MentorMeetUp Top30 tiimile

Täpsustamisel

6 dets.

MentorMeetUp’il viiakse 30 paremat meeskonda kokku mentoritega. Igale tiimile üritatakse leida vähemalt üks mentor, kuid sõltuvalt tiimi vajadustest võib olla mentoreid ka mitu. Näiteks mõni meeskond võib vajada kogenud kõrvaltvaataja pilku nii infotehnoloogia arenduse kui finantsmodelleerimise alal ning võrdlemisi tõenäoliselt ei leidu üht spetsialisti, kes mõlemat valdkonda nii teoorias kui praktikas suurepäraselt tunneks.

Samamoodi on ebatõenäoline, et leiduks üks kogenud mentor, kes suudaks pakkuda nõu nii turunduse kui elektritootmise tehnoloogiate alal. Mentorid nõustavad tiime kahekuulise arenguprogrammi vältel, mis kestab jaanuari lõpuni ning päädib seitsme parema valimisega.

NB! Üritus on suunatud vaid Top30 sekka pääsenutele. Info MentorMeetUp detailidega saadetakse arenguprogrammis osalevatele meeskondadele personaalselt.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: