Tingimused

Esitades oma idee Ajujahi konkursile kinnitan, et

  • idee ja selle senine teostus kuulub idee esitaja(te)le ning kellelgi ei ole pretensioone selle suhtes (mh on järgitud kõiki autoriõigustega seotud asjaolusid): juhul kui vajalikud on kolmandate osapoolte load, litsentsid, sertifikaadid vmt, siis on need olemas. Kui konkursi käigus tuleb välja antud punkti osas vastuolusid, on korraldusmeeskonnal õigus tingimust rikkunud idufirma kiirendiprogrammist koheselt välja arvata;
  • luban konkursi korraldajatel avalikustada toote/teenuse lühikirjeldust ja idufirma nime;
  • olen teadlik, et ankeediga seotud informatsioon on nähtav Ajujahi korraldajatele, hindajatele ja žürii liikmetele.
  • luban konkursi korraldajatel kasutada konkursi käigus oma idufirma ja meeskonnaga seotud tsitaate, pildi, video jm materjale, mis tekivad erinevate konkursi etappide käigus;
  • luban jagada enda idufirma kontaktandmeid Ajujahi elluviimisega seotud toetajatega ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni sihtasutuse ja selle allasutustega;
  • idufirma kasvu monitoorimiseks edastan oma idufirma andmeid nagu meeskonnaliikmed, käive, kaasatud investeeringud jmt vastavalt korraldajate poolsetele päringutele;
  • olen valmis aktiivselt osalema Ajujahi kiirendiprogrammis ning muudel asjakohastel üritustel;
  • luban endale saata Ajujahi korraldajatel ja koostööpartneritel Ajujahiga seotud informatsiooni ning Korraldajate ja toetajate poolseid eripakkumisi.

Kõiki idee esitamise käigus esitatud andmeid kasutatakse kooskõlas ülaltoodud punktide ja GDPR’i nõuetega.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: