Viis nõuannet, mille järgi valida kiirendi oma startup’ile

Pärast Ajujahi programmi läbimist on mitmed meeskonnad otsustanud kandideerida kiirenditesse, et oma arengule hoogu juurde saada. Kiirenditesse on kandideerinud või need läbinud paljud Ajujahi programmis osalenud meeskonnad, teiste hulgas näiteks Click and Grow, Timbeter, FeelingStream, Sprayprinter, Marina Ahoy. Järgnevalt pakume lühiülevaated sellest, milliseid asjaolusid kiirendi valimisel arvestada tasub.

Parimad kiirendid jälgivad pingsalt oma Net Promoter Score’i. Vastav parameeter näitab, kui paljud kiirendi programmi läbijatest soovitavad seda programmi ka teistele. See on kiirenditele oluline, kuna parimad meeskonnad tulevad kiirendisse tavaliselt just alumni kaudu. Seepärast tasub kindlasti rääkida inimestega, kes on konkreetse kiirendiprogrammi juba läinud.

Tihti kandideeritakse kiirenditesse, mis asuvad välismaal. Eesti meeskondadele on välismaised kiirendid kindlasti huvitavad, kuna võimaldavad juurdepääsu suurematele turgudele ning laiemale nõustajate võrgustikule. Siiski ei tasu välistada ka Eestis tegutsevaid kiirendeid (nt Startup Wise Guys ja BuildIT), mille programmid on kindlasti vähemalt Euroopas konkurentsivõimelised. Oluline on mõista, et välismaises kiirendis osalemine on seotud olulise aja- ja rahakuluga ning kaaluda, kas vastav kulu on otstarbekas.

Kiirendite programmi oluliseks osaks on mentorid, kes meeskondade juhendamisega tegelevad. Programmide ülesehitused on erinevad. Mõnel juhul on igale meeskonnale määratud üks peamine mentor, teised programmid rõhuvad võimalikult laiale mentorvõrgustikule, kus kõik mentorid tegelevad meeskondadega lühidalt. Kiirendisse kandideerimisel on oluline olla kursis pakutava mentorvõrguga ning hinnata konkreetsete isikute tausta vastavust ettevõtte vajadustele.

Parimad kiirendiprogrammid on äärmiselt intensiivsed. Need eeldavad täielikku pühendumist vähemalt kiirendiprogrammi jooksul (3 kuni 4 kuud). Kiirendiprogrammis pole võimalik osaleda osakoormusega. Enne kandideerimist tuleks endale selgeks teha, millise intensiivsusega on pakutav programm ning kas meeskonna olulisemad liikmed saavad selles täieliku pühendumusega osaleda.

Kiirendid on tavaliselt väikesed investeerimisfondid. Nad pakuvad oma programmi ning raha osaluse vastu ettevõttes. Enne programmi algust väljastavad korralikud kiirendid meeskondadele term sheet’id, mis sätestavad mõlema osapoole õigused ja kohustused. Ettevõttel on oluline aru saada kõigist term sheet’i läbi kirjeldatud tingimustest ning vajadusel kõrvutada neid teiste kiirendite poolt pakutavatega.

Lisaks ülaltoodule ei tee kunagi paha ka guugeldamine. Järgnevalt toome mõned viited, millega võiksid tutvuda enne kiirendi valimist:

What to Look for in an Accelerator Program

How to Pick the Right Accelerator

Best startup accelerator programs in Europe

The Best Startup Accelerators of 2015 in the US

Term sheet examples (EstBAN)

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: