Mentorid: nüüd tuleb ideid testida!

28. jaanuar 2016

Mentorid: nüüd tuleb ideid testida!

Ajujahi telehooaja alguseni on vähem kui neli kuud ning tiimid tegelevad pingsalt tootearendusega. Kaugele meeskonnad jõudnud on? Sellest räägivad FlareUPi, CarDrop’i ja Helpific’u mentor Ivo Remmelg ning Levidera E-Muusikakooli mentor Taavi Raidma.

Nii Raidma kui Remmelg nõustuvad, et ajaline surve tiimidele on väga suur, kuna tooted tuleb arendada uudseks, taskukohaseks ja kasutajasõbralikuks – seda kõike vägagi piiratud perioodi vältel. Sealjuures tuleb saada tooted toimima nii kiirelt kui vähegi võimalik, kuna sellest sõltub edu konkursil.

Remmelg ütles, et väga kiiret arengut on näidanud CarDrop, mis tuli Ajujahi konkursile pelgalt ideega, kuid praeguseks saab juba rääkida koostöölepingutest partneritega. «Autofirmadega on üks leping sõlmitud ning kaks sõlmimisel. Vajalikud kompetentsid on olemas ning nüüd tuleks teenust kiirelt testida, esialgu kasvõi arendatava portaalita,» ütles ta. Remmelg lisas, et testimine oleks vajalik edasise turundustegevuse planeerimiseks ja ärimudeli lihvimiseks.

Tormiline areng koolinoorte tiimilt
Raidma rõhutas, et Levidera E-Muusikakooli poiste puhul võib samuti märgata kiiret arengut. «Tiim on tublilt edasi liikunud nii ärimudeli kui tootearendusega, arvestades selle käigus nõustajate soovitusi ja analüüsides ise turgu ning konkurentsiolukorda,» ütles ta.

«Praegusel hetkel on oluline laiemalt valideerida toote vastavust tarbijate ootustele, identifitseerida parimad võimalikud kanalid tarbijateni jõudmiseks ja paika saada hinnastamismudel,» selgitas Raidma. Ta viitas, et konkursil silmajäämiseks tuleks selgelt eristuda ning tormiline arendustegevus on üks võimalus end tõestada.

Mentorid osutavad kitsaskohtadele
Remmelg rõhutas, et tiimid peavad arendama atraktiivsust nii tarbija kui investori vaatevinklist vaadatuna ning tõi ühe näite. «Helpific on fokusseerinud oma tegevuse ärimudeli tõestamisele. Nüüd peavad nad saadud tulemustele numbrid lisama ja investoritele sobivaks saama, sest kiire kasv eeldab investeeringuid,» rääkis ta.

Tulles tagasi Ajujahi konkurssi ajalisele survele, jätkas Remmelg tiimiga FlareUP. Ta ütles, et FlareUP on oma ideed lihtsustanud ning parandanud elektroonikadisaini, kuid riistvaralise toote arendustegevus on paratamatult aeglane, mis esitab meeskonnale tõsise väljakutse just Ajujahi konkursi ajalises kontekstis.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: