SEB juhib tähelepanu sotsiaalsele ettevõtlusele

20. september 2015

SEB juhib tähelepanu sotsiaalsele ettevõtlusele

Milleks teha üleskutse sotsiaalsetele ettevõtmistele? Miks SEB Ajujahti toetab ja mida osalejatele soovitab? Sellest räägib lähemalt SEB Balti äriinnovatsiooni juht Mart Maasik, kes aitas ligi kümme aastat tagasi Ajujahi konkursile elu sisse puhuda.

SEB on Eesti ettevõtluse arengule aastaid kaasa aidanud. Ajujaht innustab teelahkmel paiknevaid inimesi: neid, kellel on häid ideid, aga ka spetsialiste, kes kaaluvad ettevõtlusega alustamist. Ajujahil osalemine annab reaalset väärtust kiirendades ettevõtmiste arendusprotsessi – ideest turule jõudmiseni.

Sealjuures peaks Ajujaht pöörama rohkem tähelepanu sotsiaalsele ettevõtlusele kui äritegevuse vormile. Konkursile on oodatud osalema ka meeskonnad, kelle põhieesmärgiks pole kasumi maksimeerimine, vaid mõne sotsiaalse eesmärgi saavutamine läbi ettevõtlustegevuse.

Inimeste teadlikkus sotsiaalsest ettevõtlusest ei pruugi olla üheselt mõistetav. Usun, et kui me koos Ajujahiga pöörame sellele ettevõtlusvormile rohkem tähelepanu, siis julgustame neid ettevõtjaid, kelle peamine eesmärk pole kasumi maksimeerimine, vaid ettevõtluses ringlevatele inimestele rakenduse pakkumine või mõne sotsiaalse eesmärgi saavutamine läbi ettevõtlustegevuse. SEB koostööprojekt Ajujahiga tugevdab nii kogukonda kui ärikeskkonda ning pikas perspektiivis toob see meile kindlasti ka uusi ärikliente.

Kui tavapäraseid ettevõtteid sünnib aastas üle kahekümne tuhande, siis usun, et sotsiaalseid ettevõtteid võiks sündida palju rohkem, kui neid on täna loodud. Loodetavasti innustab Ajujahi arenguprogramm looma uusi sotsiaalseid ettevõtteid.

SEB ja Ajujahi koostöö

Ajujaht loodi tudengitele suunitletud ettevõtluskoolitusena ning ideede realiseerimine polnud tol ajal eesmärk. Taxify, Timbeter, Jiffy ja teised edulood – Ajujaht on arenenud Eesti üheks suurimaks konkursiks, kus osalejad oma ideid edukalt realiseerivad, kuid algselt sellist õnnestumist oodata ei osatud. Tudengikoolitus on muutunud ettevõtete arendamiseks, mille üks loogiline väljund võiks olla ka sotsiaalsete ettevõtmiste edendamine.

Ajujahi osalejatel soovitan keskenduda väärtuse loomisele ja meeskonnatööle. Puhtalt suure ideega kaugele ei jõua. Meeskondade õppimis- ja kohanemisvõime on tähtis, kuna idee edukas realiseerimine nõuab turu määratlemist, sihtgruppide kaardistamist ning täideviimist. Usun, et nii konkursil osalejad kui selle jälgijad saavad inspiratsiooni ja innustust ka ise ettevõtlusega alustada.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: