Uudne indikaator Timey annab koheselt märku tarnitava toidu riknemisest

2. aprill 2019

Uudne indikaator Timey annab koheselt märku tarnitava toidu riknemisest

Eesti suurimal äriideede konkursil Ajujaht esikümnesse jõudnud startup tiimi Timey „parim enne“ toidusäilivuse indikaator võib tulevikus säästa tootjatele miljardeid ning lõpptarbijatele lausa nende elu. Kuidas kõik see võimalik on selgitab tiimi mentor, Elisa uute teenuste valdkonna juht Kertu Kriisk.

Foto: JP Hion

Noorte keemikute idee luua lihtne ja töökindel indikaator toiduainete transpordiahelasse pääses Ajujahi TOP10 hulka. Aga mitte ainult – see lahendus oleks võinud teoreetiliselt ennetada ka kohalikku kalatööstust raputanud olukorra, mis lõppes kahele Taani tarbijale traagiliselt. Võimalik, et selle juhtumi puhul kannatas Eestist Taani saadetud kala kvaliteet transpordi käigus.

Kui nii, siis oleks Timey suutnud probleemi tuvastada, sest on „parim enne“ indikaator, mis kleebitakse toidu pakendile. See värvub punaseks, kui toodet on valel temperatuuril hoitud. Idee lahenduseks tekkis kooliprojekti käigus. Esmase teoreetilise lahenduse vajalikkuse testimisele lähenes tiim väga õigesti –  tehti laiapõhjalised intervjuud erinevate toidutööstusettevõtetega ning uuriti, milliseid lahendusi kasutavad suurtööstused täna. Selgus, et täna puudub tootjatel lollikindel lahendus oma transpordiahelas kasutamiseks.

Milles seisneb probleem, mida lahendatakse?

Täna puudub toiduainetööstustel võimalus kontrollida, kuidas käideldakse toitu, mis on lahkunud tehasest ja läbib erinevaid transpordiahela etappe. See tähendab, et isegi kui tootmises on järgitud kõrgemaid võimalikke standardeid, on toidu jõudmine lõpptarbijani kvaliteetselt siiski väga paljuski ka nende kontrolli alt väljas, kuivõrd puudub vea ilmnedes võimalus hiljem tõestada, milline transpordiahela etapp kokkulepetest kinni ei pidanud. Täna toimub aeganõudev kontroll ühelt logistikaüksuselt teisele nõnda: kauba vastuvõtja kontrollib oma anduriga osa kaubast koos kauba üleandjaga. Kui kontrollimise käigus peaks ilmnema kahtlus väärkäitlemise kohta kontrollitakse transpordifirma autos olevaid temperatuurisensoreid, mis ei pruugi näidata temperatuurikõikumisi konkreetse kauba tasandil. Timey lahendus kiirendaks ja täiustaks tänast protsessi oluliselt – visuaalne vaatlus annaks juba teada, kas kaupa on transporditud õigetel tingimustel.

Kuidas Timey selle probleemi lahendab?

Vastavalt tootja soovile, saab temperatuurile reageeriva indikaatori kleepida nii toote kastidele kui ka vajadusel igale eraldi tootele. Keemiliselt toimiva indikaatori saab seadistada toimima üsna täpse temperatuurivahemiku ulatuses ning juhul kui temperatuur on kasvõi korraks erinenud eelmääratud vahemikust värvub indikaator tagasipöördumatult punaseks. See tähendab, et tarneahela erinevad osalised saavad ka täna kohustusliku pistelise kontrolliga veenduda, et võtavad oma vastutusse korrektselt käideldud kauba. Erinevalt elektroonilistele alternatiividele on lahendus lihtsam kasutada (kontrolli saab teostada visuaalselt) ning tänastest alternatiividest kuni 100x odavam.

Reaalne näide:

Juhul kui kalatööstus oleks kasutanud Timey loodud süsteemi, oleks olnud võimalik viga käitlemises avastada enne kui riknenud kalatooted jõudsid poodidesse.

Piisanuks sellest, et üleandmisel oleks teostatud regulaarne kontroll ning tarnepartner oleks saanud raporteerida eelmise osalise veast. Seesuguse lahendus on hädavajalik justnimelt tootjale, kuivõrd toote kvaliteedi eest vastutab tootja. Just seetõttu on Timey lahendusest juba täna huvitatud väga suured toiduainetööstused nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Toote turg:

30% toiduainetest rikneb ennetähtaegselt, kuna neid ei ole transporditud ettenähtud temperatuuril.

Ainuüksi külmutatud kalatoodete turu väärtus on 25miljardit USD, kogu külmketi turu puhul on tegemist 189.92miljardi USD-ga mille prognoositud kasv aastaks 2023 on 293.27miljardi USA dollarini.

Koostöö Elisaga

Elisa toetab Ajujahi programmi eesmärgiga toetada alustavad säravaid ettevõtjaid just sel õrnal make-or-brake hetkel, kus paljud suurelt unistajad paraku loobuvad. Põhjused on erinevad, ent enamasti napib investeerimisraha asemel hoopis olulisemat – kas siis teadmisi kliendi valupunktide kaardistamise, äriplaani realistliku valideerimise, turule tuleku strateegia, turunduse või strateegilise planeerimise valdkonnas. Olenevalt tiimi vajadustele saame üheskoos kasutada Elisa inimeste teadmisi nagu tööriistakastist vajalikke tööriistu. Rõõm on leida tiime, kel on vaja vaid veidi juhendamist, et tulla juba peatselt meie igapäevaelu oluliselt paremaks muutma.

 Kertu Kriisk, Elisa uute teenuste valdkonna juht

 

 

 

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: