Energia mõõteandmetes peitub rohkem kui info arve esitamiseks

23. mai 2018

Energia mõõteandmetes peitub rohkem kui info arve esitamiseks

Tänapäeval ei piirdu elektriarvesti roll pelgalt energiatarbimise mõõtmisega, et saaks seejärel esitada tarbijale arve. Mõõteandmete jagamine kolmandatele osapooltele, kes pole tavapärased energiaturu osalised nagu müüjad, operaatorid või bilansihaldurid, avab uusi ärivõimalusi rakenduste arendajatele ning loob uusi personaalseid ja kliendikeskseid energiateenuseid nii äri- kui eratarbijatele.

Energia digitaalsete tarbimisandmete jagamiseks loodud andmevahetusplatvormist Estfeed on tekkimas vundament, mille peal nutikalt tarbimisandmeid töötlevad lahendused aitavad näiteks tublisti kokku hoida hoonete halduskulusid. Esimeste Estfeediga liitunud rakenduste all saab siin välja tuua Hoiame Kokku Grupp OÜ rakenduse MeasureWay.

Elering on üheks prioriteediks elektri ja gaasi varustuskindluse tagamise kõrval seadnud ka energiavõrkude digitaliseerimise ning sel eesmärgil on välja arendatud ka andmevahetusplatvorm Estfeed, mille puhul on sisuliselt tegemist energiasektoris ainulaadse andmeladude peale ehitatud X-tee sarnase andmevahetuskihiga. Estfeedi API kaudu saab süsteemihaldur Eleringi poolt kogutud energeetika valdkonna kaugmõõtjate andmeid jm teenusepakkujatele väärtust loovaid andmeid jagada seaduslikul ja turvalisel viisil kolmandatele osapooltele. Platvormi külge on arendatud volituste haldamise süsteem ja kasutajaliides e-elering, mis võimaldavad andmete omanikul (võrgulepingu omanikul) anda teenusepakkujatele nõusolekuid ehk volitusi oma andmete töötlemiseks.

Estfeedi vastu peaks huvi tundma kõik teenusepakkujad ja uute teenuste arendajad, kes soovivad personaalseid energia mõõteandmeid ja ka seotud avalikke andmeid (nt elektrihind, ilm) töödelda ja andmete põhjal oma kliendile personaalsemaid teenuseid pakkuda. Kuna muul viisil Eleringi hallatud elektri ja gaasi andmeladude andmetele juurdepääsu pole, siis kutsun kõiki huvilisi üles võimalust kasutama: Elering pakub ühelt platvormilt nii personaalseid kui ka avalikke energia andmeid energeetikaäppide arendamiseks, mis aitaksid organisatsioonidel ja eraisikutel korraldada tõhusamalt oma energiatarbimist ning aktiivsemalt osaleda energiaturul.

Estfeedi platvormi arendamist alustati 2014. aastal, põhiarendus sai koos Cybernetica AS-iga teoks 2018 kevadeks ning platvormi kasutajaliides e-elering läks avalikuks sügisel 2017. Tänaseks on Estfeed edukalt käivitatud, lisandunud on esimesed reaalselt toimivad rakendused ja käib aktiivne töö personaalsete mõõteandmete riikidevaheliseks jagamiseks. Rakenduste esindajatest saab hea eeskujuna nimetada Hoiame Kokku Gruppi kuuluvat spinn-offi MeasureWay. Kuna inseneribüroo Hoiame Kokku Grupp OÜ tegeleb energiasäästmise täislahenduste pakkumisega, siis on selle teenuse puhul arusaadavalt oluline koht tarbimise mõõtmisel ja energiakulu seiramisel – seejuures mida täpsem info, seda parem.

Lisaks hoonete peaarvestitelt Estfeedi kaudu saadavatele mõõteandmetele kasutab MeasureWay ka teisi oma paigaldatud seiresüsteeme ja arvestitevõrku ning tänu digitaalsele liidestatusele laekub energiatarbimise info iga 5-10 minuti tagant. See annab väga hea ülevaatliku pildi hoone tarbimiskäitumise vaegkohtadest ning kust saaks energia arvelt kokku hoida. Näiteks hiljuti võimaldas MeasureWay rakendus seirata energiasäästmislahenduste mõju haiglale, kus elektrienergia tarbimist vähendati 54%. Tulemused saavutas renoveeritud valgustussüsteem ja lisatud kliimaautomaatika.

Muu hulgas ühendas MeasureWay testimise eesmärgil Estfeed platvormi kaudu süsteemiga oma ettevõtte töötaja elumaja. Selgus, et tema eramus aktiveerus öisel ajal kella kahe ja nelja vahel tehnosüsteem, mis tarbis tunnis 2 kWh elektrienergiat. Selline paari tunnine tarbimine igal ööl oli täiesti ebavajalik, kuid oleks tekitanud iga kuu enam kui 10 € tarbetut kulu. Analoogselt saab tuvastada ka tarbetut gaasi, soojuse või vee tarbimist.

Olukorras, kus üha suurem osa igapäevasest elust muutub digitaalsetel andmetel põhinevaks ja võrgus on üha enam nutikaid andmeid töötlevaid seadmeid, loob nende andmete koondamine ja veel olulisemana jagamine sadu ärivõimalusi. Sellest võidavad lõppkokkuvõttes kõik osapooled – nii suured kui väikesed, nii ettevõtted kui tarbijad –, kui energiasüsteem on avatum uutele teenusepakkujatele, usaldusväärne ja keskkonnast hooliv.

Kaija Valdmaa, Estfeedi projektijuht

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: