Tanel Rebane: Alustad äriideega? Kaasa mentor!

Tanel Rebane, EASi ettevõtluse keskuse direktor


Iga uue asjaga alustades tuleks mõelda selle eesmärgile. Nii ei pääse sellest mööda ka uue äriideega alustamisel. Tasub maha istuda ja vaadata, kuhu soovitakse jõuda. Küsida, kas seda tehakse pelgalt uue kogemuse pärast või on eesmärk teenida rahalist kasumit ja hakata päriselt iseenda tööandjaks.

Möödunud sügisel alustas Ajujahi 11. hooajal samasuguse küsimusega 341 meeskonda, kel kõigil inspireeriv idee äriks tagataskust võtta. Aeg näitab, kui palju neist lõpuks toimiva ettevõtteni välja jõuab; selliseni, mis on võimeline saavutama edu koduturule lisaks ka globaalsemalt. Ajujahi edukate vilistlaste hulgas võime praegu näha mitmeid Eestist väljaulatuvat haaret näha nii Taxify, Click and Grow, SprayPrinteri kui muude tublide tegijate puhul.

Üks hea võimalus äriideega alustamisel abi saamiseks on mentori kaasamine. Aastaid tagasi ise ettevõtte loomise algusaegadel kogesin oma nahal seda, kuidas õpikutarkuse kõrval kogemustepõhistest teadmistest vajaka jääb – praktikas on probleemid ja küsimused teistsugused. Õnneks oli mul nõuandjaid, kes ettevõtluse võlud ja valud omal nahal läbi kogenud. Sellest oli suur abi!

Käesoleval hooajal olen ise olnud mentor neljale Ajujahi tiimile. See on olnud väärt kogemus nii mulle endale kui ka tiimidele. Selle kogemuse põhjal toon järgnevalt välja 3 soovitust äriideega alustamisel mentori kaasamiseks.

  1. Vajaduse teadvustamine mentori kui sellise järele. Kuna mentori ülesanne on küsida ja suunata, mitte anda valmis vastuseid, peab vastaspool olema avatud ja valmis taluma ka kriitilisi küsimusi. Kui äri on selle eestvedaja arvates n-ö valmis, ei saa mentor just palju abiks olla.
  2. Mõtle, millised on Sinu ootused mentorile ja milline on mentori kaasamise vajadus. Selleks, et mentor saaks maksimaalselt kasulik olla, tuleks omavahel kõigepealt kokku leppida, millist abi oodatakse. Siin võib ajalises mõttes välja tuua kaks verstaposti, kus mentori kaasamise peale mõelda võiks. Esiteks äriideega alustamise aeg kui mõeldakse küsimuste peale nagu mis on minu toode/teenus, kes on minu klient, milline on minu turu suurus, milline on ärimudel ja mis on minu USP (unique selling proposition) ehk unikaalne pakkumine kliendile. Teine potentsiaalne kaasamise hetk on aeg, kui kõik eelnevalt mainitu on läbi mõeldud ning jõutud plaanide elluviimisprotsessi lävele. Siin tekivad järgmised küsimused: millal on õige hetk turule tulla, kas ma olen selleks valmis, tagasiside klientidelt on mitmeti mõistetav, kas MVP (minimum viable product) ehk minimaalne toode on piisav turule minekuks? Just nende ja taoliste küsimuste tekkimisel on mentoril oluline toetav, aga ka julgustav roll.
  3. Suhtle mentoriga avatult ja järjepidevalt. Selleks peab ettevõtja olema aktiivne ja avatud, sest just nii saab luua usaldusväärse suhte. Tihti räägitakse mentoriga ka muudest asjadest kui ainult ühe ettevõtte lugu ja sellega seonduv. Kõneletakse näiteks ka sellest, kuidas kõikvõimalikest takistusest üle saada, kuidas töö- ja pereelu ühildada jne. Kasutegur on seda suurem, mida avatumad üksteisega ollakse.

Kokkuvõttes tasub mentori kaasamine end igal juhul ära. Seda eriti ettevõtte algusfaasis. Lisaks sellele, et mentor saab anda kõrvalpilku, suudab ta olla ka objektiivne seal, kuhu partnerite kriitiline meel tihti ei ulatu. Mentori abil saab ettevõtmine kindlasti paremaks, sest läbi on mõeldud kõik asjad rohkem arv kordi. Harvad ei ole ka juhud, kus mentor tänu lähedasele kokkupuutele ning juba tehtud panusele otsustab ettevõttesse ka rahaliselt investeerida.

Mida tuleb pidada silmas mentori otsimisel? Tuleb olla aktiivne ja julge! Mentoritele meeldib, kui menteel on entusiasmi ja energiat, aga ka uutmoodi kaasahaaravust, mida mentor oma igapäevases töökeskkonnas ei pruugi kohata. Just põlevad silmad ja julgus esimesena läheneda on märgid suurest usust enesesse ja oma ettevõtmisse, aga mis veel olulisem – märgid potentsiaalist oma idee realiseerida. Lõpuks võidavad need, kellel on “kõik-on-võimalik” suhtumine.Edu kõigile oma uute äriideedega alustamisel!

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: