ainult oskusi, vaid ka isikuomadusi, eesmärke, huvisid ja töö tegemise stiili. Klapp on nagu hea sõber, kes viib sind kokku uue inimesega ja ütleb, miks te võiksite omavahel sobida. Kasutaja saab kontakte salvestada, organiseerida, näha koostööpartneri valmidust uusi projekte vastu võtta ning temaga suhelda. See aitab vabakutselisel kiiresti koostada hinnapakkumisi, moodustada ajutisi projektimeeskondasid, aga ka lihtsalt nõu küsida, üksteist eesmärkide püstitamisel ja saavutamisel toetada ning ühiselt uusi ideid arendada. Klapp soodustab ka erinevate valdkondade koostööd ja rahvusvaheliste töösuhete arengut.
 • Lexi.Market

  Lexi.Market Harjumaa

  Tarbijana Coca-Cola pudelit riiulilt ostukorvi tõstes me ilmselt ei tea, et selle toote saamiseks kaupluse riiulile tuleb toidukauba turustajal esitada jaeketile koos hinnapakkumisega ka põhjalik tooteandmestik. Sellist Exceli faili, mis koosneb keskmiselt 160-st tootega seotud andmeväljast tuleb tootjal täita iga kord, kui toote andmed muutuvad või sõlmitakse uus hinnakokkulepe. Tülikas tootevorm tuleb esitada ka siis, kui tootja soovib läbi viia müügikampaania. Asja teeb veelgi keerulisemaks asjaolu, et igal jaeketil (Coop, Maxima, Prisma, Selver, Rimi jt) on erinevad nõudmised tooteinfo edastamiseks. See tähendab, et näiteks jõulude eel täidavad sajad tootjad ja hulgimüüjad oma kampaaniapakkumiste tegemiseks suurel hulgal Exceli tabeleid. Selle töö tarbeks on suurematel tootjatel ja hulgimüüjatel tööl müügiassistendid, mis on ettevõttele suur lisakulu. Lexi.Market tuleb tootjatele ja hulgimüüjatele appi, pakkudes kaasaegset pilvetarkvara, kuhu kantakse ühe korraga sisse kõik ettevõtte tooted ja nendega seotud detailsed andmed. Seejärel on Lexi.Marketi kaudu võimalik vaid mõne minutiga koostada tootepakkumisi nii, et nõuetekohase info edastamine toimub taustal automaatselt. Lexi.Market klientideks on seega kõik need ettevõtted, kelle tooteid te iga päev oma toidupoes ostukorvi panete.
 • Tamiatics

  Tamiatics Pärnu

  Tamiatics-i meeskond arendab veebipõhist taimekasvatusplatvormi katmikalal tööstuslikult toodangut kasvatavatele agronoomidele. Veebirakendus koosneb „tööriistadest“, millede eesmärgiks on aidata läbi masinõppe kujundada optimaalseid taimekasvatus strateegiaid. See tähendab et, kui palju taimi kasta, väetada, soojendada, jahutada, varjutada jne. Tulemuseks on optimaalne vee-, väetise-, kütte- ning tööjõukulu. Saamaks strateegiate kujundamiseks vajalikku infot pakume andureid, mis mõõdavad vajalikke parameetreid nii taime juure- kui ka ümbritsevas keskkonnas. Agronoom saab enda kasutusse veebiplatvormi, kus saab vastavalt vajadusele valida endale sobilikud tööriistad. Tööriistadeks on alustades lihtsast teavitusest kui midagi on taime juures paigast ära kuni täpsete soovitusteni, kuidas peaks taime hooldama, saavutamaks võimalikult vähese ressurssiga võimalikult suur saagikus. Esimese sammuna oleme välja arendanud juurekeskkonna anduri ning oleme töötamas välja rakendust, kus kuvatakse reaalajas andmeid ning esmased tööriistad andmete töötlemiseks. Turule jõuab see märts 2021. Selleks, et arendusega edasi minna ning jõuda masinõppeni paigutatakse sel hooajal erinevatesse aianditesse testjaamad anduritega, et koguda esmalt enimlevinud kultuuride(tomat, kurk) kasvuandmeid ning jooksvalt lisame testjaamu ka teisi kultuure kasvatavatesse aianditesse. Meie visiooniks on jõuda täiesti autonoomsete süsteemideni ning suurendada saagikust olukorras, kus ressursid on järjest rohkem piiratud.
 • Mentornaut

  Mentornaut Tallinn

  Mentornaut on veebiplatvorm, mis aitab leida eraõpetaja kohalikust haridussüsteemist. Olukorras, kus õpetajate suur töökoormus ei võimalda õpilastele piisavalt personaalset tähelepanu klassiruumis, jääb lisatuge vajav õpilane küsimustele vastuste saamiseks lootma internetile, enda vanematele või jääb abi sootuks saamata. Läbi Mentornauti on igal õpilasel võimalik leida endale sobiv eraõpetaja, kes on läbinud taustakontrolli ning hindamisprotsessi, et tagada õpetaja usaldusväärsus ja hea õpetamiskvaliteet. Õpetajale pakume erinevaid tööriistu enda õpilaste haldamiseks ning oleme toetavaks partneriks võttes tal kohustuse tegeleda administratiivsete ülesannetega. Alates Mentornauti turule toomisest kooliaasta alguses on läbi veebiplatvormi broneeritud üle 200 eratunni. Vajad õppimisel abikätt või tahad tulla Mentornauti õpetajaks? Uuri lähemalt:
 • Infinder

  Infinder Pärnumaa

  Nii haridus kui töömaailm on muutumises ja uusi lahendusi vajav. Praktilised kogemused ning läbi nende õppimine on kindlasti üks tulevikutrendidest. Infinder on veebirakendus, mis ühendab praktika soovijad (idu)ettevõtetega lihtsalt ja lõbusalt. Üliõpilased vajavad praktikakohta, et oma oskusi tööturul arendada. Ettevõtted vajavad kiirelt ja mugavalt neile sobilike oskustega tulevast tööjõudu ning võimalust muuta ennast üliõpilaste seas nähtavaks. Meie viime nad kokku pakkudes veebirakendust Infinder, kus ettevõtted ja praktikandid leiavad teineteist vastavalt kattuvatele vajadustele ja oskustele. Tänu filtritele on eelselektsioon nende eest tehtud ning protsess kiire. Üliõpilased saavad leida praktikakoha, ettevõtted praktikandi ja koolid omavad ülevaadet oma praktikate hetkeseisust. Töötame selle nimel, et tööturu vajadused ja üliõpilaste oskused vastaksid paremini üksteisele ning praktikast tunneksid rõõmu kõik osapooled. Ole meie tegemistega kursis:
 • Falconers

  Falconers Harjumaa

  Falconers meeskonna missioon on viia maavaatlus satelliitidelt info lõppkliendini automatiseeritult ja lühima viivitusega. Satelliidipilte kasutatakse mitmetes ühiskondlikes asutustes, kus info kiirus on kriitiline: päästeamet, kaitsevägi, piirivalve. Ühtlasi rakendatakse teadmisi ka ajakriitiliste otsuste langetamisel aktsiaturgudel kui ka tehakse statistikat kindlustuses ja põllumajanduses. Falconers automatiseerib info kogumise protsessi, mis praegusel hetkel on aeglane, keerukas ning nõuab investeeringuid info töötlemisel ja kogumisel. Piltlikult öeldes pakub Falconers oma klientidele pikslite asemel rakendatavaid teadmisi. Meie meeskonnal on kombineeritult üle 20 aasta spetsialisti teadmisi tehisintellekti ja masin nägemisega ning on olnud viimased viis aastat seotud erinevate elektro-optiliste AI-vaatlusplatvormide arendusel.

ENERGEETIKA JA KESKKOND

 • Sunmill

  Sunmill Tallinn

  Sunmill arendab platvormi, mis võimaldab kõigil panustada taastuvenergiale üleminekusse ning teenida tulu päikeseparkide rajamisest, ükskõik kus. Toome kokku inimesed ja ettevõtted, kellel on tühjana seisvat maad või katusepinda ning investorid, kes soovivad taastuvenergiasse investeerida. Investori ja maaomanik ei pea aega kulutama, jaama rajamise üksikasju tundma ega jaama hooldama - Sunmill teeb nende eest kogu töö ära. Nii muutub taastuvenergiasse investeerimine kõigile kättesaadavaks!
 • LITHIUM UP

  LITHIUM UP Tartu

  Elektriautod vallutavad maailma, selles pole kahtlust. Meie parklates pole aga piisavalt laadimispunkte ja tihti pole olemasolevate punktide võrguühendustel piisavalt võimsust, et mitut sõidukit korraga maksimumkiirusel laadida. Koostöös parklaomanikega rajame nutikaid laadimispunkte, mis ei koorma elektrivõrku üle. LITHIUM UPi IoT-lahendus mõõdab ja jagab saadaoleva võimsuse kõigi laadijate vahel võrdselt. Nii saame süsteemi ülekoormamist kartmata rajada laadimisjaamu rohkematele sõidukitele. Äpikasutajad näevad nii vabu laadimiskohti kui neis saada olevat võimsust. Üleöö laadijad võidavad öise elektri odavamast hinnast ja need, kel kiire, saavad maksta kiiremaks laadimiseks suurema võimsuse eest.
 • R.P.C Tallinn

  R.P.C meeskond arendab uudset keskkonnasõbralikku materjali, mis on tehtud plasti- ja kaevandusjäätmetest. Suurt osa Euroopa Liidus tekkivatest mineraaljäätmetest ei taaskasutata ning need ladustatakse tavaliselt täitena mägedesse. Mineraalset jäädet, mis kaevandustes tekib, saab aga kasutada toormaterjalina ehitusmaterjalide valmistamiseks, mis aitab muuta nende tootmist keskkonnasõbralikumaks. Töötame välja uudset materjali, mida oleks võimalik ehitusmaterjalide tootjatel kasutada erinevate toodete valmistamiseks. Meie eesmärk on oma materjali abil muuta ehitusmaterjalide tootmist keskkonnasõbralikumaks ja seeläbi vähendada ka puidu ja uue plastiku kasutamist. Meie potentsiaalseteks klientideks on Euroopa tootmisettevõtted, kes kasutavad oma toodete valmistamiseks plastikut.
 • DeepPeat

  DeepPeat Tallinn

  Igal aastal satub pingutustest hoolimata veekogudesse suur hulk õli, näiteks ainuüksi Ameerikas 2010 aastal 4,9 miljonit liitrit. Õlireostuse likvideerimine on kulukas ja aeganõudev ülesanne ja jääb sageli selle tõttu tahaplaanile. Praegu kasutatavad lahendusmeetodid on tihti ebatõhusad ja valmistatud sünteetilistest materjalidest. DeepPeat pakub lahenduseks turbabaasil õlikorje vahendeid, mis aitavad lihtsustada õlireostuse korje protsessi nii vesi- kui ka kuivkeskkonnast, olles ka looduslikud ning ümbertöödeldavad. Eelnimetud probleemidele lisaks valmistab muret kasutatud toodete likvideerimine, millele on ka juba lahendus välja töötamisel. DeepPeat on loodud Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi kahe abituriendi poolt ja on valmis vallutama maailmameresid!

SOTSIAALNE ETTEVÕTLUS

 • Metamorfoos

  Metamorfoos Harjumaa

  Noorte vaimse tervise probleemid on jätkuvalt tõusuteel. Sõltuvus nutiseadmetest on vähendanud traditsioonilist suhtlemist ja noored üksteisest eraldanud. Kvaliteetsed lähisuhted ja tõeline nutivaba ühendusesolek aitavad vaimset tervist korras hoida. Me aitame tänastel noortel seda avastada! Koostööõpe on ainekursus kesk-, kutse- ja ülikooliastmele, kus noored arendavad emotsionaalset intelligentsust ja sotsiaalseid oskusi. Õpivad iseenda sees toimuvat märkama ja rahumeelselt väljendama, teisi päriselt kuulama ja palju muudki väärtuslikku. Koostööõppe aines kasutame simulatsioone, mänge ja muid tegevusi, et noored saaksid tunnis päriseluga sarnase kogemuse. Abstraktset juttu me ei räägi, selle asemel asuvad õpilased kaasahaaravasse tegevusse. Pärast tegevust arutame üheskoos läbi, mis juhtus ja miks, mida keegi tundis ja kuidas see kõik päriseluga seostub. 2020. aasta sügisel läbi viidud pilootprojektis osalenud Keila Kooli õpilased tõid välja, et tunnid ühendasid klassikaaslaseid, aitasid omavahel paremaid suhteid luua ja üksteise seltsis vabamalt tunda. Iseenda arengu osas märgiti kõige enam, et noored aktsepteerivad nüüd rohkem klassikaaslaste teistsuguseid arvamusi, mõistavad teise soo esindajate mõttemaailma varasemast märksa rohkem ning on õppinud väärtustama selliseid koosviibimisi, kus meelemürgivabalt koos lõbutsetakse ja sisukate teemade üle arutletakse.
 • EATYPAL

  EATYPAL Tallinn

  EatyPal on platvorm, mis ühendab näljased kliendid koduköökidega. Igaüks võib hakata kokaks ning kodus toidu tegemisega raha teenida. Meie põhikliendiks on linnapiirkonnas asuv kiire elutempoga inimene. Täna on tema suurimaks probleemiks pikk ooteaeg ning üksluine valik. Meie tekitame koduköökide tiheda võrgustiku, tänu millele on vahemaa ja ooteaeg lühemad ning toiduvalik mitmekesisem. Toitu on võimalik kohapeal süüa, kaasa osta või kulleriga tellida.
 • TakeMyStuff

  TakeMyStuff Tallinn

  TakeMyStuff on inimeselt-inimesele asjade rentimise platvorm, mis aitab liikuda jätkusuutlikuma tuleviku poole. Meie eesmärgiks on vähendada ebavajalikku tarbimist, lihtsustades harva kasutatavate esemete renti. Aitame kaasa taaskasutuse ning jagamismajanduse revolutsioonile, andes sellega ka panuse keskkonnahoidu. TakeMyStuff platvorm võimaldab asjade omanikel teenida lisaraha, pakkudes neile turvalist keskkonda oma esemete välja rentimiseks. Rentijad saavad aga säästa nii raha kui loodust, rentides parema hinnaga enda lähedusest mugavalt tooteid, mille endale ostmine oleks kallis või ebapraktiline. Meil kõigil leidub kodus esemeid, mis on kasutust leidnud ainult mõned korrad ning enamus ajast lihtsalt seisavad. Jätkusuutlikule tulevikule mõeldes võiksime kõik vähem tarbida ning harva kasutust leidvaid asju edaspidi hoopis rentida! Teisest küljest vaadatuna, juba olemasolevad asjad on raha – seisev raha. Miks mitte panna oma kapi otsas seisev akutrell või sahtlis olev kaamera koos statiivi ja objektiividega raha teenima?

TERVIS JA BIOMEDITSIIN

 • Münt

  Münt Tartu

  Münt sai alguse 2019. aasta sügisel, mil neli entusiastlikku Hugo Treffneri Gümnaasiumi noort otsustasid luua õpilasfirma, et muuta hommikurutiin kemikaalidevabaks ja keskkonnasõbralikuks. Nimelt visatakse iga aasta ära üle 1 0000 000 plastikust hambapastatuubi, mis katab kolme aastaga Eesti pindala suuruse ala. Mündi hambapesutablette hoiustatakse ümbertöödeldavas klaaspurgis ning taastäited saadetakse biolagunevas paberkotis süsinikuneutraalse tarnega. Kemikaalidest pungil koostis asendatakse aga 100% naturaalsega, et säästa lisaks loodusele ka tervist. Täna on Mündi tooted soetanud üle 1700 inimese, kellega üheskoos saastevabama planeedi ning säravamate naeratuste poole sammume.
 • Migrevention

  Migrevention Tallinn

  Migrevention on digitaalne peavalukliinik patsientidele, mille on loonud Eesti peavaluspetsialistid. Eestis on umbes 200 000, maailmas rohkem kui 1.4 miljardit migreenipatsienti. Meie turg on globaalne. Migrevention annab oma kasutajale ligipääsu digitaalsele peavalupäevikule ja pakub vajadusel migreeni tõenduspõhist kaugjälgitud ravi neuroloogi, peavaluõe, kliinilise psühholoogi ja füsioterapeudi toel. Digitaalse peavalukliiniku rakendus annab meie kasutajale võimaluse saada oma migreenihood kontrolli alla ning elada kvaliteetset valuvaba elu ilma kodust lahkumata. Kasutaja jaoks on Migreventioni digitaalne peavalukliinik mugav ja turvaline lahendus enda haiguse juhtimiseks, raviandmete spetsialistiga jagamiseks ning tagasiside saamiseks. Oleme loonud toimiva lahenduse esimese versiooni ning liikunud sellega esimese 10 kasutajaga kliinilisse pilootuuringusse koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi spetsialistidega.
 • Portatiivne desinfitseerimise seade

  Portatiivne desinfitseerimise seade Tartu

  Oma ala tippudest koosnev meeskond arendab portatiivne desinfitseerimise seadet, mis aitab lahendada globaalse pandeemia probleemi. Turule plaanime minna erineva suurusega seadmetega, millest suuremad sobivad poest ostetud esemete kiireks desinfitseerimiseks. Väiksem kompaktne lahendus on aga mõeldud maskide desinfitseerimiseks, mida saab toita USB ühenduse kaudu arvuti, akupanga või autoga. Desinfitseerimiseks asetatakse ese seadmesse, mille sees tekitatakse lühiajaliselt keskkond, mis ründab viiruse kestal olevaid proteiine, mida viirus vajab interaktsiooniks inimese rakkudega. Kahjustades kestal olevaid proteiine, ei ole viirus enam võimeline paljunema. Prototüüpide arendus toimub Tartu Teaduspargis arenduskeskuses Captain Corrosion OÜ ning lõplike toodete müük ja rent toimub ettevõttes Coronaprot OÜ. Meeskonnas on Maido Merisalu (Captain Corrosion OÜ juhataja, leiutaja), Iris Palm (Captain Corrosion OÜ juhiabi, Tartu Ülikooli magistrant), Osamu Shimmi (Tartu Ülikooli bioloogia professor, jaapanlane), Romet Rand (Coronaprot OÜ osanik, kogenud ettevõtja), Ken Malinin (Coronaprot OÜ osanik, investor).

TÖÖSTUS JA DISAIN

 • Nupu Learning

  Nupu Learning Tallinn

  Lapse aju vajab vaheldust, väljakutseid ja tegevusi. Nutiseadmed varases eas aga piiravad aju ja loovuse arengut ning potentsiaali. Seetõttu pakume laspse arengut toetavaid füüsilisi mänguasju, mis on samaaegselt kaasahaaravad ning arendavad. Hetkel on põhitooteks magnettahvel ning sinna sobituvad postrite ja magnetite õppekomplektid. Komplektid on vahetavad, toimivad süsteemina ning kasvavad koos lapsega. Toodetega saab õpetada lapsele värve, kujundeid, loomade elupaiku, tähti, numbreid jms. Näiteks värvide komplekti puhul on postril kujutatud erinevad värvid ning laps peab magnetid värvi järgi sorteerima – elevant läheb hallile, peet lillale taustale jne. Lapse kasvades saavad vanemad soetada juurde eakohaseid komplekte. Magnettahvlit saab kasutada ka joonistamiseks, märkmete tegemiseks või reisimagnetite hoiustamiseks. Nupu tooted keskenduvad ühele ülesandele korraga, kuid erinevad tooted toimivad koos süsteemina. Hakkame tootma ka muid õppevahendeid – magnetraamatud ja õppekaardid. Hoiame kõigi toodete puhul samu põhimõtteid – loov mäng, lihtsus ning süsteemsus, esteetilisus, kaasahaaravus ja tõetruudus.
 • bepolar

  bepolar Tallinn

  bepolar on riidebränd, mis hakkab valmistama ümberpööratavaid ja kahtepidi kantavaid riideid. Üks pool on ühevärviline (minimalistlik) ja teine pool mustriga (maksimalistlik). Muster prinditakse digiprindis kangale ja kleint saab oma mustri ise valida. Toote valmistamiseks kasutatud materjali - ja ajakulu on sama, mis ühepoolse toote valmistamiseks. Mõte on anda sellele teisele poolele, mis nagunii eksiteerib - väärtus ja võtta ta kasutusse. Tänapäeval, kus inimesed tüdinevad riietest enne ära, kui need läbi kantud saavad, annab bepolar võimaluse kanda oma riideid rohkem ja kauem. Lisaks võtab meie kleit kapis ja kohvris vähem ruumi, kui kaks eraldi kleiti. Toodet on lisaks ka väga lihtne hooldada, mis teeb selle suurepäraseks reisi rõivaesemeks. Enamikul, meist on mitu poolt ja tahame anda inimestele valida, millist poolt nad parasjagu maailmale näidata sooivivad ja võimaluse momentaalselt muutuda. Usume, et just funtsionaalsus, praktilisus ja mugavus saavad märksõnadeks tuleviku riidetööstuses. bepolar just sellist mõtteviisi esindabki. Iseloomustaksime end sõnadega lihtne, lõbus ja loogiline.
 • RAIKU

  RAIKU Tallinn

  Pakenditööstus paugutab prügina nagu Lionel Messi penaltitega - 90% pakendite plastmaterjalist visatakse prügilatesse või loodusesse ja see ei lagune. See on kasvav probleem, kuna mullikile tootmine kasvab erinevate arvutuste kohaselt järgmise viie aasta jooksul 25% ja ainuüksi selle kileturu suurus on 10 miljardit dollarit aastas. Samal ajal otsivad nii tarbijad kui ka tootjad säästvamaid lahendusi, mis on taskukohased ja funktsioonilt sarnased. EL ja maailm karmistavad igal aastal ühekordselt kasutatavate plastiku reegleid, nii et aeg on küps pakendite rohepöördeks. Meie lahendame mullikilesse pakkimise probleemi, pakkudes asenduseks puidust ja puidutööstuse jäätmetest tehtud pakendeid, mis muidu põleksid. RAIKU puitkangas kaitseb pakke, on taskukohane võrreldes praeguste plast- ja öko-alternatiividega, samuti kompostitav.

TURISM JA TEENUSMAJANDUS

 • KYLAS

  KYLAS Võrumaa

  Millal sa viimati suitsusaunas käisid või kas sa tead, kuidas lõhnab värskelt küüni toodud hein .... Ei mäletagi... eks? Meie teenuste vahendamise veebiplatvorm, nimega KYLAS, annab sulle võimaluse saada tõeliselt ehedaid elamusi maapiirkonnast. Me teame, et me kliendid otsivad erilist kogemust aga samas ootavad ka väga selget infot selle kohta, mis neid ees ootab, kui palju teenus maksab ja millal seda saab. Neid huvitab isekogemine, “maale vanaema juurde” ja like a local stiilis reisikogemused. Meie loodav veebiplatvorm KYLAS on virtuaalne turg, kust saab lihtsalt ja mugavalt osta sinna koondatud teadlikult disainituid elamus-kogemusi nagu näiteks jõhvikal-käik kohalikuga, seente marineerimise õpituba, kartulivõtt ... ja veel palju muud. Meie platvorm eristub tugevalt konkurentidest, sest seal pakutavad teenused asuvad maapiirkonnas, nad on autentsed ja ehedad. Meie meeskonda kuuluvad Võrumaa Arenduskeskuse turismi- ja ettevõtlusala spetsialistid, Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 kommunikatsiooni meeskond, Võru maakonna turismivõrgustik ja Lõuna-Eesti turismiklaster. Platvormi arendamisse oleme kaasanud ka Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna ja EAS turismiarenduskeskuse inimesi.

MUU

 • Impact Manager

  Impact Manager Tallinn

  Impact Manageri tööriist aitab suurettevõtetel jälgida ja juhtida oma mõju inimestele ning looduskeskkonnale. Keskendume Baltikumi ja Põhja-Euroopa finantssektorile, börsifirmadele ja teistele vastutustundlikele suurettevõtetele. Oma sotsiaalset ja keskkonnamõju tahavad nad senisest paremini juhtida regulatsioonide, investorite eelistuste ja brändikuvandi tõttu. Näiteks 2025. aastaks on 57% Euroopa investeerimisfondide varadest ESG (Environment, Social, Governance) skooriga fondides (PwC, 2020). Impact Manageri kasuteguriteks on tööaja kokkuhoid ja kvaliteetse sisendi andmine ettevõtte tasandi otsusteks ning kommunikatsiooniks. Esiteks sisaldub tarkvaras väärtuslikku oskusteavet nagu sektorispetsiifilised näidisindikaatorid ja soovitused andmete kvaliteedi parandamiseks. Teiseks toob juhtimispaneel kokku visuaalse info: ettevõtte tulemused võrreldes eesmärkidega ning trendid, kuidas ettevõte inimesi ja keskkonda mõjutab. Kolmandaks saab teha väljavõtteid näiteks aruannete koostamiseks või tööandja brändi toetavaks kommunikatsiooniks.
 • TeachMe

  TeachMe Tallinn

  TeachMe on veebiplatvorm, mis viib kokku usaldusväärsed kohalikud eraõpetajad ning nende kliendid ja seda odavamalt (kõige madalam komisjon turul!) ning kuni 20 korda kiiremini kui mistahes konkurent turul. Raskused õppimisel esinevad põhimõtteliselt igal teisel õpilasel üle Eesti ning meie tahame lahendada seda probleemi: läbi meie veebilehe on igaühel võimalik kiiresti ning mugavalt leida endale sobiv eraõpetaja erinevate otsingufiltrite abil ning seejärel kohe reaalajas tund broneerida. Peale kiiret ja taskukohast vahendusteenust pakume oma klientidele ka pädevate ja järeleproovitud eraõpetajate teenuseid, kes aitavad õpilastel õpitulemusi parandada ning täita auke teadmistes. Oma partneritele (eraõpetajatele) pakume suurt klientide sissevoolu. suuremaid sissetulekuid ning ka võimalust mugavamaks tunniplaani haldamiseks ja “tühjade aukude” täitmiseks. Kokkuvõttes võidavad kõik: õpilased, eraõpetajad, ning Eesti haridus.
 • Eventive

  Eventive Tallinn

  Visualiseerides tulevikku on võimalik muuta sündmused reaalsuseks! Pandeemia on rängalt mõjutanud meelelahutuse valdkonda ja usume, et meil on lahendus tööstusharu stimuleerimiseks. Täna on ürituste planeerimiseks vajalik info laialivalguv ning korrapäratu. Meie loome online platvormi venuede tutvustamiseks ja broneerimiseks, kus venued on esindatud interaktiivsete 3d mudelitega, mida saavad korraldajad kohandada sama lihtsalt kui Simsi mängus elutuba. Interaktiivsed 3d mudelid on täpsed ning vastavad korraldajate vajadustele ehk võimaldavad planeerida näiteks Saku Suurhalli üritust diivanilt lahkumata. Selle tulemusel leiavad ürituste korraldamise agentuurid kiirelt sobiliku koha ja venued saavad visuaalse ülevaate korraldajate soovidest. Ürituste planeerimine ilma reisimata on nüüdsest võimalik!
 • EduLog

  EduLog Tallinn

  Meie oleme EduLog ja meid huvitab õppijate kaasatus õppimisprotsessi. Me pakume õpetajale tehnoloogiat, mille abil ta saab tagasisidet oma tunni kohta ja sellest, kuivõrd õppijad tunnetavad oma panust õppimisse. Uuringud näitavad, et 23% tunni ajast õppijad ainult teesklevad tunnis osalemist ja veerand lastest igavlevad koolis. Meie teenus aitab õpetajal koguda jooksvalt infot nii tunnitegevuste kui ka õppijate emotsionaalse, kognitiivse ning käitumusliku kaasatuse kohta. Meie toote eeliseks on õpetaja jaoks juba ettevalmistatud teaduslikult valideeritud küsimused, mis vähendab õpetaja töökoormust, ja visualiseeritud raportid, mis pakuvad võrdlusvõimaluse õpetajale tema enda tundide kohta ja üldpildi koolile kõigi õpilaste kaasatusest õppetöös.
 • Fudler

  Fudler Tartu

  Eesti toidukohtades visatakse ära ligi 15 miljoni euro väärtuses valmistoitu aastas, mis ei jõua isegi taldrikule. Fudler on platvorm, kus restoranid saavad värskelt müümata jäänud toidule ostjad leida. Nii saavad Fudleri kasutajad soetada soodsa hinnaga maitsva prae oma lemmikrestoranist. Toidukohad saavad aga teenida aastas mitu tuhat eurot lisatulu muidu raisku minevatelt toodetelt ja kasvatada oma kliendibaasi. Tulevikus kaasame oma platvormile ka toidupoed, kus visatakse ainuüksi Eestis ära ligi 25 miljoni euro väärtuses toitu aastas. Lisaks on Euroopa Liidu eesmärgiks vähendada toiduraiskamist poole võrra aastaks 2030 ja näeme Fudleril olulist rolli selle eesmärgi täitmisel!
 • SEIF

  SEIF Harjumaa

  Me elame kohas, kus vähemalt 8 kuud aastas on pimedat aega rohkem kui päevavalgust. Meil ja kolmes lähiriigis Soomes, Lätis ja Leedus, on pimedal ajal kohustus kanda helkurit või valgusallikat. Aga siin algab meie probleem. Me kõik soovime näha head välja aga traditsiooniline helkur seda meile ei võimalda. SEIF on leidnud sellele probleemile lahenduse. Naturaalsest materjalist kangas, mis on kombineeritud helkurniidiga. Materjali uuenduslikkus seisneb nii idees kui teostuses. Spetsiaaliselt projekti jaoks loodud naturaalne kangas on keskkonnasõbralikult ja säästlikult valmistatud lambavillast. Materjali naturaalsed omadused tagavad kandjale mugavuse, ent kangas sisaldab uuenduslikku helkivat elementi. Funktsionaalsust ja ergonoomikat lisavad kangasse kombineeritud helkurniidid. Helkuri element pole silmatorkav igapäevasel kandmisel, vaid tehnilise lahendusena nähtav vaid olulisel pimedal ajal, mis tagab kandja turvalise nähtavuse.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: