SEB eAkadeemia | Teenusepõhise äri disainimise põhimõtted

10. detsember 2019

SEB eAkadeemia | Teenusepõhise äri disainimise põhimõtted

Teenuse disain on teenuse ülesehitamine lähtuvalt kasutaja vajadustest ning sellest, mida turg tegelikult vajab. Ühtki teenust pole mõtet luua ainult ühe inimese arvamuse alusel, kinnitab tarkvarafirma Clanbeat kaasasutaja Kadri Tuisk.

  • Tuvasta kõigepealt probleem ja siis leia sellele lahendus.
  • Tooteid ja teenuseid ei looda ühe inimese järgi, vaid laiemale tarbijaskonnale.
  • Ükski toode ja teenus ei ole kunagi lõplikult valmis.

Teenusepõhise äri disainimisel on oluline kasutajakesksus: tuleb läbi mõelda, mis inimesi tegelikult õnnelikuks teeb, ning pakkuda nende probleemile reaalset lahendust. Ühegi toote või teenuse arendamine ei alga ideest, vaid probleemist, mis on vaja võimalikult täpselt määratleda. Alles siis, kui murekoht on sõnastatud, saab hakata otsima võimalikke lahendusi ning jõuda hea ideeni.

Teenuse- ja tooteäri arendamine on väga sarnane. Tegelikult kasvaski teenusemajandus välja sellest, et toodetele oli vaja leida eristumiskoht. Tootega kaasnev hea teenus tõstab samas ka selle väärust. Teenuse- ja tooteäri samastumise hea näide on hambahari: toode pakub hammaste puhastamise teenust.

Kui on soov üles ehitada teenusepõhist ettevõtet, tuleks alguses keskenduda turu-uuringule ning kasutajaküsitlustele, mis aitavad aru saada, mis on tarbijate reaalsed probleemid. Parim võimalus selleks on määratleda kliendi teekond toote kasutamise etappide vahel ning lisada tema emotsioon: kas ta oli õnnelik, neutraalne või ajas miski teda hoopis närvi. Selle alusel on hea edasi liikuda, sest põhjalikest ja ulatuslikest uuringutes joonistuvad välja kattuvused ning võimalused, millega tasub edasi tegeleda.

Kui idee ja lahendus on olemas, tuleks järgmise sammuna luua prototüüp. Selle mõte on viia oma teenus või toode kliendini esmaseks katsetamiseks võimalikult vähese vaevaga ja saada sellele kiirelt tagasisidet. Ükski toode ega teenus ei ole aga kunagi lõplikult valmis, sest turuolukorra ja tarbijate eelistuste tõttu tuleb valmis olla selle pidevaks täiendamiseks või muutmiseks.

Praktilisi materjale ja muud kasulikku leiad SEB eAkadeemia veebilehelt.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: