Börs – võimalus ettevõtlusesse raha kaasata

12. veebruar 2015

Börs – võimalus ettevõtlusesse raha kaasata

Nasdaq Tallinna juht Rauno Klettenberg räägib, kuidas ja miks kaasata ettevõtte arendamiseks raha väärtpaberituru/börsi vahendusel.

Erinevad ettevõtted vajavad erinevaid rahalisi vahendeid erineval otstarbel ning erinevates arenguetappides. See lause ning sõna „erinev“ kordumine iseloomustab väga hästi vajadust rahastamisallikate alternatiivide järele.

Mida mitmekülgsem on finantsturg, seda paremad võimalused on ettevõtlusesse raha kaasata. Börs kui finantsinstrumentide turg on üheks selliseks võimaluseks, mis on meie kohalikul turul suhtelislt pikka aega ka olemas olnud.

Lihtsustatult öeldes on väärtpaberibörs oma olemuselt turg nagu iga teine. Turg, kus on kohal ostjad ja müüjad. Instrumendi turuhind kujuneb nõudluse ja pakkumise tulemusena ning laialdasemalt tuntud instrumendid on aktsiad, võlakirjad ja fondiosakud.

Nagu paljudes valdkondades, siis on ka avalikul väärtpaberiturul toimunud viimastel aastakümnetel olulised ja kiired arengud. Valdavalt on kadunud filmidest tuntud pilt, kus kauplemine toimus kätega hoogsalt vehkivate inimese vahel ning tänaseks on kauplemine liikunud peamiselt elekroonilistesse kanalitesse. Selle tõttu on tänast kauplemist võrreldud näiteks pallimäguga, kus mängu enda asemel vaadatakse kogu aja jooksul üksnes skooritablood.

Samas on tänane kauplemine ajaliselt oluliselt vahetum, efektiivsem ning ettevõtete tulemused kajastuvad hindades kiiremini. Muutunud pole aga börsi roll, milleks on raharingluse käigus hoidmiseks viia kokku need, kellel on vaba raha (investorid) ning need, kel raha ei ole, kuid kel on ideed, mida raha abil ellu viia.

Meie väärtpaberibörsil on olemas keskkonnad, kus kaubeldakse ja kus kaasatakse erinevat tüüpi raha. Reguleeritud turg on mõeldud juba toimivatele ning pikema ajalooga ettevõtetele, kes soovivad jõuda oma arengus uuele tasemele. Altrernatiivturg on mõeldud väiksematele, ambitsioonikatele alustavatele ettevõtetele.

Põhjuseid, miks ettevõtted börsile tulevad, on palju, kuid olulisemad on vajadus täiendava raha järele, ettevõtte tuntuse suurendamine, usaldusväärsuse tõstmine partnerite silmis, ettevõtte turuväätuse välja selgitamine. Põhjused, miks nende eesmärkide täitmiseks valida vahendina aktsiad (omakapital) või võlakirjad (võlakapital), tulenevad konkreetse ettevõtte vajadustest ehk määratlemisest, milleks raha kaasatakse ning milline on parajasti parim viis investeeringuid finantseerida.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: