Start-upid sisenevad julgelt energeetikasse

3. jaanuar 2018

Start-upid sisenevad julgelt energeetikasse

Energiasektoris on uus ja jõudu koguv trend uudsetel ärimudelitel põhinevad ja kiiresti kasvavad tehnoloogia startupid, kelle põhieesmärk on lahendada akuutseid turuvajadusi. Seda õigustatult, sest andmete kogumine, töötlemine ja süsteemi juhtimine käsitsi ja piiratud arvu osalistega on eilne päev. Tänane süsteem on üha enam automatiseeritud ning põhineb kogu tarkvõrgu ökosüsteemi toimimisel, kuhu on kaasatud tootjad, tarbijad ja energiateenuste pakkujad erinevatest sektoritest ja kasvufaasidest.

Energeetikasektor liigub globaalselt üha kiiremate sammudega digitaliseerituse poole ning aina enam kasvab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate osakaal. Üle maailma on märgata kolme suuremat trendi. Esiteks taastuvenergia üha aktiivsem kasutamine ja energiasüsteemi integreerimine. Teiseks energiasäästmine, süsteemides ja protsessides efektiivsuse tõstmine. Kolmandaks tarbija aktiivsem osalemine turul, mis koos taastuvenergia osakaalu suurenemisega toob endaga kaasa hajustootmise, mikrosüsteemide ja salvestustehnoloogiate olulisuse kasvu.

Nendele arengutele on ühelt poolt hoogu andnud ülemaailmne Pariisi kliimalepe CO2 õhkupaiskamise vähendamiseks, sealhulgas Euroopa Liidu keskkonnasäästev energiapoliitika ning mõistagi nende eesmärkidega kaasnev investorite valmidus sektorisse panustada. Teisalt on seda kõike soodustanud ka üldine info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kiire arengutempo. Mis aga peamine, üha olulisemaks on muutunud kõikide nende arengute taustal tarbija, tema aktiivne osalemine turul, võit ja kasu. Erinevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevad Internet of Things (IoT) lahendused annavad võimaluse monitoorida, visualiseerida ja selle tulemusel ka reaalajas inimestel oma energiatarbimist targemalt juhtida.

Nii on laias maailmas ringi vaadates üha argipäevasemaks muutunud tarkade monitoride või kaugjuhtimissüsteemide kõrval ka nn tervikkontseptsioonid. Smart City erinevad lahendused suurandmete kogumiseks ja töötlemiseks ning IoT on tekitanud uuel tasemel, iga elaniku huvidega arvestava elukeskkonna. Olgu selleks päikesepaneelidega teed Hollandis või näiteks täiesti uute megalinnade ehitamisel juba projekteerimisfaasist peale targa linna kontseptsioonidega arvestamine Hiinas ja Saudi Araabias. Sealsed tehnoloogiaettevõtted, energiatootjad ning linn rajavad üheskoos lahendusi, mis loovad energiasäästu ja rohelise elukeskkonna.

Smart City kõrval on selgelt eristunud ka Smart Grid ehk tarkvõrgu kontseptsioon. Tarkvõrk ühendab eluhooned, äri- ja tööstuspargid, sõidukid, energiatootjad, taristu, energiasalvestuse ning lõpptarbijad läbi nutikate energiateenuste pakkumise ja selleks vajaliku turukeskkonna loomise.

Ka meie ettevõtjate pilgud on üha rohkem pööratud energeetikasse. Seadmete nutikaks muutumine kodudes ja väliskeskkonnas, ärihoonetes, tööstuses ja ka riigi tasemel ei ole enam mingi haruldus. Targad termostaadid, valgustid, rulood, kliima- ja küttesüsteemid on juba ammu reaalsed tooted, mida igaüks saab endale soetada. Targad tänavavalgustid tänavatel või tarbimisjuhtimissüsteemid kodus, ärihoones, tööstuses koos nutikate sensorite, kontrollerite ja täituritega on samuti levinud. Kõikidel nendel seadmetel poleks aga väärtust, kui poleks teenuseid, mis võimaldavad seadmete kaudu tohutul hulgal kogutavaid andmeid töödelda ja seeläbi kasutajale lisaväärtust luua näiteks tarbimise juhtimiseks või energiavõrgu paindlikkuse tõstmiseks.

Eesti ettevõtetest on ennast tõestanud ja Ameerika turule sisenenud Thinnect, kes pakub tarkvara erinevate seadmete ühendamiseks. Thinnecti baastehnoloogaist on välja kasvanud nutikaid piirivalvesensoreid ja teiste raskesti ligipääsetavate asukohtade jälgimisseadmeid tootev ettevõte Defendec ning tarku tänavavalgusteid tootev Cityntel. Mainimata ei saa jätta ka ettevõtet Skeleton Technologies, kes on Euroopa turuliider superkondensaatoritel põhinevas energiasalvestuses ning on tootmiseks kaasanud juba mitmeid suuri investeeringuid.

Loetelu võiks veel jätkata pikalt, näiteks börsihinda jälgivaid elektrilise põrandakütte termostaate tootev Smart Load Solutions, tarbimise juhtimise ja tarbijate agregeerimise teenust Soomes pakkuv Sympower, üle maailma kliima- ja küttesüsteemide kaugjuhtimise lahendusi eksportiv Airpatrol, tarbimise juhtimise teenust Eesti turul arendav Energia Juhtimiskeskus, ärihoonete energiatarbimise monitooringut pakkuv AU Energiateenus jne.

Kirjeldatud arengute taustal on hea meel tõdeda, et Ajujahil selgunud 30 edasipääsenu seas on mitmeid nutikaid ideid ka energiasektorist. Kolm tugevat tiimi – PowerUp Fuel Cells, SmartVent ja StepCharge – peegeldavad väga täpselt ka eelpool toodud kolme suuremat globaalset trendi. Neist esimene pakub kütuseelemendil põhinevat elektri ja soojuse koostootmise lahendust arendades mikrosüsteeme, teine keskendub sisekliima kvaliteedi tõstmisele läbi sisekliimaseadmete juhtimise ning kolmas muudab telefonide ja tahvelarvutite laadimise läbi uue algoritmi tõhusamaks pikendades seadmete töö- ja eluiga.

Kõike neid ja potentsiaalseid uusi ettevõtmisi saab aga veelgi tõhusamalt tarbijate, ettevõtjate, riigi ja keskkonna heaks tööle panna, kui need andmed omavahel siduda. Ühendada need ühtsesse tarkvõrku, kuhu jooksevad ühelt poolt tarbimisandmed jm mõõtepunkte/sensorite andmed ning teisalt liiguvad välja väga paljude erinevate ettevõtjate teenused.

Usun, et nii Ajujahil osalejad kui tulevased start-up tegijad vaatavad selles osas üha selgema perspektiiviga siduda oma lahendused Eleringi tarkvõrgu kontseptsiooniga. Siit saavad tulla tõeliselt atraktiivsed väärtuspakkumised paljude energiasektori kriitiliste küsimuste lahendamiseks. Alates suuremahulise taastuvenergeetika integreerimisest võrku, salvestustehnoloogiate arendamisest ning tarbijapoolse paindlikkuse ärakasutamisest kuni koduautomaatika kaugjuhtimiseni hinnasignaalide alusel või ka täiesti radikaalseid lahendusi energiasüsteemi tasakaalu tagamiseks, mida me praegustes mõttemallides ei oska ette kujutadagi.

Kaija Valdmaa
Eleringi tarkvõrgu Estfeed projektijuht

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: