Netikool soovib kaotada registritest ära kirje “haridus: põhi”

22. jaanuar 2020

Netikool soovib kaotada registritest ära kirje “haridus: põhi”

Ajujahi äriideede konkursi üks nooremaid tiime Netikool võttis endale pureda mure, mis kimbutab kümneid tuhandeid eestlasi. 

Kuigi esialgne idee pühendus kitsale nišile, aitas Ajujahi žürii Netikooli tiimil mõelda ambitsioonikamalt. Kuidas nii läks, annab aru Netikooli tiimijuht Cathy Vivien Vahi.

Kust tekkis Netikooli idee ja kuidas ta küpses praegusesse vormi? Mis probleemi te lahendate?

Netikooli ehk e-õppekeskkonna idee tekkis kolm aastat tagasi mu isikliku kogemuse tulemusel. Nüüd ülikooli astudes kerkis ettevõtlusõppe raames idee uuesti esile. Ideest hargnes mõtestatud strateegia loomine ning tekkis ka toimiv tiim. 

Netikoolis saab igaüks õppida videote vahendusel endale sobivas rütmis, kus lisaks tavakooli õppeprogrammiga kattuvatele videomaterjalidele on võimalik näha näidisülesannete lahendamist.

Probleem, mida lahendame puudutab enam kui 100 000 eestlast, kellel puudub gümnaasiumiharidus. Nad on tööturul vähem konkurentsivõimelised, nende sissetulekud on keskmisest väiksemad ning neil ei ole võimaik ülikoolis õpinguid alustada. Kuid pere ja töö kõrvalt on keeruline jätkata haridusteed. Lisaks neile on Eestis enam kui 600 koduõppel olevat õpilast ning see trend on kasvamas. Mõlemal sihtgrupil on vaja võimalust haridust omandada asukohast sõltumata. Meie pakume neile võimalust omandada kvaliteetset haridust igapäevaselt klassiruumis viibimata. 

Idee üksi maksab vähe. Mida peate enda meeskonna suurimaks tugevuseks? 

Suur motivatsioon, kiire arenemisvõime ja idee autori isiklik kogemus koduõppega. Tiimiliikmed on hea pingetaluvusega ja mõistavad oma sihtgruppi.

Kes teie meeskonda kuuluvad? Mis on teie taust, omavahelised seosed?

Meie meeskonda kuulub hetkel 4 liiget. Mina olen idee autor ja arendaja. Sigrid Kinguste tegeleb idee loomingulise poolega ning turundusega. Kristo Danilson tegeleb IT lahenduste anaülüsi ja väljatöötamisega. Viivika Vahi aitab ärimudeli ja turundusstrateegia loomisel. Lisaks on meil tiimiväliseid taustajõude, kes aitavad idee viimistlemisel kaasa.

Mida peate enda idee või meeskonna suurimaks väljakutseks? 

Meie suurim väljakutse on tasandada turule sisenemise barjäär võimalikult väikseks. Samuti koostööpartnerite (koolid, õpetajad jm) leidmine.

Kuhu ulatub Teie idee või ettevõtte ambitsioon? Mida järgmise 12 kuu jooksul saavutate? 

Meie plaan on katsetada oma platvormi Eesti turul, omades samal ajal ambitsiooni jõuda teistele Euroopa turgudele ning seejärel laieneda sealtki edasi. Järgmise 12 kuu jooksul soovime valmis saada eestikeelse e-õppeplatvormi, mille programmi läbimine võrduks näiteks keskhariduse kätte saamisega tavakoolis. 

Millist konkurenti peate eriliseks/tugevaks/silmapaistvaks? Millises tiimis tahaks ise olla?

Kuigi pole jõudnud süvitsi tutvuda teiste tiimidega, siis esmamulje on kõigist väga positiivne. On näha, et konkurendid usuvad oma ideedesse, mis ongi kõige olulisem. Tiimi osas jääksime siiski kõik enda omale truuks.

Mäletan, et te pelgasite, et teil pole eriti aega kui peaksite Ajujahil edasi saama 100 ja 30 parema hulka. Kuidas selle aja leidmisega läinud on? Kui tähtis on Netikooli arendus muu elu kõrval?

Meie suurimaks murekohaks oli tõesti aja leidmine. Mina ja Sigrid oleme värsked üliõpilased ning lisaks käime jalgpallitrennis; ma kuulun veel ka EBS-i sporditiimi. Teistel tiimiliikmetel on töökohustused. Seega ei olnud meil tõesti aimugi, kuidas leida oma graafikutesse aega juurde. Õnneks julgustasid meid Ajujahi vilistlased. Nad ütlesid, et aega leiab, kui vaid tegutsemistahet on. Ja seda meil on! Niisiis arendame Netikooli oma vaba aja arvelt, igas päevas natuke. 

Milliste küsimustega on žürii tagasiside teid enim aidanud? 

Tooksin välja selle, kui meie käest küsiti, miks me hoiame oma potentsiaalset turgu nii väiksena (esialgu keskendusime vaid Eestis koduõppel olevatele õpilasele). See suunas meid suuremalt mõtlema ja ideed laiendama. 

Kuidas olete rahul oma mentoritega – Kertu Popi (Elisa), Inge Laasi ja Eero Liivandiga (EAS)?

Oleme väga rahul. Tänu neile on meil ka areng kiirem olnud. 

Kas olete konsulteerinud oma idee arendamise asjus ka ülikoolide (haridus-)teadlastega? Mis nende tagasiside on teie ideele olnud?

Siiani oleme saanud tagasisidet vaid potentsiaalsetelt klientidelt. Ülikoole ega teadlaseid ei ole me seni oma ideearendusse kaasanud. Samas võiks seda mõtet kaaluda. 

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: