Ergo Blumfeldt: advokaat pakub mentorina palju enamat kui vaid õigusnõu

4. detsember 2019

Ergo Blumfeldt: advokaat pakub mentorina palju enamat kui vaid õigusnõu

Kolmandat aastat Ajujahti toetanud TRINITI on alustavate ettevõtjate köögipoolt näinud aastaid, kuid seda tavaliselt ühest küljest – investori pilgu läbi, kes soovib olla kindel, et kõik vajalik on läbimõeldud ja korras. Ajujahi pardale astumisega tahtis TRINITI mõista ja näha lähemalt ka päris alustava ettevõtja hingeelu. “Sa ei saa teha üürilepingu nõustamist, kui sa ei ole nõustanud üürnikku ja üürile andjat mõlemat,” toob TRINITI partner Ergo Blumfeldt näite illustreerimaks Ajujahilt saadud kogemuse väärtust TRINITIle.

Küsisime Ergolt, mida peaks iga alustav ettevõtja mentorit otsides silmas pidama ja millised on ta soovitused võimalikult sisukaks koostööks. Lisaks räägib Ergo sellest, mis kasu võib saada advokaadist mentori käest, kui seda targalt ära kasutada.

Mis on hea mentorsuhte valem?

Mentor ei ole õpetaja, kes alustava ettevõtja jaoks otsused ära teeb. Ta ei ole juhatuse esimees või enamusosanik või projektijuht/kubjas, kes tähtaegu meelde tuletab. Oluline on juba mentori otsimisel saada aru tema rollist ja sellest, milleks teda vaja on. Mentori roll on olla eelkõige sein, mille vastu oma ideid visata ja sealt siis tagasisidet saada. Peame ka Ajujahil osalevatele tiimidele rohkem selgitama, kes on mentor ja mis on mentorsuhte eesmärk.

Mis on Ajujahi tiimide mentordamisel seni kõige suuremaks väljakutseks osutunud?

Seni ei ole midagi väga ennekuulmatut olnud. Osad küsimused, mida alustavad ettevõtjad ja tiimid meile esitasid, olid aga hea raputus, kuna need on teemad, millega sageli meie juurde ei jõuta ja saadakse pigem ise hakkama. See pani asjad perspektiivi ja näitas meile, milliste küsimustega alustav ettevõtja tegelikult tegeleb ja kus ta kõige rohkem ka abi vajab.

Nagu näiteks?

Näiteks, kuidas tuleks jagada omanike vahel osalust. Tavaliselt on see teema, mille tavaliselt klient oli meie juurde jõudes ise ära lahendanud. Ühelt poolt on see suhteliselt elementaarne küsimus, teisalt aga pani meid pisut ebatavalisse olukorda, kuna me igapäevaselt selliseid küsimusi ei kohta.

Mis mentornõu siis tippadvokaadilt otsida tuleks?

Üks koht, kus sageli eksitakse, on see, et jäädakse vaatama mentori igapäevast ärivaldkonda. Tegelikult tuleks vaadata rohkem inimest ja tema teadmisi, ressursse laiemalt. Advokaat saab mentorina pakkuda palju enamat kui vaid õigusnõu. Ajujahilt on hea näide eelmise hooaja võitja Timey, kellega meil alguses ei olnud koostöö üldse seotud õigusnõuga, vaid hoopis luua suhteid toiduainetööstusega ja kuna see on TRINITI jaoks üks fookusvaldkondadest, saime oma kontaktidega aidata ja Timey omakorda pilootprojektiks partneri.

Paraku on õigusnõu üks kallimaid valdkondi, mistõttu tekib enim sellega seotult ka palju küsimusi. Mis on sinu nõu alustavatele ettevõtjatele, millest õigusteemade lahti harutamisel alustada?

Siin on kaks teemat, mille peale peab kohe algusest mõtlema – intellektuaalomand ehk see, mida sa lood, jääks sinu ettevõttesse, ning meeskonnaliikmete vahelised kokkulepped peavad olema paigas. Esimest investeeringut kaasates ei vaata investor sageli väga palju teemasid. Kui need kaks on paigas, on alustuseks juba hästi.

Kui varakult nende teemadega tegeleda tuleks? On need teemad, millele pööratakse liiga vähe tähelepanu?

Üle ei tasu pingutada. Olme näinud nii üht kui teist. Ma arvan, et siinsete alustavate ettevõtjate harimine on olnud edukas. Meie juurde tulevad üha rohkem alusatavaid ettevõtjad, kelle kodu on pigem korras. Seda osalt ka tänu materjalidele, mis avalikult kättesaadavad on.

Teisalt, ehkki internetis on palju materjale, tuleks neid kasutades hoida siiski ka kriitilist meelt. Näiteks me mõnikord näeme, kuidas alustav ettevõtte on Google abil leidnud endale mingi USA intellektuaalse omandi litsensilepingu, aga Eestis tegutsedes ei pruugi sellest väga abi olla, sest siinne õigussüsteem on erinev ja mõne detaili puudumine võib kogu dokumendi mõtetuks muuta.

Kust siinne alustav ettevõtja selliste küsimuste lahendamiseks abi võiks otsida?

EstVCA ja Startup Estonia on teinud materjalide koondamisel ja põhjade väljatöötamisel head tööd ja täiesti korralikud Eestisse kohandatud dokumendid on leitavad Startup Estonia veebilehelt. Kogu dokumendipakk on läbinud ka põhjaliku uuenduskuuri.

Ajujahi arenguprogrammi üks esimesi osasid on MentorMeetUp. Seal on väga piiratud aeg kohtumiseks. Mida sa sinna tulevatele tiimidele soovitad?

Kindlasti tuleb teha ära põhjalik eeltöö. Tööta läbi mentorite nimekiri ja kaardista, keda ja milleks sul vaja on. Mentorid on väga erinevates valdkondades, ole valmis talle oma ideed pitchima just selle nurga alt, mis sulle kasu tooks.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: