Microsofti HR-partner Merle Liisu Lindma: vali erinevus!

4. veebruar 2021

Microsofti HR-partner Merle Liisu Lindma: vali erinevus!

Mis kasu on töötajaskonna mitmekesisusest?

Meeldib see meile või mitte, aga nii maailm kui ka inimesed on mitmekesised. Erinevus rikastab, muudab elamise põnevamaks ja kindlasti keerulisemaks. Mitmekesisuse aluseks saab olla iga tunnus, mille abil võib jõuda järelduseni, et keegi teine on erinev. Erinevust märkab silmaga (jälgitav ehk demograafiline mitmekesisus) või siis silmaga märkamatu (mittejälgitav ehk kognitiivne mitmekesisus). Lihtsalt märgatav erinevus on näiteks sugu, vanus, rass, rahvus või mõni muu erivajadus. Vähem märgatav on haridus, väärtused, mõtteviis, iseloomuomadused, oskused ja suhtlusviis.

Inimene on sotsiaalne olend, kellele meeldib kuuluda gruppi ja olla kaasatud

Tavaliselt inimene eelistab ja valib endale kaaslased sarnasuse alusel. Inimesed, kellega tuntakse mingit sidet, jagatakse maailmavaadet ja samu huvisid. Paljud ettevõtmised saavadki alguse mõnest grupist, olgu see siis sõpruskond, perekond või ülikoolikaaslased. On grupp, on idee, hea tahe ja koos asutakse seda ellu viima sooviga muuta maailm paremaks ja luua omale töökoht. Sünnib start-up. Kui hästi läheb ja esimesed investorid ja/või kliendid leitud, on põhjust peagi võtta tööle uusi inimesi. Juba algusfaasis on hea mõelda väga hoolega, miks  värvata, mis rolli värvata, milliseid isikuomadusi, oskusi jne on vaja just selle rolli täitmiseks.

Oluline on olla julge ja kaasata tiimi endast erinevamaid (targemaid nagunii) inimesi, kes jagavad Sinuga väärtusi!

Miks?

Mitmekesisemad tiimid on loovamad. Erinev mõtteviis, elukogemus, vanus, sugu ja kultuuriruum rikastavad tiimi. On väga tõenäoline, et olukordi nähakse teistsugustest vaatenurkadest. Erinevate inimeste kogemused annavad tiimile võimaluse genereerida rohkem ideesid, sobivaimaid lahendusi. Näha üldse maailma ning kliendi soove laiemalt. Mis omakorda annab võimaluse luua paremat toodet ja teenust, mida kliendid tarbivad rohkem, hindavad kõrgemalt ja ehk on ka investoreid seeläbi lihtsam leida. Tänases päevas investorid hindavad lisaks ideele pehmeid väärtusi nagu tiimi mitmekesisust ja ettevõtte kultuuri.

Kui ettevõttes on homogeenne töökeskkond, kultuur, siis otsitakse tihtipeale sarnaseid, just sinna keskkonda sobituvaid töötajaid: samast rahvusest, vanusegrupist ja soost. Juhul kui potentsiaalne või uus töötaja erineb olemasolevatest oluliselt, siis võib juhtuda, et teda ei võeta tööle, vaatamata sellele, et tal on ettevõttele väga vajalikud oskused.  Variant on, et ta ei soovi ise tööle asudagi või lahkub ettevõttest esimesel võimalusel, sest ta ei tunne ennast tiimi kuuluvana ja kaasatuna.

Kui ettevõte loob kultuuri, kus kõik erinevused on teretulnud ja kus töötajad tunnevad ennast psühholoogiliselt turvaliselt; kus nad saavad olla autentsed ning organisatsiooni esimestest sammudest alates päriselt pööratakse tähelepanu mitmekesise tiimi loomisele, siis see annab ettevõttele võimaluse saada, olla ja jääda atraktiivseks tööandjaks absoluutselt kõikidele inimestele, kes on (maailma) tööturul olemas. See on suur saavutus ja oluline konkurentsieelis tööturul. Eriti arvestades, et heade inimeste järele on nõudlus tööturul pigem kõrgem kui pakkumine. Ehk siis üha enam valivad töötajad tööandjaid.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: