Analüüs: finaalikohta väärinuks ka eResNetwork, Helpific ja LogPicker

22. aprill 2016

Analüüs: finaalikohta väärinuks ka eResNetwork, Helpific ja LogPicker

Tehnopoli Startup inkubaatori juht Martin Goroško toob välja kolm meeskonda, mis võinuks tema hinnangul samuti Top7 hulka jõuda.

Kõikide Ajujahi Top30 hulka jõudnud projektide puhul on äriline potentsiaal selgelt olemas. Austades Ajujahi žürii kaalutletud otsuseid julgen oletada, et järgneva kolme projekti eestvedajate ees oli finaaliust sulgeda oluliselt keerulisem.

eResNetwork
Nemad lahendavad tänase Interneti suurimaid probleeme, milleks on turvalisus ja isikustamine. Tuginedes paljuski Eesti riigi käivitatud e-Residentsuse programmile on meeskond tabanud hästi probleemset tuiksoont selliste tegijate jaoks nagu Google ja Facebook — kuidas välistada libakontode loomist ning luua kvaliteetset, isikustatud ja tuvastatud, kasutajakontodel põhinevad andmebaasi?

Kui täna kasutatakse selleks laialt levinud krediitkaarte, pangakontosid ja e-posti aadresse, siis eResNetwork loob uue turvastandardi läbi e-Residentidele pakutava ID-kaardi. Nõnda on võimalik pakkuda rahvusvahelist autentimise teenust, kuna inimese eksistentsi tõestab ID-kaardi või e-Residentsuse staatuse olemasolu.

Sellise teenuse turg on suur, rakendatav erinevates valdkondades (e-kaubandusest sotsiaalmeediani) ning läbi aja pigem kasvava nõudlusega. Projekti väljakutseks on nö sõna levitamine. Sisuliselt peab toode kujunema standardiks, mida pole lihtne teostada turunduslikult ega finantsiliselt. Samas, meeskond teab mida teha tuleb, valdab teemat ning ei jää üle muud, kui soovida neile edu ja kannatlikku meelt teekonnal turvalisema e-ühiskonna suunas.

Helpific
Helpific on meeskond, kes on tegutsenud koos üsna kaua. Selleks on ka põhjus, sest arendatakse teenust, mis ei ole ainult vajalik vaid ka südamlik. Helpific on veebipõhine tugikeskkond, kus erivajadustega inimesed saavad vajadusel tellida isikliku abistaja teenust. Tuues analooge, on see justkui Taxify, mis viib kokku erivajadusega inimese abi ja toe pakkujaga. Olen veendunud, et see teenus kõnetab väga kindlat, lojaalset ja aktiivset sihtgruppi, kellele turg kuigi palju alternatiivseid lahendusi ei paku.

Probleemiks on ennekõike see, et nagu igale uuele inimeselt-inimesele teenusele omane, nõuab see käivitumiseks palju kasutajaid ja tellijaid, et teenus sujuvalt töötaks. Samuti vajab sissetöötamist kaubamärk, et saada suurimaks vahendusteenuse pakkujaks sektoris, konkureerides samal ajal tugevate sotsiaalvõrgustikega.

Usun, et meeskond ei viska Ajujahi finaalist väljajäämise tõttu püssi põõsasse ning tegutseb edasi. Arvestades, et nende teenus on olnud aktiivne lühikest aega, võtab ka kasutajate kogumine loodetavasti peagi hoo üles. Juhul kui teenuse kasutajaskond selgub ning vahendamine hakkab tööle, on sel projektil suur potentsiaal erainvestori kaasamiseks.

LogPicker
Tegemist on veebipõhise palgivalikuprogrammiga käsitöö palkmajaehitusega tegelevatele ettevõtetele, mis muudab palgivaliku lihtsamaks ja kiiremaks. Tundmata hästi seda ärivaldkonda ning meeskonda, julgen arvata, et see on üsna lennukas idee, mis võiks kujuneda suhkrutükiks sellisele puittooteid eksportivale riigile nagu Eesti.

Teadupärast on palkmajade ehitus aeganõudev protsess eeskätt seetõttu, et palkide sobitamine õigesse kohta nõuab täpset mõõtmist. Kui süsteem suudab palgid kaardistada ning nende asukohta ehitises soovitada ja valikut nii automatiseerida, oleks aja ja raha kokkuhoid märkimisväärne (meeskond ise lubab 35% kokkuhoidu ajas). Miks mulle see mõte meeldis? Just nimelt seetõttu, et valdkonnas on “valu” leitud ning meeskond pakub selle leevendamiseks “õiget ravimit”. Sellised kindlale nišile suunatud tooted on kahtlemata konkurentsivõimelisemad ning nende sihtgrupini viimine on idufirma jaoks ajaliselt ja rahaliselt jõukohane. Õhku jäävad veel tehnilised üksikasjad ja väljakutsed, kuid usun, et neid näitab meeskond juba siis, kui valmis toode turul on.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: