Startup mentor: valideerige oma äriideed kõigiga, kes viitsivad teid ära kuulata

21. juuli 2022

Startup mentor: valideerige oma äriideed kõigiga, kes viitsivad teid ära kuulata

Mentorluse rollist iduettevõtluses räägitakse aina rohkem ning paljud ettevõtjad on mõistnud ja kogenud, et õigeaegne mentorlus on alustava ettevõtte arengus sageli isegi tähtsamal kohal kui investeeringud. Kolm tuntud Ajujahi kiirendi mentorit toovad välja, miks on mentorluse roll iduettevõtluses kriitilise tähtsusega ning kuidas mentor-mentee  suhtest maksimaalselt kasu saada.

Mailiis Ploomann

EASi ja KredExi ühendasutuse teadusmahuka ettevõtluse projektijuht Vaido Mikheim, kes mentordab Startup Estonia koosseisus peamiselt ettevõtluse elukaare varases faasis olevaid tiime, nendib, et mentorluse rolli ei saa üheselt defineerida, sest vahel on mentordatavat tarvis turgutada, vahel innustada, teinekord aga hoopis hoogu maha võtta – oluline on liikuda edasi ja seda vajalikus suunas ning mõistlikus tempos.

Ajujahi kiirendi pikaaegse mentori, SEB Baltikumi strateegiajuhi Andra Altoa sõnul on mentor kui sõbralik sparringupartner, kes küsib, nügib ja suunab, tihtipeale ka läbi keeruliste küsimuste ning väljakutsete püstitamise.

„Mentorina oled ühelt poolt eemalseisja, kuid teisalt ka südamega kaasas ning tahad tiimi edule igati kaasa aidata. Mentordamise juurde kuulub kindlasti ka enda kontaktide ja kogemuse jagamine,“ rääkis Altoa.

Sama kinnitab ka rohkem kui 10-aastase mentorluskogemusega Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann, kelle arvates ongi mentoriga kaasas käiv kontaktvõrgustik üks olulisemaid väärtuseid, sest ettevõtte jaoks muidu kättesaamatu inimene võib olla vaid ühe telefonikõne või e-maili kaugusel.

„Me kõik vajame oma töös kedagi, kellega teemasid sparrata, kellele oma ideid ja mõtteid kõva häälega välja rääkida või siis lasta mõnel erapooletul vestluspartneril anda ausat ja heasoovlikku tagasisidet. Palgatöötajal on selleks tihti juht või mõni kolleeg, ent alustav ettevõtja kipub taolisel hetkel võrdlemisi üksi jääma,“ selgitas Ploomann ning lisas, et mentor sobib sellesse rolli ideaalselt.

Kas parem on üks mentor või mitu?

Kuna iduettevõtted on komplekssed, siis ei ole haruldane, et ühe tiimiga käib kaasas mitu mentorit vastavalt ekspertiisile või valdkonnale. Kuna ettevõte on siiski üks tervik ning mentordusvaldkonnad kipuvad olema omavahel põimunud, siis võib juhtuda, et erinevate mentorite soovitused lähevad omavahel vastuollu.

„Nagu igapäevaelus, nii tuleb ka ettevõtluses aktsepteerida, et maailmas valitseb mitmekesisus nii arvamuste, lahenduste kui ka eksimuste osas. Päeva lõpuks tuleb ettevõtjal endal otsustada, millist nõu kuulata ja millist mitte – teha omad otsused ning tulla toime nende tagajärgedega,“ rääkis Startup Estonia mentor. Just lahknevused mitmete mentorite suuniste ja soovituste osas on SEB Baltikumi strateegiajuhi arvates iduettevõtja vaatest üks keerulisemaid teemasid, millega ettevõtet arendades tegeleda. Keda uskuda? Kelle soovitust seekord mitte arvesse võtta? Olulisemate teemade puhul võib see saada ettevõtte saatusele määravaks. Siinkohal rõhutab ta samuti, et keerukusele vaatamata teeb oma otsused ja valikud ikka ja alati tiim ise.

Elisa äriüksuse juhi sõnul on aga ettevõtte jaoks kindlasti parem, kui nendega käib kaasas mitu erinevat eksperti, selle asemel, et üheskoos pimesi filosofeerida või oluliste teemade kohta guugeldada. „Puhtpraktiliselt tasub eelnevalt enda jaoks välja mõelda, millist abi ja millises valdkonnas mentorilt oodatakse ning veenduda, kas ta on valmis seda ka pakkuma. Näiteks, kui minu poole pöördub tiim, kes soovib abi füüsilise kauba tootmise välisriiki kolimisega, siis on see valdkond, millest ma ei tea midagi ning taolisele tiimile ütleksin kohe alguses, et neil tuleb selle konkreetse teema juurde leida keegi teine,“ selgitas Ploomann.

Mentorite soovitused alustavale ettevõttele

Alustavale ettevõttele soovitavad mentorid eelkõige tegutsemist, sest kuivõrd on plaanid vajalikud ja mõtlemine kasulik, siis hakkavad asjad juhtuma vaid tegutsedes. Tegutsemise juurde käib loomulikult ka oma idee valideerimine – võimalikult paljude ja erinevate inimeste peal. „Valideerige oma ideed kõigi peal, kes suudavad piisavalt kaua paigal seista, et teid ära kuulata. Küsige tagasisidet ja väärtustage igat infokildu, mis pudeneb, sest oluline on mõista, kuidas erinevad inimesed teist aru saavad ning teie juttu tõlgendavad,“ rääkis Ploomann.

Andra Altoa sõnul on kõige olulisem aga tunda süvitsi oma klienti ning tihedas konkurentsis ellujäämiseks ehitada üles toode või teenus, mis on MLP (minimum loveable product) mitte ainult MVP (minimum viable product). See tähendab, et lisaks olulise kitsaskoha lahendamisele tuleb ka mõelda kliendikogemuse, kasutajamugavuse, disaini jms peale.

„Teiseks tuleb hoolikalt valida omale tiimiliikmeid. Väga hea sõbraga võib laupäeva õhtuti saunas küll ülimalt lõbus olla, ent ühiselt äri ajades ei pruugi sugugi kõik laabuda, kui arusaamine elust ning eesmärkidest on erinev,“ sõnas Ploomann ning lisas, et heas tiimis on erinevate oskustega inimesed, kes tingimata ei pea olema eraelus sõpruskond, küll aga võiksid nad täiendada üksteist tööalaselt. Sama leiab ka Altoa, kelle hinnangul ongi just hea meeskond edu eeldus.

„Elu, nagu ettevõtluski, on pikk protsess. Kõigil tuleb ette paremaid ja halvemaid päevi. Selle vaatamata looge, väärtustage ja hoidke inimsuhteid. Käibed ja kasumid on olulised, suhted klientide, konkurentide, meeskonnaliikmete ja perega veel olulisemad,“ sõnas Startup Estonia mentor Vaido Mikheim.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: