Ingelinvestori panus

Selleks, et ettevõtet kiiremini arendada kaasavad paljud meeskonnad oma esimese investeeringu ingelinvestoritelt. Mõnikord arvatakse ekslikult, et investorite kaasamine on sobiv vaid tehnoloogiafirmadele. Tegelikkuses on investorite kaasamine sobilik kõigile ettevõtetele, kellel on hea plaan kaastava raha kasutamiseks ning investoritele tulu teenimiseks.

Eesti ingelinvestorite tüüpiline investeerimissumma jääb kümne ja viiekümne tuhande euro vahele. Tihti koonduvad erinevad inglid ka ühte sündikaati, mille kaudu investeeritakse tüüpiliselt paarsada tuhat kuni miljon eurot. Üks parimaid ülevaateid Eestis toimuvatest startup ettevõtete rahastamisringidest on võimalik leida siit.

Ajujahi meeskondadest on ingelinvesteeringu kaasanud teiste hulgas Sprayprinter, Cumulus, Click and Grow, Taxify, GoWorkaBit ja Timbeter.

Millist panust tasuks ettevõttel varajase faasi investoritelt lisaks rahalisele investeeringule oodata? Lisaks rahale on investorite oluline ressurss aeg. Enamasti on kõik investorid valmis oma aega ettevõtte hüvanguks panustama, kuid oluline on selgeks teha, millises mahus. Kindlasti on ettevõtja ülesandeks tagada, et investori poolt panustatud aeg oleks ettevõttele võimalikult kasulik. Selleks otstarbeks tuleb enne investeeringu kaasamist kaardistada potentsiaalsete investorite kompetentsid ning võimalused ettevõte aitamiseks. Laiemas plaanis aitavad investorid enamasti müügitegevuses läbi oma kontaktide, tootearenduses läbi toote testimise või oma tehnilise oskusteabe ning organisatsiooni arendamise (sh värbamine ja raha kaasamine) läbi oma kogemuse.

Väiksemate investorite grupi korral on tavapärane eeldada, et iga investor pühendab ettevõtte mentordamisele vähemalt paar tundi kuus, kuid haruldane pole ka märkimisväärselt suurem panus. Kindlasti peab investori ja ettevõtja vahel valitsema suhe, mis võimaldaks ettevõtjal igal ajal investorile helistada ning vajalikus küsimuses nõu paluda. Kindlasti tasub olulisemate investoritega seada sisse kindlad rutiinid kohtumiste või mentordamiste jaoks. Seesugune asjade korraldus võimaldab aega paremini planeerida ning tagab koosolekutest parema osavõtu.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: