Milline roll ja mõju on pangal ettevõtete rohepöördes?

15. juuni 2023

Milline roll ja mõju on pangal ettevõtete rohepöördes?

Pangad on majanduse vereringe ja ühiskonna oluline osa, kes läbi oma finantseerimis- ja laenupoliitika saavad jalajälje vähendamise progressi toetada või pidurdada. Aastast 2015 on SEB koostöös Ajujahiga ärgitanud tiime kandideerima SEB tuleviku ettevõtte eriauhinnale. Artiklis arutavad SEB panga eksperdid jätkusuutlikkuse üha kasvava rolli üle ettevõtluses.​​​​

„Jätkusuutlikkuse temaatika mõjutab üha rohkem ettevõtlust ja majanduskeskkonda. Seda läbi erinevate uute regulatsioonide ja ootuste, aga veel enam ka läbi aktsionäride, investorite ja klientide ootuste. Seepärast on ka SEB jätkusuutlikkuse strateegia meie äriplaani keskseks osaks ja äristrateegia nurgakiviks,“ kommenteeris Allan Parik, SEB juhatuse esimees. 

Allan Parik, SEB juhatuse esimees

 

SEB eesmärk pangana on nügida kliente ja ühiskonda parema ja jätkusuutlikuma tuleviku poole. „Meie enda panga jalajälg sõltub 99% sellest, milliste klientidega me koostööd teeme, milliseid sektoreid ja projekte rahastame. SEB eesmärk on kiirendada inimeste, ettevõtete ja ühiskonna liikumist jätkusuutliku tuleviku suunas,“ tõi välja Tatjana Vakulenko, SEB jätkusuutliku panganduse juht.

SEB investoritel on suured ootused ja neile on antud väga selged lubadused. „Näiteks oleme lubanud, et aastaks 2030 vähendame fossiilenergia krediidiriski meie laenuportfellis 50-60% võrra, mis on võrreldes 2019 tasemega väga märkimisväärne vähenemine. Samas oleme lubanud, et panustame väga aktiivselt rohetoodete ja jätkusuutliku rahastamise ja investeerimisvõimaluste mahtude kasvu,“ kirjeldas Vakulenko ja täiendas: „Me soovime neid eesmärke saavutada läbi nõustamise ja transformatsiooni finantseerimise, mitte keelamise ja äride sulgemisega.“ Oluline on see, et ettevõtetel oleks soov hakata liikuma rohelisema tuleviku poole ja pank saab seejärel partnerina toetada plaani loomisel selle eesmärgi suunas liikumiseks.

Tatjana Vakulenko, SEB jätkusuutlikku panganduse juht

 

Parem jalajälg tähendab ka konkurentsieelist

Me ei tohi alahinnata tarbijate teadlikkust, kes hakkavad oma ostueelistusi kujundama just näiteks toote või teenuse jalajälje suuruse põhjal.

„Kõige suurem väljakutse on see, kuidas kokku koguda kõik vajaminevad andmed, et saada teada oma jalajälg. Oluline on, et need andmed oleksid ettevõtete ja majandussektorite üleselt võrreldavad ning usaldusväärsed. Just need andmed on need, mis hakkavad mõjutama tuleviku finantseerimist. CO2 intensiivsete valdkondade finantseerimine muutub tulevikus kallimaks,“ kommenteeris Parik.

Jätkusuutlikkus ei ole kindlasti mitte ainult CO2 ja rohetooted, SEB jaoks tähendab see palju rohkemat. Meie fookuses on töötajate arengu, tervise ja mitmekesisuse toetamine. „Paindlik tööaeg, õpitundide võimaldamine, tööandja pension, tervisekindlustus jms. Lisaks käib jätkusuutlikkuse alla ka see, kuidas me panustame ühiskonda tagasi. Pangana saame panustada läbi eetilise ja läbipaistvama ärikultuuri, saame jagada finantstarkust, osaleda erinevates sponsorlusprojektides. Kõige selle eesmärk on panustada laiemalt ühiskonda tagasi ja toetada abivajajaid,“ rääkis Parik.

Ärgem kaotagem pikka sihti ja olgem fokusseeritud suurematele eesmärkidele. SEB on pangana teie kõrval ja valmis teid sel teekonnal toetama, sest jätkusuutlikkus on tulnud, et jääda.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: