Elisa otsib Ajujahilt meeskondi, kes loovad jätkusuutlikku innovatsiooni 

3. mai 2023

Elisa otsib Ajujahilt meeskondi, kes loovad jätkusuutlikku innovatsiooni 

20 lootusrikast meeskonda on alustanud Ajujahi kiirendi teekonda, siit edasi tuleb neil veel hoolikamalt oma eesmärke mõtestada ja rihtida. Elisa jätkusuutlikkuse valdkonna juht Aigi Kukk jagab, mida Ajujahi suurtoetaja Elisa sel aastal tiimide puhul eriliselt väärtustab.

Elisa on sõnastanud oma missiooniks jätkusuutliku tuleviku loomise läbi digitaliseerimise. Seetõttu oleme Ajujahi pikaajalises partnerluses sel korral otsustanud kõiki tiime eraldi jälgida ning nende tegevust mõtestada läbi jätkusuutlikkuse. Idufirmade kiiresti muutuvas maailmas ei piisa enam ainult suurest kasvupotentsiaalist, sest kliendid, investorid ja ühiskond ootavad, et idufirmad võtaksid vastutuse ka keskkonna ja sotsiaalse mõju eest.

Jätkusuutlikkuse mõistmisel on tavaliselt kaks varianti – kas seotud tegevused kipuvad tunduma hoomamatuna või siis vastupidi räägitakse ainult „rohelistest“ keskkonnaga seotud teemadest. Kuid jätkusuutlikkus ei ole ainult keskkonna hoidmine. Jätkusuutlikkus tähendab, et ettevõte peab suutma oma tegevusega säilitada keskkonna ja ühiskonna ressursse ning samal ajal tagama enda pikaajalise majandusliku jätkusuutlikkuse. ÜRO on defineerinud 17 erinevat jätkusuutlikkuse eesmärki ja Eesti koguni 18, mis on head juhiseid kõigile jätkusuutlikkuse mõtestamiseks. Elisa on nendest teemadest välja valinud kolm, millega soovime enim ühiskonda panustada, nendeks on küberturvalisus,  Eesti kultuuri hoidmine ning keskkonnateadlik tarbimine.

Aigi Kukk, Elisa jätkusuutlikkuse valdkonna juht

 

Jätkusuutlik lähenemine on valdkondadeülene 

Jätkusuutlikus ei ole üks kitsas teema, mida saaks vaadata eraldiseisvalt. Vastupidi, jätkusuutlikkus käib kaasas iga meie otsuse ja valikuga. Arendades tehnoloogiaid, peame mõtlema küberturvalisusele. Arendades tootmist, tuleb meeles pidada energiatarbimist. Arendades teenuseid, tuleb tähelepanu pöörata ühiskondade laiemale kultuurilisele taustale. Õnneks ei ole arendustegevus lineaarne, vaid läbib innovatsiooniprotsessi erikihid ja mitmed tuleviku perspektiivid. Idufirmad, kes järgivad jätkusuutlikkuse põhimõtteid, võivad saada mitmeid eeliseid, mis aitavad neil oma tegevust arendada ja kasvada ning see võib olla konkurentsieelis tulevikus. Seetõttu peaksid idufirmad alates esimesest päevast järgima jätkusuutlikkuse põhimõtteid.

Ka Ajujahis on mitmeid hooaegu järjest näha trendi, kus iduettevõtluse iseloom on aina jätkusuutlikum. Konkursile jõuab aina rohkem ideid, mis aitavad ühiskondlike probleeme lahendada. Näiteks on Ajujahis nii sel hooajal kui ka varasemalt mitmeid ringmajanduslikke ettevõtteid, kes kasutavad toormena juba ringluses saadaolevaid materjale (metalli, plasti, tekstiilijäätmeid jpm). Meie jaoks on oluline näha ja kuulda, kuidas kiirendisse jõudnud meeskonnad ringmajandusse suhtuvad, kas leitakse kestlik ärimudel ja kuidas nähakse oma toodete ja teenuste teekonda läbi jätkusuutlikkuse prisma.

Iduettevõtjad on oluliselt teadlikumad ühiskondlikest ja keskkondlikest väljakutsetest ning sellest, et ka investorid valivad investeerimiseks tuleviku-ettevõtteid. See iseenesest loob soodsa pinnase, kus jätkusuutlik innovatsioon ja ärimudelid saavad muutuda standardiks.

Teeme jätkusuutlikku innovatsiooni

Jätkusuutlikkuse teemadel uute mõtete kogumine, värskete ideede vastastikku põrgatamine ja tiimide ideede valideerimine on Elisa jaoks sel hooajal eriti fookuses.

Innovatsiooni tehes tuleb kaardistada tegevuste võimalik mõju tulevikus, ning leida optimaalseim viis, kuidas tooteid ja teenuseid jätkusuutlikult arendada. Just tulevikku ettemõtlemist ja ühiskondlike probleemide lahendamist me sel aastal tiimide puhul väärtustame.

Sel aastal püüame Ajujahis soodustada, et tiimid kaardistaksid enda jaoks võimalikud jätkusuutlikud lahendused ja oleksid võimelised oma leide läbi mõtestama. Meie roll on siinkohal olla mentoriks ja partneriks. Elisal on Ajujahi protsessis pikaajaline kogemus ka testkliendina, meie rohkem kui 120 erinevat tööperet võimaldavad leida erinevate oskuste ja kompetentsidega mentoreid. Kõik meie töötajad on valmis proaktiivselt tagasisidet andma.

Teenindades rohkem kui pooli kõigist Eesti leibkondadest, omame väga head ettekujutust ka Eesti jaeturust. Pidades oma põhiturgudeks nii telekommunikatsiooni, IT erilahendusi kui digitaalset meelelahutust, leidub edasipääsejate seas kindlasti tiime, kelle põnevat teekonda toetada ja sünergiat leida.

Ellukutsuja

Ajujahi kiirendiprogramm ja telekonkurss sünnib avaliku- ja erasektori koostöös ning selle ellukutsuja on EASi ja KredExi ühendasutus.

Ellukutsuja: EAS
Suurtoetajad:

Toetajad: