Edible: biolagunev ei tähenda kohe, et see on parim

12. märts 2019

Edible: biolagunev ei tähenda kohe, et see on parim

„Aastaks 2050 on mere- ja ookeanivees plastikut rohkem kui kalu,“ räägib Edible tiimijuht Brett-Peter Rästas probleemist, mille lahendamisega Tartu abituriendid praeguseks enam kui aasta tegelenud on.

Brett veab eest Ajujahi 30 parima äriidee hulka jõudnud tiimi nimega Edible, kes toodab ühekordseks kasutuseks mõeldud söödavaid lusikaid. „Edible lusikad on kõige keskkonnasäästlikum alternatiiv praegu olemasolevatele ühekordsetele toidutarvikutele,“ räägib Brett ja lisab, et noorte peamiseks mureks on keskkonnahoid.

Tartu koolinoorte idee sai alguse 2017. aastal, mil koolis oli vaja luua õpilasfirma. „Uurisime asju, mida teha ja jõudsime uudiseni, mis kajastas, et Prantsusmaa soovib aastaks 2020 keelata ühekordsete plastiknõude kasutamise täielikult,“ räägib Brett. Probleemis nähti võimalust, millele ühiselt lahendust otsima hakata.

Foto: JP Hion

 

Kõige keskkonnasäästlikum alternatiiv

Ehkki keskkonnasäästlikke alternatiive plastikule on mitmeid, ei tegele need Bretti sõnul siiski probleemiga väga efektiivselt. Biolagunevast plastikust ja puidust toodetud alternatiivid ei ole loodussõbralikud ja jälg jääb neist maha ikkagi. Edible lusika saab inimene peale kasutamist ära süüa.

„Me ehitasime Edible söödava kontseptsiooni peale, kuna see on innovaatilisem. Aga olukorras, kus sa ei taha seda ära süüa,  töötab see samamoodi nagu biolagunev plastmass, ainult paremini,“ selgitab Brett. Tootearenduse käigus tegid poisid katse, kus panid lusikad heki alla ning kust need paari nädalaga täielikult ära kadusid. Vahet pole, kas need sõi ära mõni loom või nad lihtsalt lagunesid ära. Bretti sõnul on oluline see, et jälge maha ei jäänud.

Küsimusele, mis biolagunev plastmass keskkonnasõbralik ei ole, vastab Brett, et selle lagundamine nõuab väga kindlaid tingimusi ja keskkonda. Olukorras, kus enamus maailma prügisorteerimissüsteeme ei suuda välistada biolaguneva plastmassi jõudmist olmeprügi hulka, ei ole bioplastmass lagunev. „Kui selle lagunemiskeskkond ei ole sobiv, tekib sama palju kasvuhoonegaase kui teatud distantsi autoga sõitmise peale,“ selgitab Brett. „See, et on biolagunev, ei tähenda kohe, et see on parim.“

Foto: JP Hion

 

Eratarbijalt ettevõttele

Ehkki inspiratsioon tuli Prantsusmaalt, ei lähenenud poisid väljakutsele kergekäeliselt. Tootearendusega kaasnes põhjalik eneseharimine ja turukaardistus, mis aitas sihti seada.

Õpilasfirmana alustades keskendus tiim otsemüügile lõpptarbijale. Kuna selliselt on äri skaleerimine keeruline, otsustati võtta suund B2B ärimudelile. Juba praegu on tiimi koostööpartnerite ja huviliste nimistus cateringe, edasimüüjaid, toidu- ja ökopoode, suurüritusi ja festivale ning teisi eraettevõtteid. „Tarbijate surve ja erinevate regulatsioonide tõttu peavad ajaga paljud ettevõtted plastikust lahti ütlema,“ selgitab Brett. Praegu valmistutakse Bretti sõnul esimeseks tõsiseks piloodiks.

Toote testimiseks on tiim viinud läbi palju testgruppe. „Umbes 2000 inimese pealt on 90 protsenti valmis meie toodet ostma ja kasutama,“ räägib Brett. Ta lisab, et ettevõtetele on antud lusikaid proovida, kuid esimene pilootprojekt laseb end veel pisut oodata, sest on alles plaanimisel.

Foto: JP Hion

 

Koduköögist teaduslaborisse

Esimeste lusikate valmistamine oli ideetasandil lihtne. Poisid ostsid võimalikult palju erinevaid jahusid, millega katsetama hakati.

Esimesed lusikad tehti valmis koduköögis. „Alustasime üksteise kodudes ja saime väga kiirelt aru, et selliselt ei saa. Meil puudus igasugune teadmine ja ressurss,“ räägib Brett algusaja katsetustest. Mõni kuu hiljem saadi kokkuleppele Tartu Kutsehariduskeskusega, kuhu tootmine hiljem ka koliti. Tänaseks on tootmine ja tootearendus liikunud Eesti Maaülikooli toidulaborisse, samuti on tiimiga ühinenud ka toidutehnoloogia haridusega inimene.

Foto: JP Hion

Kolm tiimiliiget neljast on tänavu suvel lõpetamas gümnaasiumit, mistõttu käib hetkel usin tulevikuplaanide tegemine, kus olulisimal kohal on Edible arendamine ja sellega suurtele turgudele liikumine. Plaan A on rahastuse kaasamine eelkõige tootmismahtude kasvatamise eesmärgil.

Plasttoodete mõju eeskätt veekeskkonnale on täna hoomamatult suur ning fakt on see, et nii edasi ei saa. Just seepärast pole kahtlustki, et Edible on õigel teel.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: