SecureBadger muudab üüriturgu turvalisemaks

6. märts 2019

SecureBadger muudab üüriturgu turvalisemaks

Nii mõnelegi on tuttav olukord, kus on tulnud rinda pista üürnikega, kes juba enne 30ndat eluaastat juuksed halliks ajavad.

Ajujahi meeskond SecureBadger on järjekordne lahingüksus, kes siseneb üürnike ja üürileandjate mängulauale, et luua sinna korda. Omaloodud uuendusliku taustakontrolliga tahab SecureBadger tõsta usaldust ja läbipaistvust üürisuhetes.

Tiimijuht Teele Annus räägib lähemalt, mida, kuidas ja miks SecureBadger teeb selleks, et üüriturgu turvalisemaks kohaks muuta.

Ärisaladusi reetmata – kuidas teete taustakontrolli, lisaks avalike andmebaaside info kogumisele? Kas sõlmite kokkulepped pankadega? Teete arvutusi äriregistri põhjal?

 Ennekõike kasutame avalikult kättesaadavat infot. Lisaks on meil hea partner Creditinfo Eesti (Krediidiinfo), kes annab meile infot inimeste maksehäirete kohta.

Sõlmime peagi lepingu veel Väärtpaberikeskusega, kuhu saame teha päringuid tasutud pensionimaksete kohta, millest saab omakorda arvutada viimase kuue kuu keskmise ametliku sissetuleku (või selle puudumise). Neid päringuid saame teha küll ainult üürilesoovija nõusoleku alusel, mida me protsessi käigus küsime. Lisaks saab üürikorterit otsiv inimene tuvastada ennast meie keskkonnas oma sotsiaalmeediakontodega (Facebook, Linkedin, Google Account) ja nii saame analüüsida tema profiilil avaldatud infot.

Protsessi käigus täidab üürilesoovija ka ankeedi oma üldandmete kohta. Ankeedil avaldatud infot saame võrrelda teiste allikatega ning näidata punaseid lipukesi, kui ankeedil kirjeldatu erineb oluliselt mujalt saadud infost. See viitab üürileandjale, et üürilesoovija on üritanud enda profiili ilusamaks valetada ja peaks juba iseenesest olema ohumärk. Erinevad uuringud on näidanud, et näiteks järelmaksude ja tarbijalaenude puhul jäävad sagedamini võlgu inimesed, kes taotlemise hetkel esitavad enda kohta informatsiooni, mis läheb vastuollu teiste allikatega.

Millise eelise annab masinõpe taustakontrolli tegemisel?

Masinõpe võimaldab analüüsida selliseid ebatraditsioonilisi andmeallikaid nagu pildid või avatud tekstis kirjutatud info. Näiteks ametlikud teadaanded, kohtuotsused, ajaleheartiklid. See võimaldab meil üürileandjate jaoks välja tuua suurema riskiteguriga infokillud. Näiteks – kui keegi hoiatab sotsiaalmeedias, et keegi konkreetne üüriline osutus puuküürnikuks või kui inimesel on üleval palju lemmikloomadega pilte, aga üüritaotluses ta väidab, et tal ei ole koduloomi.

Samuti saab masinõppe puhul maksimaalselt ära kasutada suurt hulka iseenesest väikese infoväärtusega andmeid. Näiteks kui välisriigist pärit üürilesoovija ütleb, et ta töötab praegu Londonis ja tuleb Eestisse mõnda tehnoloogiafirmasse arendajana tööle, aga IP aadressi põhjal on asukoht hoopis Sarajevo, kasutatav operatsioonisüsteem Windows XP ning brauser IE 6. Suure tõenäosusega tarkavaraarendajana töötav inimene ei kasuta Windows XP-d ega Internet Explorerit. Sellised iseenesest mitte niivõrd olulised faktid, aga tervikuna võivad jällegi viidata teadlikule valeinformatsiooni esitamisele. Lõpliku otsuse langetab igal juhul üürikinnisvara omanik ise. Meie saame ainult välja tuua süsteemi poolt suurest infomassiivist välja filtreeritud faktid

Kas teete ka taustakontrolli kinnisvara üürile andjate osas? Kui jah/ei, miks?

Hetkel keskendume üürnike taustakontrollile – see probleem on Eestis aktuaalsem. Üürilesoovijal on sageli keeruline oma usaldusväärsust tõestada ning taustakontrolli tegemine võtab palju energiat ka üürileandjalt, kes peab andmeid otsuse langetamiseks koguma mitmetest infoallikatest.

Mis on olnud suurimad takistused teenuse lansseerimisel?

On olnud keeruline integreerida erinevad andmeallikad ja kujundada lõpptoode, mis on üheltpoolt kasutajasõbralik ja lihtsasti arusaadav, kuid teiselt poolt annaks piisavalt detailse ülevaate potentsiaalse üürniku usaldusväärsusest.

Kui palju teie teenust täna kasutatakse?

Taustakontrolli teenus on praegu testimisel mitmete partneritega, kuid avalikult saab teenust kasutada hiljemalt aprilli lõpus. Praegu saab osaleda toote kujundamisel ehk kõik mõtted, mida taustakontrolli raport peaks sisaldama, on teretulnud.

Kuhu tahate laieneda?

Kui oleme Eestis kanda kinnitanud, siis esimene uus turg on Soome, sest palju soomlasi töötab Eestis ja vastupidi. Tulevikus on plaanis teisedki Euroopa riigid, sest sarnane lahendus on saadaval hetkel vaid Inglismaal ja USAs.

Mida olete Ajujahist siiani kaasa saanud või õppinud?

Ajujaht on andnud meile lisamotivatsiooni ja inspiratsiooni, teiste alustavate ettevõtetega ideede vahetamise võimalust ja ka hulgaliselt koolitusi, et ikka oma ideed paremini ellu viia. Oleme õppinud, et tuleb sisse minna nii ustest kui akendest, sest ettevõtte alustamise ja toote disainimine ning turule toomine ei ole lihtne protsess. Kindlasti peab aktiivselt looma kontakte ja ideed levitama.

Kuidas moodustus SecureBadgeri meeskond?

Kohtusime esmakordselt ühel SEB Garage48 häkatonil, kus moodustasime meeskonna ning jäime napilt teiseks mitmel võistlusel, kuid meid tunnustati ka kõige energilisema meekskonnana. Sellest ajast on neli asutajat meeskonna liikmetena edasi toimetanud.

Millise superkangelasega end võrdleksite?

Raudmehega. Kasutame kõrgtehnoloogiat, et muuta maailma paremaks. Meie ideaalses maailmas saavad kõik üürilesoovijad – olenemata nende rahvusest, eelnevast elukohast või muudest piirangutest – tõestada, et nad on usaldusväärsed.

 

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: