Top 30

 • CarDrop Tallinn

  CarDrop arendab platvormi ühendamaks müügiplatsidel seisvad kasutatud sõidukid ning autokasutajad, kes ei soovi sõlmida aastateks siduva finantskohustusega lepingut pangaga ega saada vara omanikuks. Uuringute kohaselt kasvab eraisikute hulk, kes ei soovi omada autot, kuid sooviksid seda kasutada. Autoüür on sõidujagamise teenusest erinev kuna auto on klientide käes. Samuti erineb olemasolevatest P2P teenustest, mis ei tundu tihti usaldusväärsed. Seetõttu soovib CarDrop pakkuda autoüürimise teenust, kus üürnik saaks valida või vahetada sõidukit vastavalt müügiplatsil olemasolevale sõidukite valimile. Sealjuures oleks teenuse hind tarbijale odavam tavapärase autorenditeenuse kasutamisest. Autoüür toimib igakuise ettemaksu alusel täpselt nagu korteriüürgi. Tiimi eestvedajaks on Ilo-Hanna Keres (TÜ magistrikraad õigusteaduses), kes töötab Glikmani advokaadibüroos advokaadina ning omab nelja-aastast töökogemust liisinguvaldkonnas.
 • ChimneyGuard Harjumaa

  ChimneyGuard’i eesmärgiks on luua andur, mis mõõdaks tuleohtliku tahma kasvamist korstnas ja teavitaks majaomanikku kriitilise tahmakoguse ületamisest. Täna on testimisel esmane tööpõhimõte ja prototüüp. Andur muudab korstna puhastamise vajaduspõhiseks ning ennetab tahmapõlengute teket. Kas tootele on turgu? Päästeameti statistika kohaselt toimub Eestis üks tahmapõleng iga nelja päeva tagant. Eestisiseseks sihtgrupiks on kakssada tuhat majapidamist, mis kasutavad tahkeküttega kütteseadet. Sellest tulenevalt võib järeldada, et toote globaalne vajadus ulatub sadade miljonite tarbijateni. Viieliikmelise tiimi liikmeteks on start-up ettevõtluse tudengid Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor, sh maailma juhtiva korstnasüsteemide tootja ja müüja Schiedeli Eesti müügi- ja turundusjuht Marko Tammest ning Päästeameti tuleohutusspetsialist Tagne Tähe.
 • eResNetwork Tallinn

  eResNetwork on maailma kõige turvalisem ärivõrgustik, kus identifitseeritud isikud saavad säilitada ja luua uusi tutvusi ning demonstreerida teadmisi oma tegevusvaldkonnas. Antud sotsiaalvõrgustiku eeliseks konkurentide ees on totaalne identifitseeritus, kus anonüümseid kasutajaid pole. Viimane võimaldab minimaliseerida trollidest, kurjategijatest või teistest oportunistidest tulenevaid ohte. eResNetwork võimaldab pakkuda kasutajate autentimise teenust teistele platvormidele – näiteks kui Airbnb soovib autentida kasutajaid lisaks Facebook’i ja Google’i kontodele ka ID-kaardi alusel. Võrgustik põhineb e-residentsusel, kus kasutajad saavad turvariske kartmata vahetada informatsiooni ning jagada teadmisi e-teenustest, trendidest, tehnoloogia arengust või erinevate riikide seadusandlusest. Sihtgrupiks on isikud, kellele on väljastatud ID-kaart ja ettevõtted, kes on huvitatud e-residentsuse võimaluste ekspluateerimisest. Kaheksaliikmelise tiimi eestvedajaks on ettevõtte Rubik's Solutions partner Kaspar Triebstok.
 • FeelingStream Tallinn

  FeelingStream aitab pankadel ja telekomidel paremini mõista, mida nende kliendid vajavad. FeelingStream loob analüüsirakenduse, mis järjestab klientide e-kirjad ja vestlused nii, et olulistele kirjadele vastatakse alati kiiremini. Seda, millised pöördumised on kriitlisemad, määratleb pank või telekom ise. Kas sellele on turgu? Tekstianalüütika globaalseks kogumahuks hinnatakse täna 2,65 miljardit eurot, kuid prognooside kohaselt kahekordistub see järgmise viie aasta jooksul. Meeskonna eestvedajaks on 15-aastase finantssektori kogemusega Terje Ennomäe, kes on 9 Euroopa riigis kliendikogemust juhtinud. Selleks, et süsteem pidevalt õpiks ja e-kirju/vestlusi õigesti järjestaks, kasutatakse algoritme. Nende arendamise eest hoolitsevad pikaajalise äriarenduse ja big data valdkonna juhtimise vilumusega Lauri Ilison, kontaktikeskuste andmeanalüütika kogemusega PhD Mervi Sepp ja masinõppeekspert Mikhail Iljin. Kommunikatsioonitöö kogemusega Maarit Cimolonskas töötab selle nimel, et FeelingStream sihtgrupini jõuaks.
 • Flare UP Tallinn

  Flare UP on elusid päästev märgutulega ohutusseade, mida kergliiklejad ja mootorratturid saavad kinnitada kiivrile või riietele. Flare UP märgutuli võimaldab teistel liiklejatel õnnetusse sattunuid õigeaegselt märgata. Lisaks märgutulele arendatakse välja ka mobiiliäpp, mis saadab abivajaja kontaktisikutele operatiivse teate õnnetuse täpse asukohaga. Toode on stiilse välimusega, kergesti paigaldatav, täielikult vee- ja põrutuskindel ning USB-liidese abil laetav. Märgutuli reageerib tugeva põrutuse või asendi muutumise korral ja muudab sündmuskoha nähtavaks intensiivse vilkumisega. Flare UPi turu moodustavad kiivrikandjad ja liikumisharrastajad üle kogu maailma, kes hoolivad endast või oma lähedastest. Neljaliikmelise tiimi eestvedajaks on Tartu Ülikooli ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise eriala magistrant Mikk Umbleja.
 • Foxcademy Tallinn

  Foxcademy arendab interaktiivset pilvepõhist õppeplatvormi, mis analüüsib kasutajate õppeharjumusi, luues igale õpilasele individuaalne õppeprogramm vastavalt personaalsetele õpierisustele. Praeguseks on toode võetud kasutusele kaheksas Tallinna keskkoolis suurusjärgus neljasaja õpilase poolt. Tagasiside on positiivne. Miks seda üldsegi vaja on? Tänapäeval kasutuselolevad õppevahendid ja -metoodikad ei võimalda interaktiivset infovahetust. Esiteks on õppematerjalide uuendamine aeglane ja kallis protsess, teiseks puuduvad vahendid õpilaste ja õppeprotsesside analüüsiks ning kolmandaks puuduvad riiklikel institutsioonidel andmeallikad võimaldamaks big data analüüsi. Eesti, Soome, Rootsi ja Norra turu aastaseks koondkäibeks antud valdkonnas hindavad Foxcademy eestvedajad 73 miljonit eurot. Üheksaliikmelise tiimi eestvedajaks on Hyper Island’i ülikoolis digitaalmeediat õppiv Sebastian Pikand.
 • Helpific Tallinn

  Helpific on interaktiivne P2P platvorm, kus erivajadustega inimesed pääsevad ligi tasulistele ja mittetasulistele tugiteenustele ning teine osapool saab vastavaid teenuseid pakkuda. Teisisõnu, erivajadustega inimestele saab pakkuda nii vabatahtlikku kui tasulist teenust. Miks sellist platvormi tarvis on? Praeguses olukorras puuduvad hõlpsasti kasutatavad lahendused kergete vabatahtlike tööde pakkumiseks – olgu selleks toidukoti toimetamine ühest kohast teise või ratastooli transport erivajadusega inimese kodust hooldusesse. Tänaseks on tuntud huvi riigi poolt, katsetamaks personaalse rahastamise süsteemi Helpific’u platvormil. Kuueliikmelise tiimi eestvedajaks on pikaajalise vabatahtliku töökogemusega Annika Amenberg, kes valiti 2013. aasta aasta vabatahtlikuks. Varasemalt on ta õppinud Tartu Ülikoolis õigusteadust.
 • I Can Move Tallinn

  I Can Move arendab nutikaid rattaid manuaalsetele ratastoolidele, mille rummusisesed mootorid võimendavad nõrkade käte tõuke- ja pidurdusjõudu. Nõrkade kätega ratastoolikasutajaid on keskmiselt kolm tuhat inimest miljonist. Põhjuseks näiteks insult, lihashaigused, kõrgeealisus, sklerosis multiplex või selja- ja kaelatrauma. Neil kõigil on ühine probleem, nõrkade kätega on raske manuaalset ratastooli lükata. Alternatiiviks oleks elektriline ratastool, kuid see on suur nii mahult kui kaalult. Viimane ei mahu sõiduautosse, takistuseks on iga aste ja trepp. Lisaks muudab elektriline ratastool kasutaja passiivseks. I Can Move’i nutikad rattad aga säilitavad kasutaja füüsilise aktiivsuse, sobituvad kõigile enamlevinud manuaalsetele ratastoolitüüpidele, on kaalult kerged ning lihtsalt teisaldatavad. Globaalse nõudluse potentsiaalist annab aimu Suurbritannia turg, kus elektriratastoolide ja invarollerite iga-aastane müügikäive on üle miljardi euro. Invaabivahendite soetamist doteerib valdavalt riik. Näiteks Eestis on liikumisabivahendite dotatsioon 90 protsenti. Tiimi kuulub neli Tallinna Tehnikaülikooli teadurit ja eestvedajaks on pikaaegse IT-kogemusega ettevõtja Hegert Mölder, kes on ise ratastoolikasutaja.
 • Levidera E-Musicschool Läänemaa

  Levidera E-Musicschool arendab äppi, mis õpetab laulma. Praeguseks on arendustöö nõnda kaugel, et prototüüp suudab heli visualiseerida. Edasipidi peaks äpile lisanduma võimalus, kus kasutaja saaks ise jooksvalt jälgida – millises etapis ta mööda laulab ning millal asi õigesti välja tuleb. Lisaks tahetakse pakkuda professionaalsete hääleseadjate poolt koostatud video-, animatsiooni- ja audiopõhised harjutusi, mis võimaldaksid alustada hääle tunnetamist ja kontrollimist ka kõige viisipidamatul inimesel. Muuseas, Levidera E-Musicschool’i esindajate kohaselt on maailmas vaid kaks protsenti inimesi, kes on n-ö toonitajutud ning pole võimelised laulma, ülejäänud lauluoskmatud on lihtsalt eneseteadmatud või hääletreeninguta. Tiimi eestvedaja Markus Lember on vaid 18-aastane, kuid kaheksateistkümnest aastast poole on ta muusikale pühendanud.
 • LocalsMade Tallinn

  LocalsMade on kohalike väiketootjate ja turistide huve ühendav platvorm. Lahendust, mis pakuks usaldusväärset ülevaadet kohalike kaupade kohta sõltumata tootevaldkonnast, pole seni tehtud. Arendatav veebipõhine platvorm lahendab piiratud ülevaate ja kättesaadavuse probleemi, kus ihaldatavad kohalikud kaubad on segmenteeritud erinevatesse poodidesse, paljud neist väikestesse nišikauplustesse, millel veebipood puudub. Lisaks pakume teadmatule tarbijale kindlust, et hoolega valitud kaup kohalikku tootegruppi parimal võimalikul moel esindaks – LocalsMade töötab justkui väravavahina, kes väldib turistilõksuna liigituvate toodete kaubavalikusse võtmist. Samaaegselt võimaldame tooteid hõlpsasti hankida, pakkudes online-müügikanalit ning informatsiooni müügikohtade asukoha kohta. LocalsMade’i sihtgrupiks on kultuuri armastavad elustiili-turistid, kelle jaoks kohaliku kauba tarbimine on teadlik valik. Tiim koosneb kaheksast liikmest, kelle seas on hulganisti turismivaldkonna kompetentsi, LikeaLocal’i, Tallinna Sadama ja Visit Estonia kollektiivi näol.
 • LogPicker Tallinn

  LogPicker on palgivalikuprogramm käsitöö palkehitusettevõtetele, mis tõhustab palgivalikut palkseinte ehitamisel. Programmi kasutades muutub palgivalik kiiremaks ja lihtsamaks ning vähendab palkseinte ehituseks kuluvat aega 30 kuni 35 protsenti. LogPicker teeb ehituspalgi asukoha määrangu arvutused automaatselt kõikidele palkseintele üheaegselt terve ehitatava palkhoone ulatuses ning joonistab välja seinalaotused puusepale.
 • Marina Ahoy Saaremaa

  Marina Ahoy on jahisadamate ja mereturistide suhtlusplatvorm. Kaasaegne sadamateenindus on peamiselt paberipõhine, ajamahukas ning ebamugav sadama kliendile – mereturistile. MarinaAhoy on lihtne suhtluskanal sadama teenuste müügiks: automaatse reaalaegse liiklusinfo, lihtsa teenushalduse, mobiilimaksete ja põhjalike aruannetega. Sealjuures saab mereturist tarbida sadamateenuseid ka väljaspool sadama tavapärast tööaega lisatasudeta. Marina Ahoy esmane turg on Skandinaavia, kus jahisadamate aastakäive on 540 miljonit eurot. Perspektiivis plaanitakse laieneda Vahemere ja Kariibide turule, kus on kokku viis tuhat sadamat koos poole miljoni kaikohaga – mis toodavad igaaastaselt mitmemiljardilisi käibenumbreid. Kuueliikmelise tiimi eestvedajateks on e-teenuste arendamise kogemusega Relika Metsallik-Koppel ja varasema ettevõtluskogemusega Hannes Koppel merelinn Kuressaarest.
 • MTÜ Pesapuu Pärnumaa

  MTÜ Pesapuu on sotsiaalne ettevõte, mis soovib kujuneda tööpakkujaks pikaajalistele töötutele ja erivajadustega inimestele, kes toodaksid Kriidiku mänguasju. Seega, MTÜ Pesapuu tegutseb kahesuunalisel turul – kui ühest küljest on klientideks Kriidiku mänguasjade ostjad, siis teisalt on klientideks avaliku sektori organisatsioonid, kes soovivad pikaajaliste töötute ja erivajadustega inimeste tööturule sisenemise teenuse sisse osta. Projektipõhise rahastusmudeli vältimiseks ning jätkusuutliku finantseerimismudeli loomiseks, arendas MTÜ Pesapuu tootevaliku, mille valmistamine ei nõua spetsiifilisi erialaseid oskuseid. Kas nukule on turgu? Kergu lasteaia-algkooli lapsed sattusid Kriidiku nukust vaimustusse. Seega, test-grupp võttis toote positiivselt vastu, kuna lapsed saavad ise olla nuku stilistid – teda saab riietada või panna pähe lõngast juukseid, mida saab sättida soengusste, pesta ja lõigata.
 • Need2Park Tallinn

  Need2Park'i tarkvara võimaldab parkimisplatsi halduritel teenust paremini hallata. Läbi infovahetuse saab klient teavituse hinna ja vabade kohtade olemasolu kohta enne parkima asumist. Kui praegu peavad parkimisplatsi omanikud kinnistutel tegutsemiseks kasutama operaatorfirmade tuge, siis Need2Park kaotab selle vajaduse ära. Riistvara - väravate, andurite või tõkkepuude kasutamine - saaks olema infovahetussüsteemi põhine, kus haldur näeks süsteemist nii parkijate arvu, tulusid kui riistvara seisukorda. Teenus on suunatud just parkimishalduritele, et lihtsustada praegu protsessi mis on põhjendamatult keeruline. Lihtne lahendus loob leevendust praegustele kõrgetele hindadele. Viieliikmelise tiimi eestvedajateks on üliõpilased Kaspar Kikerpill ja Madis Lempu.
 • Pürg Tartu

  Pürgi ideeks on toota teklikotte, mis võimaldavad säilitada tekli kuju ning kaitsta seda kulumise ja tolmu eest. Tööstuslikust vildist valmistatud prototüüp on valmis. Sealjuures saab ostja tellida koti koos sobiva sümboolikaga. Ilmestamaks toote potentsiaalselt turuosa, siis pelgalt Eestis toodetakse aastas üle 13 000 tekli. Samaaegselt lähevad teklid võrdlemisi kiirelt vormist välja juhul, kui neid hoiustatakse näiteks kapi või nagi otsas. Arvestades, et ilus tekkel on auasjaks nii tuhandetele korporantidele, tudengitele kui kooliõpilastele pelgalt Eestis, peaks globaalset turgu säärasele tootele leiduma küll. Neljaliikmelise tiimi eestvedajaks on 18-aastane Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane Jürgen Jürgenson.
 • RailReed Tallinn

  RailReed on uudne kangasuga, mis võimaldab muuta kanga lõimetihedust ja laiust kudumise käigus. Tänu sellele saab kuduja luua lõikelisi lahendusi või volte, põimida ja palmitseda lõimegruppe ning luua optiliste efektidega mustreid lõimetiheduse juhtimise abil. Toote sihtgrupiks on harrastajad ja tekstiiliprofessionaalid, kelle kireks on kangastelgedel kudumine. Kas ja kus on turg? Septembris avaldas Skandinaavia kudumisajakiri Vävmagasinet idee autorist Kadi Pajupuust artikli, mis tõi tellimusi nii Austraaliast, Suurbritanniast kui Saksamaalt. Kuueliikmelise tiimi eestvedajaks on tekstiilikunstnik ja Tartu Kõrgema Kunstikooli dotsent Kadi Pajupuu. Meeskonnas on Tartu Kõrgema Kunstikooli, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli taustaga liikmeid. RailReed soovib tõestada, et innovatsioon on võimalik ka väga traditsioonilises valdkonnas.
 • Rally+ Tartu

  Rally+ pakub terviklahendust tipptasemel auto- ja motospordisündmuse korraldamiseks, mille hulka kuuluvad nii tarkvara kui seadmed. Rally+ lahendus võimaldab korraldajal organiseerida auto- ja motospordisündmust, ühendades kõik osapooled – nii korraldajad, pealtvaatajad, osalejad, meedia-, pääste- ja turvameeskonnad kui muud võimalikud osapooled. Tiimi eestvedaja on Jaan Naaber, kes on töötanud pikalt turundusjuhina Sportlandis, Olerexis ja Expertis. Sealjuures on tal pikaaegne ürituste korraldamise kogemus Tartu Tudengipäevade ning ekstreemspordifestivalide organiseerimise näol. Lisaks on Jaan osalenud erinevatel kõrberallidel nii Albaanias, Soomes kui Tuneesias. Tarkvaraarenduse protsesse juhib Tallinna Tehnikaülikooli magistrant Toomas Naaber, kes on arendanud välja jalgpallikeskus.ee ühisrahastusplatvormi ning Auto24 Rally Estonia piletimüügitarkvara. Lisaks kuuluvad meeskonda UI ja UX disainerid, arendajad, rallisõitja ja turvajuht.
 • Safebox Tallinn

  SafeBoxi eesmärgiks on pakkuda kasutajatele teenust reisidokumentide turvaliseks hoidmiseks internetikeskkonnas. Viimane võimaldab pakkuda professionaalset ning kiiret abi hädaolukordade korral välisriikides. Teenus on mõeldud eeskätt neile, kes lähevad välismaale seiklusi otsima või lühiajalist lihttööd tegema – sel riskigrupil on kõrge tõenäosus sattuda hädaolukorda tundmatus keskkonnas või saada inimkaubanduse ohvriks. Sellest tulenevalt, kui reisile minev isik laeb dokumendid SafeBox’i enne reisi algust ning satub inimkaubanduse ohvriks või muusse hädaolukorda, kuid tal on ligipääs internetile – saab ta vajutada hädanuppu SOS. Kui tal puudub ligipääs internetile, saab ta saata SMSi sünniaja ning PIN-koodiga, mille ta SafeBox’i dokumente registreerides sai. Järgnevalt asub olukorda lahendama kodaniku koduriigi välisesindus. Seitsmeliikmelise tiimi eestvedajaks on Tallinna Tehnikaülikooli tudeng Deodora Vahtel.
 • Sawsack Läänemaa

  Sawsack tahab arendada välja mugava ranitsa metsamehele, mis võimaldaks säästa füüsilist ressurssi mugandades varustuse kohalekandmist. Miks selline toode vajalik on? Praegu kasutatavad mootorsaekotid ja kohvrid on kohmakad ning tülikad. Enamik varustusest tuleb tassida raiesmikule kohale käsitsi, mistõttu on metsamees kohale jõudes väsinud. Mootorsaeranitsa sihtgrupiks oleks erametsaomanik või masinata metsatööline, kes siirdub tööplatsile jalgsi. Ranits hoiaks metsatöölise moraali oluliselt kõrgemana nii varahommikul raiesmikule siirdudes kui õhtul tagasi seirates. Neljaliikmelise tiimi eestvedajaks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala vilistlane Laur Oberschneider.
 • Smart Power Tallinn

  Smart Power arendab nutikat elektromagnetlukku. Kui praeguste elektromagnetlukkude suurimaks probleemiks on pidev voolutarve, siis Smart Power’i eesmärgiks on vähendada sääraste lukkude energiavajadust 99 protsendi võrra, mis pikendaks luku eluiga ning vähendaks elektrikulu. Esmane prototüüp on valmis, kuid tiim planeerib väljastada lähikuudel uue täielikult juhtmevaba prototüübi. Sellest tulenevalt saaks paigaldada Smart Power’i lukke ka sise- ja välisustele, millel statsionaarne elektrikaabliühendus puudub. Sealjuures võimaldab juhtmevaba kommunikatsiooniliides avada lukku ka nutiseadme abil. Sihtgrupina nähakse elektromagnettlukkusid omavaid isikuid ja organisatsioone ning lukke müüvaid ettevõtteid, kuna Smart Power’i toitemooduli saaks paigaldada ka juba olemasolevatele lukkudele. Neljaliikmelise tiimi eestvedajaks on PhD Indrek Roasto, kes töötab Tallinna Tehnikaülikooli elektrotehnika instituudi vanemteadurina.
 • SprayPrinter Tartu

  SprayPrinter on juhtmevaba printer, mis trükib pildid või kujundused nutitelefonist mistahes seinale. Viimast kodustes tingimustes, ilma eelnevate teadmiste ja oskusteta. Seadme kasutamiseks on tarvis SprayPrinterit, SprayPrinteri äppi ning nutitelefoni. Kuidas seda kasutada? Kasutaja valib välja, mida soovib seinale kanda, ühendab printeri klassikalise aerosoolvärvipurgiga ning kannab disaini vaba käega pikselhaaval seinale. SprayPrinter prindib kuni 200 pikslit sekundis, üks värv korraga, nii palju erinevaid värve kui kasutaja soovib. Professionaalsete disainerite jaoks loob SprayPrinter interaktiivse kogukonna platvormi, kus disainerid saavad oma loomingu üles laadida ning müüa seda kõigile SprayPrinteri kasutajatele. Esmane töötav prototüüp on tänaseks valmis ning hetkel tegeleb tiim seadme mehhaanilise ja tarkvaralise arendusega.
 • The Skill Mill Tallinn

  The Skill Mill’i idee autoriks ning üheks eestvedajaks on David Parks. David aitas lükata käima The Skilli Milli võrgustiku esimese sotsiaalse ettevõtte, mis töötab tänini Suurbritannias. Teiseks eestvedajaks on PhD Katri-Liis Reimann, kes töötab Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi avaliku juhtimise dotsendina. Milles seisneb nende idee? The Skill Mill on sotsiaalne ettevõte, mis pakub teenust avaliku- ja erasektori organisatsioonidele parandamaks probleemsete noorte tulevikuväljavaateid, suunates noored õigusrikkujad palgatööle. Viimasega kaasneb mentorlus ning psühholoogiline tugi. Sarnast teenusmudelit tahavad nad rakendada ka Eestis. Kuidas? The Skill Mill toob tööjõuturule noored, keda pole suudetud seni rakendada. Suurbritannias töötava mudeli alusel tegelevad programmis osalejad looduskeskkonna hooldusega, mis aitab vähendada sotsiaalkulutusi õigusrikkujate poolt tekitatud kahjudele. Kuna ühest küljest pakuvad programmis osalevad noored keskkonna hoolduse teenust ning teisest küljest väheneb kuritegevus – saab nende töö väärtust mõõta.
 • Ticcet Tallinn

  Ticcet võimaldab osta pileteid vaatamisväärsuste, muuseumide ja ürituste külastamiseks läbi äpi. Sihtgrupiks on eelkõige turistid, kel on piiratud hulgal aega sihtkohas viibida. Kasutaja saab filtreerida pakkumisi näiteks vastavalt geopositsioonile, kategooriatele või hinnale. Arvestades, et suur hulk turiste kasutab reisimisel nii AirBNB, Booking.com’i kui Uber’i teenuseid – on reaalne ootus, et nad võiksid kasutada innovaatilist teenust ka kohalike vaatamisväärsustega tutvumiseks, eesmärgiga säästa aega turistiraamatute, flaierite ning kaartide lappamise arvelt. Kolmeliikmelise tiimi eestvedajaks on Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadi omandanud Aleksei Oleinik, kel on seitsmeaastane töökogemus turismitööstusest.
 • Tippy Tallinn

  Tippy võimaldab anda jootraha ning tagasisidet mobiilimaksega. Idee tekkis asutajatel Marekil ja Henril enda vajadusest rakenduse järele, mis võimaldaks ilma sularahata restoranides ja baarides jootraha jätta. Mitmeid kordi sattusid nad olukorda, kus peale suurepärast sööki ja teenindust ei leidnud nad tipi jaoks piisavalt sularaha ning pidid lahkuma ebamugavustundega. Hetkel on teenus saadaval Eestis, kuid eesmärk on laieneda ka teistesse Euroopa riikidesse. Seitsmeliikmelise tiimi eestvedajateks on Marek Fraczyk ja Henri Toivar, kes on aastaid tegelenud mobiilirakenduste ja veebilahenduste loomisega ning eelnevalt asutanud arendusettevõtte Elevate. Tippy meeskond kohtus Vunk, Garage48 ja Startup Wise Guys-I korraldatud arendusvõistlusel augusti lõpus, kust toodi koju ka peavõit. Igal liikmel on oma vastutusala ning pikaajalised kogemused vastvalt maksete, müügi, turunduse või arendusprojektide teostamise valdkonnas.
 • Torelt Harjumaa

  Torelt pakub lihtsalt kombineeritavat, kerget kuid vastupidavat moodulmööblit. Mööblidisainis on alati otsitud lihtsat mobiilset lahendust, mis võimaldaks tugevaid kuid kergeid mooduleid omavahel ühendada, ümber paigutada või üksteise otsa virnastada. Nüüd on valikus veel üks võimalus. Ühe kuju ja suurusega moodulitest on võimalik koostada näiteks pikka sirget, sik-sakilist, sõõrjat või kaarekujulist lauapinda. Moodulid on omavahel ühendatavad kerge liigutuse abil ning sama lihtsalt saab neid ka lahti ühendada. Tiimi eestvedajaks on sisearhitekt Tea Tammelaan.
 • Veneerium Võrumaa

  Veneerium pakub halukaarikut, mis võimaldab vältida küttepuude tassimist riidast tulekoldeni. Suured rattad võimaldavad sõita üles kasvõi trepiastmetest. Sealjuures on väljaarendatud toode esteetiliselt kenasti disainitud ja viimistletud. Veneerium ei rõhu parima hinnaga toote pakkumisele. Potentsiaalse sihtgrupina nähakse kliente, kelle esmane kriteerium pole hind, vaid kasutusmugavus, disain ning unikaalsus. Veneerium müüb isiklikku kogemust. Tänaseks on toodetud valmis viiskümmend halukaarikut ning viiskümmend mini versiooni. Tiimi eestvedajaks on Tartu Ülikoolis kehakultuuri alal kõrghariduse omandanud Lauri Semevsky.
 • Villeman Biotech Tartu

  Villeman Biotech’i eesmärgiks on valmistada juuksevärv, mis võimaldaks saavutada täpselt soovitud tulemust juukseid vähem kahjustades. Seda on võimalik saavutada tehnoloogia abil, mis ei nõua juuksekarva struktuuri avamist, vältides seeläbi mittesoovitud värvuse teket. Seega, kui praegune juuksevärvimise tehnoloogia lubab värvi sisse, paisates seeläbi niiskuse välja, siis Villeman Biotech’i poolt arendatav tehnoloogia võimaldaks kinnitada värvi orgaanilisele molekulile, mis kinnituks juuksekarva pinnale. Kus on turg? 2014. aastal läbiviidud uuringu kohaselt on 81 protsenti inimestest valmis maksma orgaanilise juuksevärvi eest kaks korda rohkem. Kolmeliikmelise tiimi eestvedajaks on Tartu Ülikooli tehnika ja tehnoloogia eriala doktorant Tarmo Mölder. Varasemalt on ta omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia erialal.
 • Viru Ilu Ida-Virumaa

  Viru Ilu pakub Eesti oma loodusvaral – Aseri valla kambriumi savil – põhinevaid kosmeetika- ja meditsiinitooteid. Kambriumi sinisavi on rikas mineraalainete poolest, eriliselt nahka toitev ja noorendav ning toksiine tugevalt imava toimega. Viru Ilu on orienteeritud teadlikumale kosmeetikatarbijale, kes tunneb oma nahatüübi vajadusi. Hetkel turundatakse tooteid koduturul tegutsevatele SPAdele, kuid tulevikus on plaan pakkuda Viru Ilu tooteid ka lähiriikide tervise- ja iluasutustesse. Neljaliikmelise tiimi eestvedajaks on Tartu Ülikoolis keskkonnafüüsika erialal magistrikraadi omandanud Jana Pavlenkova. Varasemalt on ta tuntud TEDxNarva eestvedajana.
 • WiseMile Viljandimaa

  WiseMile’i rakendus pakub sotsiaalset transpordivõrgustikku. Kui tänane logistiline probleem seisneb konventsionaalsete logistikafirmade suutmatuses jaotusvedusid efektiivselt teostada, siis WiseMile lahendab antud probleemi. Tegemist on n-ö sharing economy lahendusega, kus üks osapool saab tellida teiselt nii enda transpordi kui pakiveo ühest kohast teise. Samaaegselt võimaldaks WiseMile’i rakendus luua partnersuhteid ka nende e-kaubandusettevõtetega, mille puhul on kriitiliseks kauba tarneaeg. Siinkohal võib tuua välja e-supermarketid: näiteks Maxima keti e-kauplus toimib vaid Tallinna piirkonnas, kuid WiseMile teeb võimalikuks supermarketite e-lahenduste põhise müügi ka hajaasustusega aladel. Meeskonda kuuluvad logistika ja IT tippspetsialistid, kes on asutanud SmartPosti pakiautomaatide võrgustiku, pakiautomaate tootva ettevõtte Cleveron, interneti mööblikaubamaja ON24, tarkvaraettevõtte Mooncascade ja juhtinud Skype’i ja Playtech’i arendusmeeskondi. Neljaliikmelise tiimi eestvedajaks on Tallinna Tehnikaülikoolis tarneahela juhtimise alal magistrikraadi omandav Arti Kütt.
 • 5sec Tartu

  5sec on äpp, mis laseb filmida viit sekundit igast päevast. 5seci teeb eriliseks online videotöötlus, kus kasutajad saavad oma 5-sekundi hetked üheks filmiks kokku liita, lisades soovi korral ka taustamuusikat või efekte. Lisaks saavad kasutajad 5sec keskkonnas üksteist jälgida, kommenteerida ja laikida. Kasutaja saab oma hetki jäädvustada ka privaatselt. Lühidalt – record 5 seconds every day and make a movie of your life.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: