Top 7

FeelingStream

FeelingStream_Top7

“Loome maailma, kus iga kliendi häält nähakse ja mõistetakse.”

30 sekundi pitch: FeelingStream aitab suurtel teenusettevõtetel muuta kliendikogemuse paremaks, reageerides olulistele kirjadele kiiremini. Kasutame selleks teksti süvaanalüüsi, leides üles iga kirja teema ja tunde. Kriitiliseks määratud teemale saab teenindaja koheselt vastata. Nii olulisi e-kirju esile tõstes suudab ettevõte lisaks paremale kliendikogemusele võita uut müüki või varem märgata klientide lahkumise signaale.

Probleem: Suurte teenusettevõtete kontaktikeskustel on igapäevaselt mure, et vastamata kirjad ootavad järjekorras mitu päeva, tihti kauemgi. Reeglina vastatakse e-kirjadele FIFO (First-In-First-Out) põhimõttel ehk varem saabunud kirjad saavad ka varem vastuse. Ettevõtete jaoks on see risk, sest ärikriitilised pöördumised nt ostusoovid või kaebused ootavad järjekorras. Ootamine viib selleni, et klient helistab ja siis on vaja juba kahel teenindajal sama pöördumisega tegelda. Kliendi rahulolu väheneb, mis omakorda võib viia negatiivse avaliku tagasiside või lahkumiseni konkurendi juurde.

Lahendus: FeelingStreami toode põhineb tehisintellektil, mis loeb kliendi kirju ja saab aru kirja sisulisest teemast ning emotsioonist. Nende alusel määratakse kirjadele vastamise järjekord nt ostusooviga kirjadele vastatakse kiiremini. Lisaks annab FeelingStreami rakendus põhjaliku reaalajalise ülevaate kõikide analüüsitud kirjade teemadest ning emotsioonidest.

Kasutajaskond: Tänaseks on meil kaks maksvat klienti – Telia Eestis ja Nordea pank Soomes. Lisaks on käimas pilootprojektid kahe kliendi juures. Oleme oma idee valideerinud suurte ettevõtete juures nii Eestis kui ka Soomes (Telia, Nordea, SEB, Swedbank, Transferwise, Eesti Energia, Ergo, Bigbank, Asiakastieto, Elisa).

Turu suurus: FeelingStreami kliendiks on suur teenusettevõte, kus üheks kanaliks on kirjalik suhtlus – näiteks e-kirjad. Kasvava tekstianalüüsi turumaht jõuab 2020. aastaks 5,9 miljardi dollarini. Euroopa turg on umbes 25% kogu maailma turust. FeelingStreami eesmärk on saada 2% turuosa 4 aastaga (30 miljonit dollarit).

Konkurents: Vabateksti analüüsiga tegelevate ettevõtete konkurents on tihe ingliskeelsetel turgudel. Väiksemates keeltes on lahendusi vähem. Soomes on kõige lähedasem konkurent Etuma. Konkurendid USA turul on Medallia, Clarabridge, Verint, Monkeylearn jt. Meie konkurendid keskenduvad vabateksti analüüsile peamiselt sotsiaalmeedias. Meie läheme aga ettevõtte sisse, klienditeenindusse. Lisaks analüüsile keskendume täpsetele edasistele tegevustele mitte kliendirahulolu näitamiseks, vaid selle paremaks muutmiseks.

Ärimudel: Rakenduse müük toimub läbi B2B müügi sihtgrupi klientidele. Teenime raha iga teksti pealt, mida meie rakendus töötleb.

Puuduolevad ressursid: Feelingstream soovib kaasata 150 000 EUR investeeringu järgneva 6 kuu jooksul. Seda kasutame tootearenduseks ja aktiivse müügi käivitamiseks sihtturgudel.

Kontakt:

Feelingstream.com

FB.com/FeelingStream

[email protected]

+372 504 7166

 

Foxcademy

Foxcademy_top7

“Foxcademy visiooniks on ehitada üles rahvusvaheline koolide võrgustik ja muuta haridussüsteeme paremaks läbi andmeanalüüsi. Meie ülesanne on arendada tarkvara mis loob ennenägematuid uusi sidemeid õpilaste ja õpetajate vahel.”

30 sekundi pitch: Foxcademy arendab interaktiivset õppeplatvormi mis aitab õpilastel saada targemaks ning annab õpetajatele uusi tööriistu juhendamiseks. Dünaamiline õppematerjal – 3D elemendid, interaktiivsed graafikud, mängud, videod jne teevad õppimise mitmekülgsemaks ja huvitavamaks ning analüütikatööriistad annavad õpetajale uusi võimalusi arengu monitoorimiseks. Tänaseks kasutavad meie tarkvara üle 2000 õpilase rohkem kui 70est erinevast koolist ning meie plaan on kasvuga jõudsalt jätkata.

Probleem: Õpikute uuendamine on kallis ja aeganõudev protsess. Puuduvad tööriistad analüüsimaks õpilasi indiviidipõhiselt. Riiklikel institutsioonidel puuduvad mitmekesisesd andmeallikad mis võimaldaksid haridussüsteemi arengut reaalajas järgida.

Lahendus: Foxcademy arendab digitaalset platvormi, mis koosneb kolmest võtmekomponendist:

– Pilvepõhine õppekava õpilastele ja õpetajatele.

– Reaalajas kuvatav analüütiline tagasiside õppeprotsessi ja -tulemuste kohta.

– Big data analüütika mis aitab mõista õppekava efektiivsust makrotasandil.

Kasutajaskond: Avasime registreerumise 2015. aasta detsembris ja praeguseks on registreerunud üle 2000 kasutaja.

Turu suurus:

Eesti 10 mln€

Rootsi 111 mln€

Saksamaa 600 mln€

Suurbritannia 600 mln€

Prantsusmaa 975 mln€

Ameerika Ühendriigid 3.840 mld€

Konkurents: Meie eelis peitub sisus. Enamik konkurentidest pakuvad PDF-õpikuid, mis tähendab et nad skäneerivad tavalised paberõpikud PDF-formaati. Viimane ei rahulda tarbijate vajadusi ning ei kasuta ära analüütika lisandväärtust.

Ärimudel: Ükski konkurent ei paku õpikute sisu vastavalt riiklikele õppekavadele. Õpetajad eeldavad õppematerjalide kohandumist riiklike õppekavadega, mis võimaldaks õpikutega töötamist nõnda, et õppekava järgimine lünklikuks ei jääks. Duolingo ja Khan Academy on suurepärased äpid, kuid need ei kohandu riiklike õppekavadega, mis tähendab et õpilased ei saa eksamiteks adekvaatset ettevalmistust. Seetõttu on õpetajatel keeruline antud tööriistu igapäevaseks õppeks kasutada.

Kontakt:

Foxcademy.com

FB.com/Foxcademy

[email protected]

+372 5345 4610

 

Levon

Levon_top7

“Toome muusikaõppe igaüheni!”

30 sekundi pitch: Kuigi laulmine on üks populaarsemaid muusikaesitluse viise, usuvad paljud inimesed, et nad on ebamusikaalsed ja ei oska laulda. Tegelikkuses on üle 90 protsendi inimestest võimelised laulma õppima. Levon aitab õppida laulma kellel iganes, seda mobiilse reaalaegse visuaalse tagasiside abil.

Probleem: Miski niivõrd intuitiivne nagu laulmine, peaks olema kõigile. Samaaegselt on inimesi, kes peavad end ebamusikaalseks, kuigi tegelikkuses on maailmas toonitajutuid inimesi vähem kui 10 protsenti. Praegune veebipõhine lauluõpe eeldab lauljalt seda, et ta suudab kuulda erinevusi toonis. Viimane ei võimalda vähemmusikaalsetel huvilistel õppeprotsessis osaleda.

Lahendus: Meie lahenduseks on Levon, virtuaalne hääleseadja, mis pakub intuitiivset reaalaegset tagasisidet algajale ja edasijõudnud lauljale. Levoni põhilised funktsioonid on:

1) video-, pildi- ja animatsioonipõhised õppematerjalid;

2) masinõppepõhised soovitused;

3) reaalaegne visuaalne tagasiside;

4) progressiivne õppemetoodika;

5) võimalus saada tagasisidet professionaalsetelt hääleseadjatelt.

Kasutajaskond: Hetkel tegeleme kinniste alpha-versiooni katsetustega.

Turu suurus: Globaalse e-õppe turu suuruseks hinnatakse 51.5mld€, millest 4mld€ hinnatakse e-muusikaõppe turu suuruseks. Meie siht on saavutada 25 miljonit allalaadimist kolme aastaga.

Konkurents: Angloameerika kultuuriruumis on meie peamiseks konkurendiks SingingSuccess. Ettevõtet hinnatakse kõrgelt ning neil on turul tugev positsioon. Nad õpetavad laulmist audio- ja videokursuste kaudu, pakkudes õppetunde ka Skype’i vahendusel. Nende nõrkus – nad on oma tooteid ja ärimudelit aastate jooksul vähe uuendanud. Lisaks, nad ei paku tagasisidet ega lisaväärtust kliendi hoidmiseks pärast kursuse lõppemist.

Ärimudel: Tegemist on kahesuunalise turuga, mistõttu on meie ärimudel arendatud nii B2B kui B2C suunale. Platvormi monetiseerime läbi freemium-subscription mudeli. Levon on tasuta rakendus, kuid mittetasuline ligipääs on piiratud. Premium-kasutajad saavad lisaks õppematerjalidele ligipääsu ka personaliseeritud masinõppe-põhisele õppesüsteemile, mis arvestab nende isiklikke vajadusi ja hääle omapärasid. B2B suunal teenime tulu läbi sertifitseerimistasu, et hääleseadjad saaksid liituda meie platvormiga. Hääleseadjate tulust võtab Levon omakorda protsentuaalse tasu. Seega, Levon pakub ka marketplace-teenust, ühendades hääleseadijaid ja algajaid lauljaid. Lisaks püsib võimalus müüa Levoni kasutust haridusasutustele.

Puuduolevad ressursid: Otsime iduinvesteeringut, lansseerimaks beta-versioon et tõestada turu olemasolu kasutajate reaalse huviga.

Kontakt:

Levonapp.com

FB.com/Levon

[email protected]

+372 53 58 62 89

Pürg

Pürg

“Pürgi eesmärk on pakkuda praktilisi ning esteetilise välimusega tooteid kaasaegsetele inimestel, kes väärtustavad traditsioone, aga soovivad nn hallist massist erineda”

30 sekundi pitch: Pürgi piloottooteks on teklikott, mis aitab teklil säilitada kuju ja samas kaitseb seda kulumise ja tolmu eest. Igal aastal toodetakse Eestis 20 000 teklit, lisaks on suur teklikandjate kogukond nii Skandinaavias, Euroopas kui ka mujal maailmas. Meie tooted on tehtud vildist, mis on saadud plastpudelite taaskasutamisest. Kuumpressimise meetodil muudetakse vilt tugevaks, vastupidavaks ja vettpidavaks. Nii saadakse perfektne kere kotile, mis kaitseb sisu ning näeb ka elegantne välja. Iga teklikotti on võimalik ära ära presonaliseerida, pannes peale oma sümboolika. Küsitluste alusel ning edasimüüjate koguemuse põhjal võime öelda, et pea 30 protsenti uutest tekli omanikest on huvitatud ostma ka teklikotti.   Tänasel hetkel oleme saanud endale edasimüüjad nii Eestisse kui Rootsisse. Rootsi turul alustame müümisega  2016. aasta sügisest, kus eesmärk koostööpartneriga on luua kahe aastaga teklikoti ostmise traditsioon: ostad tekli, ostad koti. Meie müügiesindaja Rootsis müüb iga aasta  90000 teklit. Olles ainulaadse toote müüjad Eestis ja ka välismaal, tahame jõuda maailmapilti kui skandinaavialik, karge ja midagi põhjalähedast pakkuv firma.

Probleem: Kuna tekkel on põhikoolides ning eriti gümnaasiumites ja ülikoolides kõrgelt hinnatud kuuluvuse väljendamise viis, siis väga paljud tekliomanikud peavad oluliseks, et nende  tekkel oleks kaitstud võimalike kahjustuste eest, mida võivad tekitada välised ilmastikutingimused, tolm, kortsus olemine jne. Tekliomanikel ei ole teklit kusagile panna ja hoiustavad seda sellistel viisidel, mis muudavad tekli kulunuks ja nartsuks.

Lahendus: Lõime koti, mis on tänu tööstuslikule pressvildile vettpidav, vastupidav ja nägus. Teklikott ei deformeeru ja tänu sellele on tekkel seal turvaliselt sees. Teklikoti puhul oleme leidnud ka lahenduse koti igapäevaseks kandmiseks – kotis on piisavalt ruumi ka isiklike asjade (telefoni, rahakoti, võtmete) hoiustamiseks. Seejuures on igal kliendil võimalus eristuda teistest oma sümboolika lisamisega – iga soovija saab koti ära personaliseerida. Omanik saab tellida toodet läbi meie veebikeskkonna tellimislehe, samuti saavad korporandid/kooliõpilased tellida suurtellimusi oma sümboolikaga. Meie soov on luua uus traditsioon, milleks on see, et iga tekliga ostetakse kaasa teklikott, seega pakume teklitootjatele võimalust müüa oma toodet koos meie kotiga.

Kasutajaskond: Praeguseks kasutab meie toodet 76 inimest, kelle hulgas on gümnasiste, korporatsioonide liikmeid ning üliõpilasi.

Turu suurus: Kliendiks on inimene, kes omab teklit, olgu ta kooliõpilane, tudeng, korporant, vilistlane või isegi koorilaulja. Eestis tellitakse igal aastal 20 000 teklit, millest lähtub meie toote turu suuruse hinnang. Rootsis seevastu toodetakse ja müüakse aastas 120 000 teklit ning oleme sisenemas sügisest sinna turule.

Kontakt:

Purg.ee

FB.com/Pürg

[email protected]

+372 534 84 871

 

RailReed

RailReed

“Inspireerida ja nakatada käsitelgedel kudujaid looma innovatiivseid tekstiile.”

30 sekundi pitch: RailReed müüb leidlikke töövahendeid käsitelgedel kudujale. Reguleeritavate piivahedega kangasuga võimaldab kudumise käigus muuta lõimetihedust gruppide kaupa ja varieerida kanga laiust. Lisaks sellele müüme veebikursust, töötubasid edasikoolitajatele ning ka unikaalseid RailReediga kootud tekstiile.

Probleem: Kudumisharrastajad hindavad võimalusi luua uudseid tekstiile iidsete kangastelgede abil. Professionaalidele on oluline eristuv toode. Kudumisõpetajad otsivad uusi teemasid, mis inspireeriks kursustel osalejaid.

Lahendus: RailReed on reguleeritavate piivahedega kangasuga, mis võimaldab sama soastamisega kududa erineva tihedusega kangaid. Koome tekstiile, mis demonstreerivad töövahendi võimalusi, levitame neid erialastes ajakirjades, foorumites, üritustel, viime läbi koolitusi ja demonstratsioone.

Kasutajaskond: Esimesed ostjad on meieni jõudnud ajakirjades ja sotsiaalmeedias avaldatu kaudu. Oleme valmistanud toote beta-versiooni kümnekonnale tellijale Euroopas ja Austraalias. Toote hind on 180€.

Turu suurus: Käsitööharrastajate hulk heaoluriikides on ökotrendide tuules tõusnud. 2010. aastal kulutati käsitööhobidele USAs 30 miljardit dollarit. Käsitelgedel kudujate koguturu suurus (toetudes erialalehtede levikule, mis viitab haritud ja huvilisele kudujale) USAs: 30 000, Euroopas 14 000. Meie poolt on võimalik müüa 300-500 tooteühikut esimesel aastal.

Konkurents: RailReedi konkurendid on Open Reed ja Fan Reed (Ondule Reed). RailReedi pakutav lahendus on uudne, kasutamine on kiirem ja võimalusterohkem.

Ärimudel: RailReedi hind on sõltuvuses moodulite arvust: põhipakett koosneb viiest moodulist ja tugikonstruktsioonist (180€), samale tugikonstruktsioonile saab mooduleid lisaks osta kallima hinnaga (18€). Müügikanalid: 1. Otsemüük tellijatele, kes tulevad interneti kaudu. 2. Kursuste müük juhendajatele. 3. Tekstiilide valmistamisjuhiste müük paketina, koos materjalidega (Subscription based with negative options. Tellimuspõhine, juhised tulevad, kuni klient lõpetab tellimuse). 4. B2B. Koostöö teljetarvikute ja kudumistelgede müüjatega (Eestis, Soomes, USAs).

Müügi pipeline:

– RailReediga kootud näidiste tutvustamine meedias;

– Näitused;

– Toote tutvustamine erialastel konverentsidel/õppepäevadel. Suzi Ballenger palus luba tutvustada RailReedi oma ettekandes sündmusel Convergence 2016. Sündmusel osaleb tuhatkond Põhja-Ameerika kudumishuvilist;

– RailReed BASIC mudel (180€) Teised uuenduslikud tooted käsikangastelgedel kudujatele;

– Õppepäevade müük juhendajatele (4 päeva= 300€). Rahvusvahelise kasutajate kogukonna loomine, väljundite koondamine saidile;

– Edaspidi ka tekstiilide valmistamisjuhiste müük 7-osalise kursusena SKILL-CHILL (10€ veebikursuse õppetund; koos materjalidega 30€ õppetund).

Kontakt:

Railreed.ee

FB.com/RailReed

[email protected]

+372 511 1711

 

SprayPrinter

SprayPrinter_21stcentury

30 sekundi pitch: SprayPrinter on vahend, millega saab trükkida pildi nutitelefonist seinale. Tehnoloogia mõtles välja leiutaja, kui ta tütar tahtis seinale ükssarvikut ning mees ei osanud seda joonistada. Piltide trükkimiseks läheb vaja SprayPrinterit, nutitelefoni ja meie äppi ning spreivärve. Värve võib kasutada nii palju, kui kasutaja ise soovib. Klientidena näeme professionaalseid sisekujundajaid, kunstnikke ja tee-ise-entusiaste. Igaüks saab hakkama.

Probleem: Interjööri kujundamine isikliku maitse järgi nõuab aega, raha ja oskusi. Pealegi, inimesed tüdinevad mingi aja jooksul ühest lahendusest.

Lahendus: SprayPrinteriga saab ise oma maitse järgi kujundada koduseinu, mööblit, riideid, kontorit, autot. Pildi seina ostavad inimesed ühe korra, SprayPrinterit saab kasutada korduvalt ja erinevate lahenduste jaoks.

Kasutajaskond: kogukond SprayPrinteri taga on mitmekihiline. Esiteks, SprayPrinteri kasutajad ja teiseks kunstnikud, kes meie appi kaudu saavad oma disaine müüa. Iga kasutaja saab pilte appi ka ise üles laadida.

Turu suurus: Spreivärve müüdi aastal 2015 ca kolmteist tuhat miljonit ühikut ning trend on kasvav ehk aastaks 2020 on ennustatav müügihulk viisteist tuhat miljonit ühikut. Ühe aerosoolvärvipurgi hind on ca 5 eurot, seega müüdi aastal 2015 spreivärve ca 65 miljardi euro eest ning praeguste eelduste kohaselt 75 miljardi euro väärtuses aastal 2020. SprayPrinter loob aga uut turgu, kuna võimaldab kasutada spreivärve ka neil, kes seda siiani teinud pole. Seega, spreivärvide turg kasvab tänu SprayPrinterile veelgi enam.

Konkurents: Pintslid ja pott värvi. Postrid, maalid, kleepsud. Kõik, mida saab seina riputada.

Ärimudel: Peamine tuluallikas on SprayPrinter’ite müük. Seega otsime partnereid nii internetikaupluste kui kaubanduskettide hulgast, mis sooviksid SprayPrinter’it müüki võtta. Teisene tuluallikas on platvorm, kus professionaalsed disainerid saavad laadida üles oma loomingut ja SprayPrinter’i kasutajad saavad disaini alla laadida ning seda kasutada.

Otsime strateegilisi partnereid, turundamaks toodet võimalikult laialdaselt ja otsida SprayPrinter’’i tehnoloogiale uusi kasutusvõimalusi.

Puuduolevad ressursid: Praeguse seisuga on ettevõttel olemas vahendid tootmise ettevalmistamiseks, ent vaja on raha reaalseks tootmiseks.

Kontakt:

Sprayprinter.com

FB.com/SprayPrinter

[email protected]

+372 501 18 15

Wisemile

WiseMile_top7

“Wisemile on transpordivõrgustik, mis hõlmab läbi mobiilirakenduse nii linnadevahelist kui ka linnasisest sõidujagamist, taksoteenuseid ja väikepakkide vedu.”

30 sekundi pitch: Wisemile’i transpordivõrgustiku rakendus, mis hõlmab sõidujagamist, takso ja kullerteenuseid, on eraisikutele kasutamiseks täiesti tasuta ja vahendustasudeta. Seeläbi loome tiheda võrgustiku, mille abil saame kasutusele võtta täiesti uusi ärimudeleid. Meie äriline fookus on suunatud ettevõtetele ja e-poodide väikepakkide veole, mis on Wisemile võrgustikku kasutades oluliselt kiirem ja soodsam kui traditsioonilised kullerteenused. Suurim potentsiaal asub igapäevaste toidukottide transpordis ning selleks on Wisemile jõudnud kokkuleppele Selveriga. Me loome üheskoos Wisemile’i e-poe, kus on saadaval kõikide Selverite kaubavalik üle Eesti. Wisemile’i e-poodi lisandub ka teiste supermarketite ja väiksemate poodide kaubavalik. Kui klient tellib Wisemile’i poest tooted, läheb tellimust täitma ja ostma Wisemile’i kuller ning juba tunni aja pärast saab klient oma tellimuse kätte.

Probleem: Tänased sõidujagamise ja takso rakendused nagu Uber, Taxify või Blablacar võtavad kõrgeid vahendustasusid. See ärimudel ei ole enam peale Wisemile’i tulekut P2P reisijate veol jätkusuutlik. E-toidupoodide tänaseks vaieldamatult kõige suuremaks probleemiks on logistika – kaupade komplekteerimine ja transport klientideni. Tänased logistikalahendused muudavad e-poest tellimise kalliks ja väga aeglaseks.

Lahendus: Ilma vahendustasudeta toimiv P2P transpordirakendus võimaldab luua väga laiaulatusliku transpordivõrgustiku, mille abil saame pakkuda soodsat ja kiiret kullerteenust ettevõtetele. Me loome Wisemile e-toidupoe, kus Wisemile kullerid täidavad tellimusi, ostavad ja viivad need otse klientideni. See on lihtsasti skaleeritav mudel, mis võimaldab e-poodidel säästa komplekteerimise kuludelt ning kasvatada oluliselt oma müüki. Kliendid saavad Wisemilega kordades kiirema ja mugavama teenuse, mille abil on võimalik tellitud kaubad kätte saada kõigest ühe tunniga.

Kasutajaskond: Oleme tänaseks loonud linnadevahelise sõidujagamise rakenduse, millega on liitunud Eestis juba 10 000 kasutajat, kellest 40% on regulaarsed igakuised kasutajad. Mai algul avame Wisemile taksorakenduse, millega saavad tasuta liituda kõik taksojuhid ja sõidujagajad ning teenuse eest Wisemile vahendustasusid ei võta. Selle abil loome tiheda transpordivõrgustiku, mille abil saame ettevõtetele ja e-poodidele osutada kiiret ja soodsat uksest-ukseni kullerteenust. Wisemile tasulisteks klientideks on ettevõtted, kes soovivad omakorda enda klientidele pakkuda kiiret, mugavat ja soodsat kullerteenust. Wisemilel on Eesti esimeseks testriigiks ning peale tasulise kullerteenuse käivitamist alustame laienemist välisturgudele.

Turu suurus: Interneti toidupoodide käive Euroopas on 30 mld EUR. Eestis tahame saavutda e-toidupoodidega esimese tegevusaasta käibeks 1,5 mln EUR, millest Wisemile vahendustasud moodustuvad 5% ehk 75 000 EUR. Hinnanguliselt on Eestis võimalik saavutada e-toidupoodide käibeks kokku 160 mln EUR aastas, mis moodustab 10 protsenti kogu toidupoodide käibest. Suurbritannia turul moodustab e-toidupoodide käive 5 protsenti kogu toidukaupade käibest. E-toidupoodide maht on kasvamas seal 20 protsenti aastas.

Konkurents: Wisemile konkurentideks on traditsioonilised kullerfirmad, “tulen ise järgi” lahendus ja üksikud inimeselt-inimesele kullerettevõtted USA ning Aasia turgudel. Samuti ka P2P takso ja sõidujagamise rakendused, millest suurimad on Uber, Lyft ja Blablacar

Ärimudel: Wisemile teenib tulu protsendina e-poodide müügist. Suurim potentsiaal on siinkohal liidestus internetitoidupoodidega, kus Wisemile kullerid saavad lisaks transpordile ka eelnevat tooted riiulitelt noppida. See võimaldab teenust osutada ükskõik millisest poest, ilma et pood peaks omama enda komplekteerimisosakonda igas füüsilises poes. Selleks on plaanis luua Wisemile e-poe keskkond, mis sisaldab endas erinevate toidupoodide liidestusi.

Puuduolevad ressursid: Wisemile arendab toodet ja ärimudelit esmalt Eesti turul. Me oleme praeguseks loonud sõidujagamise ja taksorakenduse, mille abil kasvatame transpordivõrgstikku. Samuti loome Wisemile e-poe keskkonna ning kullervõimekuse ning selle toote arendamiseks, müügiks ja turundamiseks Eesti turul on tarvis lisakapitali 400 000 euro ulatuses. Peale Eesti turul toote lansseerimist soovime kaasata lisakapitali välisturgudele laienemiseks.

Kontakt:

Wisemile.com

FB.com/Wisemile

[email protected]

+372 5561 0104

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: