Mida Ajujaht sulle pakub?

19. oktoober 2018

Mida Ajujaht sulle pakub?

Kui sul on idee, aga oled mõelnud, et mida Ajujaht sulle juurde võiks pakkuda, siis oled jõudnud õigesse kohta. Võiks ju arvata, et ise saab sama edukalt ideega startida ja pole vaja taas mõnel koolitusel osaleda.

Allpool räägime konkreetselt ja lühidalt, miks on Ajujaht parim koht ettevõtluse suunas oma esimeste sammute astumiseks. Teisisõnu tutvustame Ajujahi tuuma, arenguprogrammi.

Ajujahi arenguprogramm on osalust mitte-võttev kiirendiprogramm, mis toimub igal hooajal novembrist jaanuari lõpuni. Arenguprogrammis osalevad kõik 30 parema huka valitud meeskonnad ning see koosneb koolitusnädalavahetustest, teemaõhtustest ja personaalsest mentorlusest. Parimad meeskonnad jätkavad arenguprogrammi jooksul ja peale seda võistlust TV3 telesaates “Ajujaht”, konkureerides 75 000 euro suuruse auhinnafondi nimel.

Ajujahi korraldustiim toetab kõiki arenguprogrammis osalevaid meeskondasid, suunates neid asjakohaste investorite, kiirendite, inkubaatorite ja teiste äri alustamiseks vajalike kontaktide ning organisatsioonide juurde. Seda nii arenguprogrammi ajal kui ka pärast seda Ajujahi vilistlasprogrammis.

Ajujahi arenguprogramm toob kokku tasemel eksperdid nii Eestist kui piiritagant. Arenguprogrammi käigus loodud võrgustik aitab äri alustamisel ka peale konkursi lõppu.

Tasemel mentorlus
Ajujahi arenguprogrammis osalevad meeskonnad viiakse programmi aluses kokku mentorite võrgustikuga. Üheks esimeseks ürituseks arenguprogrammis on MentorMeetUp, kus kõigil meeskondadel on võimalik mentoritega lähemalt tuttavaks saada ja leida enda äriidee spetsiifikast ja valdkonnast lähtuvalt sobiv mentor. Mentorid suunavad ja nõustavad meeskondasid terve arenguprogrammi vältel.

Mentorite hulka kuuluvad nii tuntud ettevõtjad, investorid, võrgustikuliikmed ja Ajujahi toetajate ning sponsorite tippeksperdid.

Koolitusnädalavahetused
Arenguprogramm koosneb koolitusnädalavahetusest. Need annavad nii teadmise kui tööriistad kõigeks, mida on vaja enda ärimudeli loomiseks, selle läbimõtlemiseks ja edasi arendamiseks. Koolituste teemad katavad järgmisi teemasid:

  • Ärimudeli innovatsioon ja prototüüpimine
  • Tootearendus, turundus ja müük
  • Esitlustehnikad ja pitchimine
  • Eksport

Koolituste teemasid kohandatakse vastavalt arenguprogrammis osalevate meeskondade reaalsetele vajadustele. Koolitusnädalavahetused on sisukad ja hands-on – iga meeskond saab samaaegselt tegeleda enda äriideega, seda edasi arendada ja kuuldut kohe katsetada.

Koolitused oleme planeerinud nädalavahetuseti, et kõik arenguprogrammis osalevad meeskonnad nendest maksimaalselt osa saaksid võtta. Kusjuures esimese tipp-tasemel koolituse saavad ka kõik 100 parema hulka valitud meeskonnad enne kui nad žürii ette astuvad. Sellel koolitusel on fookuses just enda pitchimistehnika lihvimine.

Lisaks programmis ettenähtud koolitustele toimuvad terve konkursi vältel ka mitmed teemaõhtud, mis on avatud ka kõigile teistele Ajujahi sõpradele ja huvilistele.

Telesaade “Ajujaht”
Ajujahi konkurssiga käib käsikäes ka kaheksast episoodist koosnev telesaade, mis jälgib arenguprogrammi jooksul meeskondade arengut ja tutvustab osalevaid äriideid Eesti rahvale. Telesaade paneb meeskonnad proovile ja sõelub välja tugevamad. Telesaade on eetris kevadel 2019. Sellest hooajast on “Ajujahi” saatejuht Marii Karell ning saadet edastab TV3. Varasemaid telesaateid saab järelvaadata siit.

Ühisüritused
Ajujaht ei ole pelgalt äriideede konkurss, vaid ühtlasi ka võrgustik, mistõttu paneme tipptasemel koolituste ja äriideede arendamise kõrval olulist rõhku ka ühistele ettevõtmistele ja kogemuste vahetamisele. Korraldame ühiseid väljasõite, vaatame traditsiooniliselt üheskoos telehooaja avasaadet, saame kokku põnevaks superfinaaliks ning jagame üksteisega nii võite kui katsumusi.

Võrgustik ja kontaktid
Eesti suurima äriideede konkursina teeme järjepidevalt koostööd nii start-up-kogukonna, katusorganisatsioonide kui mitmete algatuste ja üritustega. Ajujahi arenguprogramm pakub kõigile meeskondadele võimalust soodsalt ja stressivabalt saada osa nii konverentsidest (Latitude59, Arctic15 jt), pitchimisüritustest (EstBAN pitch jt) kui muust.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: